در سال هاي آغازين انقلاب،  اغلب تجهيزات وارداتي بود و ايجاد هرگونه محدوديت از سوي كشورهاي سازنده،  پيشرفت پروژه ها را دشوار مي ساخت، اما به تدريج و در سايه افكار خلاقانه و ايده هاي سازنده كاركنان صنعت گاز،  قطعات و اقلام راهبردي يكي پس از ديگري داخلي سازي شده و پروژه ها با تكيه بر توان متخصصان ايراني به اوج رشد و شكوفايي رسيد.

   اجراي طرح طبقه بندي مشاغل

نصيري درباره اقدام هاي انجام شده براي بهبود وضعيت معيشتي كاركنان و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل براي همكاران پيمانكاري توضيح مي دهد: همه افتخارات شركت گاز استان قم،  مرهون تلاش هاي كاركنان آن است كه در قالب هاي رسمي،  قراردادي و پيمانكاري، مسؤوليت هاي محوله را با وجدان كاري و به بهترين نحو ممكن به انجام مي رسانند؛ از اين رو براي انگيزه بخشي به کارکنان ضروري است كه نيازهاي معيشتي آنان مورد توجه قرار گيرد.

شركت گاز استان قم،  از اولين مجموعه هايي بود كه باوجود محدوديت هاي شديد مالي،  طرح طبقه بندي مشاغل را در روزهاي پاياني سال گذشته اجرا كرد تا همكاران پيمانكاري سال 98 را با انگيزه و روحيه اي بهتر آغاز كنند.

 در حال حاضر همه نيروهاي پيمانكاري از جمله همكاران كنتورخوان،  امداد،  پشتيباني،  اچ اس اي و نشت يابي، مشمول طرح طبقه بندي مشاغل شده اند كه اثربخشي اين اقدام هاي روحيه افزا در خروجي هاي رو به پيشرفت سازمان، قابل مشاهده و نمايان است.

 از آنجا كه بخش عمده اي از مسؤوليت هاي سازمان بر دوش كاركنان قراردادي و پيمانكاري قرار دارد،  سعي كرده ام با برگزاري نشست هاي رو در رو با اين قشر وظيفه شناس و شنيدن ديدگاه هاي آنان،  گامي در مسير افزايش اشتياق كاري آنان بردارم،  ضمن آنكه هماهنگي هاي لازم با پيمانكار براي پرداخت به موقع حقوق اين قشر تاثيرگذار انجام و سعي شده است در حد مقدورات اين عزيزان هم از تسهيلات تشويقي و پاداش بهره مند شوند.

   استفاده از روش هاي انگيزشي

 ما اعتقاد داريم كه همكاران كنتورخوان به مثابه ويترين هاي وزارت نفت هستند؛ از اين رو سعي كرده ايم از نفرات تحصيل كرده و با تجربه در اين جايگاه شغلي حساس بهره ببريم و با برگزاري دوره هاي آموزشي اخلاق حرفه اي،  اين قشر را آن چنان كه زيبنده نام و اعتبار شركت ملي گاز ايران است،  راهي محله ها و درب منازل هموطنان كنيم.

 اميدواريم در پرتو تصميم هاي مدبرانه مديران ارشد صنعت نفت درخصوص ارتقاي گريد نيروهاي رسمي نيز،  اقدامي مثبت و رو به جلو انجام شود. واقعيت آن است كه شركت گاز استان قم مملو از نيروهاي باتجربه و كاركشته است كه در تمام دوران كاري،  خود را صادقانه وقف هموطنان كرده اند،  اما به دليل محدوديت هاي سازماني،  متاسفانه سال هاست كه امكان دريافت گريد را ندارند. هرچند در حد توان سعي مي كنيم با بهره گيري از روش هاي انگيزشي و مديريتي،  مانع افت اشتياق اين عزيزان نسبت به كار شويم و تجربه اين نيروهاي ارزشمند را به نسل جديد منتقل كنيم.

صرفه جويي 1 ميليارد توماني با حذف قبوض کاغذي

مديرعامل شركت گاز استان قم در تشريح مزاياي فرايند حذف قبوض كاغذي گاز و الكترونيكي كردن آن مي گويد: طرح حذف قبوض كاغذي،  سبب كاهش هزينه هاي خريد كاغذ و چاپ صورتحساب مي شود كه اين خود در مسير عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي است و مزاياي زيست محيطي و اقتصادي دارد. با ارسال الكترونيكي شاهد تغيير در فرايند پرداخت از حضوري به غيرحضوري خواهيم بود كه افزايش نقدينگي شركت را در پي دارد. همچنين با حذف بازه زماني صورت حساب،  موجبات شتاب گيري روند وصول از بدهكاران انجام مي شود. ما تاكنون موفق به ثبت شماره هاي تلفن 74 درصد از مشتركين شده ايم كه همه اين عزيزان از اين پس مي توانند صورت حساب هاي خود را به صورت الكترونيكي دريافت كنند،  ضمن آنكه همكاران كنتورخوان در تلاشند اطلاعات و شماره تلفن هاي باقي مانده مشتركان را به زودي دريافت كنند تا الكترونيكي شدن اين فرايند به مطلوب ترين صورت انجام شود. براساس برآوردهاي انجام شده،  الكترونيكي كردن صورت حساب هاي مشتركان،  صرفه جويي 900 ميليون تا 1 ميليارد توماني را براي اين شركت در پي خواهد داشت.

 

پروژه هاي گازي در نقاط دورافتاده کشور وارد مدار مي شود

شعله های امید در خانه های مردم

 گاز به عنوان سوخت پاک و ارزان، بخش قابل توجهي از سبد انرژي را به خود اختصاص داده و اکثرا شهر و روستاي بالاي 20 خانواري در کشور از اين موهبت بهرهمند هستند. گاز، از مرکز کشور تا دورافتاده ترين شهرها و روستاهاي مرزي، جايگزين سوختهاي مايع شده و با ورود به هر نقطه رفاه، توسعه، اشتغال، رونق و... را با خود به ارمغان آورده است. توسعه زيرساخت هاي گازرساني در شهرها و روستاها ممکن نيست، مگر با ايجاد زيرساخت هاي کلان از جمله خطوط لوله انتقال گاز، تاسيسات تقويت فشار گاز و مراکز بهره برداري. مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران به عنوان بازوي اجرايي صنعت گاز درباره آخرين وضعيت پروژه هاي کلان اين حوزه مي گويد: در مجموع از ابتداي امسال تاکنون حدود 400 کيلومتر خط لوله انتقال گاز بهره برداري و تزريق گاز شده است و براساس برنامه هاي تعريف شده، 210 کيلومتر خط لوله جديد نيز به زودي وارد مدار مي شود.

اجرای بخشی از خط لوله نهم سراسری

به گفته بهرام صلواتي، بخشي از خط نهم سراسري، رابط سايت هاي 1 و 2 پارس جنوبي، خط لوله انتقال گاز بيرم، خط انتقال گاز کام فيروز، خط انتقال گاز همت آباد - بار خط انتقال گاز دماوند پروژههايي است که از ابتداي سال تاکنون تزريق گاز شده و به بهرهبرداري رسيده اند. در بخش تاسيسات تقويت فشار گاز نيز، 3 واحد تاسيسات تقويت فشار گاز ديلم، 3 واحد تاسيسات تقويت فشار گاز اهواز، 3 واحد تاسيسات تقويت فشار گاز حسينيه، 4 واحد تاسيسات تقويت فشار گاز کوهدشت و يک واحد تاسيسات تقويت فشار گاز پارچين راه اندازي شده و هم اکنون در مدار قرار دارند.
وي با بيان اينکه روند توسعه و اجراي پروژه با پيشرفت بسيار مناسب و مطلوب در جريان است، ادامه مي دهد: در آينده نزديک نيز يک واحد تاسيسات تقويت فشار گاز ديلم، دو واحد تاسيسات تقويت فشار گاز بيدبلند، يک واحد تاسيسات تقويت فشار گاز اهواز، يک واحد تاسيسات تقويت فشار گاز حسينيه، يک واحد تاسيسات تقويت فشار گاز سمنان و يک واحد تاسيسات تقويت فشار گاز آب پخش به بهره برداري خواهند رسيد. براين اساس تاکنون در مجموع 14 واحد از تاسيسات تقويت فشار گاز وارد مدار شده و 10 واحد نيز در آينده نزديک به بهره برداري مي رسد.

توسعه گاز در دیار مهربانی

صلواتي در ادامه به ديگر پروژه هاي کلان صنعت گاز اشاره مي کند و مي گويد: پروژه هاي مهمي نيز در استان سيستان و بلوچستان در حال اجراست که با بهره برداري از آنها شاهد توسعه قابل توجهي در زيرساخت هاي گازرساني سطح اين استان خواهيم بود.
پيمانکاران خط لوله انتقال گاز ايرانشهر- چابهار انتخاب شده و در حال تجهيز کارگاه است. براي شتاب بخشي به روند اجراي اين پروژه، آن را به 4 قطعه تقسيم کرده ايم. سه قطعه اين خط لوله به طول 201 کيلومتر 56 اينچ و قطعه چهارم نيز شامل 44 کيلومتر 42 اينچ، 20 کيلومتر 20 اينچ و 25 کيلومتر 16 اينچ است. براساس برنامه هاي تعريف شده، 18 ماه براي اجراي اين پروژه در نظر گرفته شده است.
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران ادامه مي دهد: پيمانکار پروژه خط لوله دشتک -  زابل به طول 110 کيلومتر نيز انتخاب شده و تا 19 ماه ديگر شاهد بهرهبرداري از اين خط لوله خواهيم بود. خطوط لوله انتقال گاز خاش - ميرجاوه و ايرانشهر-خاش نيز در حال اجراست.
به گفته صلواتي، پروژه خط لوله انتقال گاز پاليزان تا شهرهای همجوار به طول تقريبي 200 کيلومتر در مرحله مناقصه و انتخاب پيمانکار و فاز دوم آن نيز در مرحله طراحي قرار دارد.

ابلاغ 655 کیلومتر خط لوله جدید

مديرعامل شرکت کنوني و توسعه گاز ايران يادآور مي شود: درضمن به تازگي 655 کيلومتر خط لوله جديد در استان سيستان و بلوچستان به شرکت مهندسي ابلاغ شده که شامل انشعابهايي از خط لوله ايرانشهر-چابهار بوده که پس از مرحله شناسايي مسير، فرآيندهاي اجرايي بعدي آغاز ميشود.
در مجموع 15 پروژه در استان سيستان و بلوچستان تعريف شده که بيشترين پروژه ها در مرحله اجرا هستند. اين پروژهها از شهر زاهدان به سمت شمال تا زابل به سمت جنوب تا چابهار و انشعاب هاي آن به سمت شرق تا خاش و سروان در حال اجراست.
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران اعلام کرد: افزون بر اين پروژه ها، پيمانکار پروژه خط لوله انتقال گاز رشت - چلوند انتخاب شده است و در مرحله ابلاغ قرار دارد. اين پروژه در دو گستره تقريبي 75 کيلومتري (در مجموع تقريبا 150 کيلومتر) به مناقصه رفته است.

افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز

صلواتی در ادامه به مناقصه های برگزار شده شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اشاره و می گوید: پیمانکار پروژه های خطوط انتقال گاز لافت-گورزین، ماهشهر-شادگان و لارستان انتخاب شده است و در مرحله ابلاغ قرار دارد.  در حوزه ذخیره سازی نیز حفاری یک حلقه چاه ارزیابی با نصب دکل حفاری در پروژه قزل تپه در دست اقدام است. پیمانکار فاز دوم طرح توسعه میدان شوریجه به روش BOT انتخاب شده و فاز دوم طرح توسعه میدان ذخیره سازی سراجه به روش BOT در مرحله اعلام انجام مناقصه برای انتخاب پیمانکار است.
به زودی مطالعات امکان سنجی میدان های باباقیر و بانکول با حفر یک حلقه چاه ارزیابی انجام خواهد شد و پروژه پیش امکان سنجی مختار نیز در دست اقدام است. همچنین پروژه امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی در نصرآباد کاشان نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: مناقصه تاسیسات تقویت فشار گاز نورآباد، دوراهان، پل کله، ارسنجان و خیرگو نیز انجام شده و پیمانکاران مربوطه انتخاب شده اند. پیمانکار تاسیسات تقویت فشار گاز خورموج و برازجان نیز مشخص شده و در مرحله اخذ مصوبه هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران است و ایستگاه های یدک تکمیلی دشت، فراشبند و سمنان در مرحله اجراست.
صلواتی در پایان اعلام می کند: با هدف رونق تولید، ایجاد اشتغال و حمایت از سازندگان داخلی، دو مناقصه برای تامین حدود 311 کیلومتر لوله 56 اینچ و 189 کیلومتر لوله 42 اینچ برگزار شده است.