مخزن نفتی نام آوران

موقعیت:

در جنوب و غرب شهر اهواز (در دو طرف رودخانه کارون)

بین میدان های نفتی منصوری، آبتیمور، سوسنگرد، جفیر، سپهر و دارخوین

فعالیت های مقدماتی اکتشافی

حفاری چاه های اکتشافی – تحدیدی آرمان، منصوری غربی، سپهر شرقی استفاده از اطلاعات چاه 52 آبتیمور

مختصات مخزن

ضخامت به طور میانگین 80 متر

عمق به طور میانگین 3100 متر

مساحت 2400 کیلومترمربع در گستره ای به طول 130 کیلومتر و عرض 50 کیلومتر

وسعت مخزن معادلکشور لوکزامبورگ

کلانشهر تهران

سه برابر کشور بحرین

حجم ذخایر نفت در جای مخزن:

3/53 میلیارد بشکه شامل

3/31 میلیارد بشکه حجم ذخیره نفت در جای قبلی کشف شده

22 میلیارد بشکه حجم ذخیره نفت در جای کشف شده جدید

نفت قابل استحصال مخزن

با احتساب ضریب بازیافت حداقل 10 درصدی معادل 2/2 میلیارد بشکه

 

کشف میدان جدید بزرگ نفتی

 هدیه وزارت نفت به ملت ایران