شرکت ملي حفاري ايران   

انجام فعاليت هاي حفاري با تکيه بر توان داخلي

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: فعاليت هاي اين شرکت با تکيه بر توان داخلي و همسو با سياست هاي اقتصاد مقاومتي، پاسخگويي و تامين نيازهاي صنعت نفت انجام مي شود.

سيد عبداله موسوي دربازديد ازحوزه مديريت پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت اين شرکت بااشاره به نقش کليدي اين مجموعه در فرايند توليد نفت و گاز و عملکرد آن درچهاردهه گذشته، گفت: شرکت ملي حفاري سرشار ازتجربيات فني و مهندسي است وکار درآن منطبق با پست هاي سازماني تعريف شده درصنعت نفت انجام مي شود. وي گفت: اين شرکت به عنوان يکي از شرکت هاي زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران، تلاش خود را برمحور استفاده ازداشته هاي علمي، تخصصي و تجهيزات موجود شرکت و استفاده از توانمندي ها و امکانات شرکت ها ومجموعه هاي صنعتي داخلي به ويژه در زمينه ساخت قطعات و تجهيزات، متمرکز کرده است.

موسوي برهمکاري و هم افزايي مستمر با مجتمع هاي بزرگ و شهرک هاي صنعتي، شرکت هاي سازنده و دانش بنيان، مراکز علمي و پژوهشي، همچنين تبادل تجربيات و دانش فني درحوزه ساخت قطعات و تجهيزات، تاکيد و تصريح کرد: اين موارد به عنوان اولويت هاي کاري شرکت ملي حفاري ايران تعريف شده است.

وي عملکرد مديريت پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت را بسيار موثر و مهم خواند و افزود: در اين رابطه بخش هاي مختلف اين مديريت وظايف سنگيني به عهده دارند و درتعامل با بخش هاي عملياتي، پشتيباني، فني و مهندسي بايد به نحومطلوب در جهت تامين به موقع نيازها و طراحي، ساخت و بومي سازي هرچه بيشتر قطعات و تجهيزات(با در نظر گرفتن استانداردهاي صنعت نفت و ضوابط اچ اس اي اقدام کنند.

ضرورت استفاده از تجربه هاي متخصصان حفاري

رئيس هيئت مديره شرکت ملي حفاري ايران با بيان اين که محتواي پايان نامه هاي تحصيلي درمقاطع کارشناسي ارشد و دکترا که مورد حمايت شرکت قرارمي گيرد، بايد با نيازهاي شرکت مرتبط باشد، گفت: يکي از بخش هاي مهم در حوزه پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت، مديريت دانش است که اين بخش بايد به جد در سازمان نهادينه شود.

موسوي افزود: مديريت دانش در مجموعه زماني موفق است که در نخستين گام تمام سوابق حوزه ها را در بخش هاي فني مهندسي، عملياتي و ستادي مستندسازي کند تا با پياده سازي و پايش، به دانش تبديل و در جهت استفاده کارکنان ارائه شود.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران افزود: همکاران ما دربخش هاي روزميني و زيرزميني ميدان ها ومخازن هيدروکربوري از دانش فني و تخصصي بالايي برخوردارهستند و اين تجارب و دانش فني بايد به نحو شايسته مورد استفاده قرارگيرد.

وي با تاکيد برهم افزايي ميان مديريت هاي پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت با فناوري اطلاعات و ارتباطات درموضوع طراحي و تهيه نرم افزارهاي کاربردي گفت: برنامه هاي نرم افزاري بايد منطبق با نياز هر بخش طراحي و ضمن پايش اطلاعات، خروجي منتج به نتيجه داشته باشد.

موسوي گفت: در اين ارتباط لازم است به بخش هاي مختلف مجموعه (عملياتي و ستادي) به صورت يکپارچه نگاه شود وهمه بخش ها به هم متصل تا بتوان آنها را رصد و پايش کرده و از اطلاعات استخراج شده در تصميم گيري استفاده به عمل آيد.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران با بيان اين که هزينه ها و سرمايه گذاري درشرکت بايد درجهت درآمدزايي و خودگرداني سازمان باشد و بخش هاي ذيربط از جمله مهندسي مجموعه بايد فعاليت ها را رصد، تحليل و عيب يابي کند و راهکار مناسب براي رفع اشکالات و تکرار نشدن آن داشته باشد، افزود: برنامه ريزي، انجام کار بموقع و درآمدزايي در اولويت کار شرکت است و ضرورت دارد در هر پروژه اي، نگاه اجرايي و عملياتي به مبحث درآمدزايي براي شرکت معطوف و نظارت بر هزينه ها به شدت اعمال شود.

 

   شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

بازتوليد گاز از مخازن سراجه و شوريجه

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران گفت: اين شرکت براي تامين و تضمين سوخت زمستاني بازتوليد گاز از مخازن راهبردي سراجه قم و شوريجه D را آغاز کرده است. رامين حاتمي درباره ميزان تزريق گاز به مخزن سراجه قم گفت: ازابتداي امسال تاکنون 869 ميليون مترمکعب گازبه مخزن سراجه تزريق شده که با احتساب ذخيره سال هاي پيش، اين ميزان ذخيره سازي به يک ميليارد و 120 ميليون مترمکعب رسيده است.

وي افزود: با توجه به افزايش فشار تزريق گاز و تحويل مطلوب آن به شرکت نفت مناطق مرکزي ازسوي شرکت ملي گاز ايران براي ذخيره سازي، بازدهي تزريق گازنسبت به برنامه تکليفي، 94 درصد محقق شده که 17 درصد بيشتر ازپارسال است.

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران درباره اهميت طرح ذخيره سازي سراجه قم تصريح کرد: با توجه به روند افزايش مصرف گاز در کشور و سياست گذاري شرکت ملي نفت ايران براي تضمين و تامين سوخت در فصل زمستان، تبديل مخزن تخليه شده سراجه قم به عنوان مخزن ذخيره سازي در دستور کارقرارگرفت.

وي افزود: موقعيت جغرافيايي مناسب، مجاورت با استان تهران و خط لوله سراسري انتقال گاز، ضرورت اجراي اين طرح ملي را دوچندان کرد تا در اوج مصرف گاز در فصل زمستان خللي در خدمت رساني به هموطنان ايجاد نشود.

حاتمي درباره ذخيره سازي و آغاز بازتوليد گاز از مخزن شوريجه D نيز گفت: از ابتداي امسال تاکنون يک ميليارد و 449ميليون مترمکعب گاز به مخزن ذخيره سازي شوريجه D تزريق شد که با احتساب گازذخيره سال هاي قبل، اين ميزان به دوميليارد و 81 ميليون مترمکعب رسيده است.

وي تصريح کرد: ميزان گاز تحويلي شرکت ملي گاز ايران به شرکت نفت مناطق مرکزي را براي ذخيره سازي نسبت به برنامه تکليفي مشابه دو سال پيش حدود 67 درصد اعلام کرد.

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي گفت: بنابرهماهنگي بين شرکت ملي گازايران و مديريت نظارت بر توليد شرکت ملي نفت ايران، تاسيسات وچاه ها درحال آماده سازي براي توليد هستند و بازتوليد گاز از مخزن شوريجه D آغاز شده است.

 

     پخش فراورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي 

آمادگي کامل براي تامين سوخت مناطق زلزله زده

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي از آمادگي کامل اين شرکت براي تامين سوخت مورد نياز مناطق زلزله زده و جايگاه هاي اين استان خبر داد. به گزارش شانا، ابوالفضل روح الهي با اشاره به هماهنگي اين شرکت با ستاد بحران استان آذربايجان شرقي براي تامين سوخت مورد نيازمناطق زلزله زده به ويژه روستاي ورنکش، گفت: اين مهم با اعزام وانت بارهاي حامل سوخت و تحويل گالن هاي سوخت به مردم منطقه انجام شده است.

وي همچنين با تاکيد بر آسيب نديدن تاسيسات، چهار انبار نفت منطقه و جايگاه ها اظهارکرد: تمام زيرساخت هاي سوخت رساني استان به طور کامل آماده تامين سوخت موردنياز مردم و نيروهاي امدادي مناطق زلزله زده است. روح الهي تصريح کرد: سوخت مورد نيازخودروها نيز به صورت ويژه (اعتباري و نقدي) به تمام جايگاه هاي عرضه سوخت منطقه ارسال شده وسوخت گيري خودروها طبق روال عادي ادامه دارد. مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي با اشاره به هماهنگي هاي لازم براي سوخت رساني به واحدهاي امدادي و خدمات رسان نيز گفت: با توجه به ارسال سوخت مضاعف به جايگاه ها، مشکلي به لحاظ تامين سوخت خودروهاي امدادي وجود ندارد و با توجه به ذخيره سازي مناسب سوخت، آمادگي کامل براي تامين سوخت مورد نياز واحدهاي امدادي هوايي نيز وجود دارد. زلزله اي به بزرگي 5.9 درمقياس امواج دروني زمين (ريشتر) ساعت 2 و 17 دقيقه و 3 ثانيه بامداد (جمعه 17 آبان) حوالي تَرْک در استان آذربايجان شرقي را لرزاند. اين زمين لرزه استان هاي آذربايجان غربي، گيلان، زنجان و اردبيل را هم لرزاند. تَرْک يکي از شهرهاي استان آذربايجان شرقي در شمال غرب ايران است. اين شهر مرکز دهستان کندوان وبخش کندوان شهرستان ميانه است.

 

    پالايشگاه اصفهان

پايان تعميرات اساسي مجتمع بنزين سازي

با پايان نخستين عمليات تعميرات اساسي مجتمع بنزين سازي پالايشگاه نفت اصفهان، اين واحد به اداره نگهداري و تعميرات تحويل شد. به منظور تعميرات اساسي، انجام عمليات قطع خوراک سه واحد NHT و CCR و ISOMERZATION مجتمع بنزين سازي شرکت پالايش نفت اصفهان، از 9 آبان ماه آغاز و 12 آبان ماه، به اداره نگهداري و تعميرات اين شرکت تحويل شد. عليرضا قزويني زاده، مدير نگهداري و تعميرات شرکت پالايش نفت اصفهان با اشاره به انجام نخستين تعميرات اساسي کامل در مجتمع بنزين سازي پالايشگاه و اهميت آن گفت: ارتفاع تجهيزات، گستردگي و تنوع تجهيزات، حساسيت عملياتي واحد ومحدوديت فضاي کاري در بخش حمل ونقل تجهيزات، اين تعميرات اساسي را از ديگر واحدهاي عملياتي متمايز کرده است. وي افزود: بر اساس پيش بيني ها تعميرات اساسي اين واحدها، 22 شبانه روز طول خواهد کشيد، اما سعي بر اين است که با استفاده از همه امکانات سرمايه انساني و تجهيزات، اين مدت زمان کاهش يابد. مدير نگهداري و تعميرات پالايشگاه نفت اصفهان با اشاره به اينکه انجام اين تعميرات توسط يک هزار و 500 نفر از کارکنان پالايشگاه و نيروهاي پيمانکاري مجرب انجام مي شود، تاکيد کرد: شرکت پالايش نفت اصفهان 18 واحد عملياتي دارد که تعميرات اساسي هر يک از اين واحدها، بر اساس برنامه زمان بندي، به صورت جداگانه و يا هم زمان انجام مي شود.

 

 

     پالايشگاه تبريز

2 طرح ابتکاري در حوزه توليد محصول

مديرعامل شرکت پالايش نفت تبريزجزئيات دوطرح ابتکاري اين پالا يشگاه رادرهفتمين نمايشگاه نوآوري وفناوري ربع رشيدي (رينوتکس)  تشريح کرد.

غلامرضا باقري ديزج گفت: تغيير کاربري واحدتبديل کاتاليستي به واحد ايزومريزاسيون نفتاي سبک، کار ابتکاري وفناورانه ازسوي کارشنا سان پالايشگاه نفت تبريزبه شمارمي آيد که با هدف تبديل نفتاي سبک به محصول ايزومريت با صرف 10ميليون يورو انجام شده است.

 وي همچنين با اشاره به اجراي طرح بنزين سازي جديد درپالايشگاه نفت تبريز، هدف ازاجراي اين طرح را افزايش و ارتقاي کيفي بنزين توليدي به استاندارد يورو5 عنوان و اظهارکرد: اين طرح نيز با صرف هزينه 265 ميليون يورو براي توليد روزانه يک ميليون ليتر اجرا شده است.

باقري ديزج يادآورشد: نتايج اجراي اين دو طرح بنزين سازي جديد و تغيير کاربري واحد تبديل کاتاليستي به واحد ايزومريزاسيون نفتاي سبک، توليد بنزين يورو 5 است. وي همچنين به اجراي ديگر طرح ابتکاري و فناورانه در پالايشگاه نفت تبريز اشاره کرد و گفت: با اجراي طرح فناورانه توليد روغن پايه گروه 2 که يک ميليون يورو هزينه اجراي آن بوده است، ميزان واردات روغن پايه گروه 2 مصرفي واحد اختلاط و توليد روغن هاي روانساز درجهت تکميل زنجيره تامين، 80درصد کاهش يافته است.

مديرعامل شرکت پالايش نفت تبريز با تاکيد بر اين که اجراي اين طرح سبب ايجاد ارزش افزوده براي محصول آيزوريسايکل توليدي شده است، افزود: شرکت پالايش نفت تبريز علاوه برعرضه توانمندي ها و طرح هاي فناورانه خود دراين نمايشگاه به منظور خودکفايي، حمايت ازکالاي ايراني و تقويت توليد ملي اقلام موردنياز خود را نيز معرفي کرده است.

 

    شرکت بهينه سازي مصرف سوخت 

امضاي تفاهمنامه همکاري درحوزه حمل و نقل

شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و استانداري يزد با محوريت بهسازي و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهري، بين شهري و ريلي استان يزد، همچنين ترويج بهينه سازي مصرف سوخت، تفاهم نامه همکاري کردند.

همکاري در اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي عالي انرژي، همکاري در تحقق برنامه 5 ساله ششم توسعه کشور و سياست هاي اقتصاد مقاومتي، تلاش براي اجراي قوانين مصوب مرتبط بااصلاح الگوي مصرف و بهينه سازي سوخت که عملياتي نشده است، همچنين و تلاش براي کاهش مصرف سوخت وافزايش بهره وري مصرف سوخت درحوزه فعاليت استانداري يزد، ازجمله محورهاي اين تفاهم نامه همکاري است.

 دراين تفاهم نامه که محسن دلاويز، مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت ومحمدعلي طالبي، استاندار يزد، آن را امضا کرده اند، تلاش شده است که با همکاري استانداري يزد، محيطي مناسب به منظورفرهنگ سازي و تبليغات بهينه سازي براي اصلاح الگوي مصرف و ارتقاي بهره وري فراهم شود.

 

    سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 

ضرورت ايجاد فرهنگ خودکنترلي در سازمان ها

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر ضرورت ايجاد فرهنگ خودکنترلي در سازمان ها به منظور کاهش تخطي از قانون تاکيد کرد. سيدپيروز موسوي در نشست شناسايي مجراهاي فساد و تخطي اداري اين سازمان گفت: کنترل داخلي عاملي موثر در جلوگيري از تخلفات اداري است و قبل از ورود دستگاه هاي نظارتي خارج از سازمان، بايد کنترل داخلي فرايندها در دستور کار مديريت هاي سازمان قرار گيرد.

وي با بيان اين که نبود قانون در عمل به فرايندهاي سازماني، محدوده تصميم گيري شخصي را افزايش مي دهد، تصريح کرد: اين عامل مي تواند يکي از گلوگاه هاي فساد و تخطي اداري باشد.

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ادامه داد: بايد «ناظرين هوشمند» مسلط به قانون، در فرايند انجام کارها گمارده شوند تا امکان تخطي از قانون به هر نحو کاهش يابد.

موسوي با اشاره به اين که بيشتر تخلفات و تخطي ها از قانون، سهوي و ناشي از نبود آموزش و آگاهي به قانون است، بر ضرورت ايجاد فرهنگ خودکنترلي در سازمان تاکيد کرد.

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس همچنين ايجاد دستورعمل شفاف اجراي پروژه ها و خدمات در کنار نظارت دقيق عمل به مفاد آن، جابه جايي دوره اي کارکنان در پست هاي کليدي، نبود امکان تفسير به رأي مواد قانوني و نظارت هوشمند بر فعاليت پيمانکاران را از مواردي برشمرد که در کاهش موارد تخطي از قانون تاثير گذارند.

موسوي گفت: هر پست و مسئوليت سازماني در کنار خود، لزوم پاسخ گويي را به همراه دارد و افراد مسئول در مقابل سازمان هاي نظارتي داخل و خارج سازماني، همچنين مردم بايد پاسخگوي فعاليت ها و تصميم هاي خود باشند.

در ادامه محمدرضا شمسايي، رئيس هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، نيز نخستين گام مبارزه با فساد سازمان ها را لزوم وجود شکل و ساختار انجام فعاليت در هر سازماني عنوان و اظهار کرد: وجود شکل و ساختار فعاليت ها سبب مي شود در سايه آن امکان تفسير شخصي در عمل به مسئوليت ها برچيده شود.

وي ادامه داد: پس از وجود شاکله سيستمي، بايد فرايندهاي انجام کار بر اساس اين شاکله تعريف و درصورت نياز روزآمد شود، زيرا بعضي از دستورعمل هاي گذشته در دنياي امروز، کارکرد ندارند.