استان قم سبز مي شود

گام های پایانی در مسیر گازرسانی

دستيابي به جايگاه دومين شرکت خدمات رساني از نگاه مشتريان

مهدي مهرابي     توسعه گازرساني در استان قم به گام هاي پاياني نزديك مي شود و يکي از مراكز فرهنگي دنياي اسلام تنها چند ماه ديگر تا تبديل شدن به يکي از استان هاي سبز كشور فاصله دارد. به موازات گسترش روزافزون واحدهاي صنعتي در اين استان،  گازرساني نيز، روندي شتابان داشته و سبب تقويت و رونق فعاليت هاي تجاري در اين خطه شده است. شركت گاز استان قم كه تاكنون در زمينه عمل به تعهدات، كارنامه اي درخشان داشته،  در زمينه مسؤوليت هاي  اجتماعي نيز، از برترين دستگاه هاي اجرايي كشور به شمار مي آيد؛ به گونه اي که براي انگيزه بخشي به كاركنان خود،  طرح طبقه بندي مشاغل را اجرايي كرده است. اين مجموعه در حال حاضر رويكردهاي كيفي را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده است و مي كوشد با طراحي مجدد شبكه گاز استان قم،  كيفيت خدمت رساني به مشتركان را ارتقا دهد.

مديرعامل شركت گاز استان قم با بيان اينكه ضريب نفوذ گاز در شهرهاي اين استان از مرز 99.5 درصد عبور كرده است،  مي گويد: عمليات گازرساني به شهرهاي استان قم به پايان رسيده و نواحي باقي مانده كه از آنها با عنوان حفره هاي خالي ياد مي شود،  بافت هاي مسكوني يا تجاري تازه ساخت هستند كه به تازگي در حاشيه شهرها شكل گرفته اند و با تكميل پروژه هاي در دست اجرا، اين اقشار نيز در آينده نزديك به شبكه گاز متصل مي شوند.

به گفته عليرضا نصيري،  ضريب نفوذ گاز در بخش روستايي به 91 درصد رسيده است كه با اتمام گازرساني به 20 روستا در دهستان قاهان تا دهه فجر سال جاري،  اين عدد به 96 درصد افزايش خواهد يافت. با برنامه ريزي انجام شده در نظر داريم در 6 ماه نخست سال 99 عمليات گازرساني به همه روستاهاي بالاي 20 خانوار در استان قم را به اتمام برسانيم كه با تحقق اين مهم،  نام استان قم به عنوان يكي از استان هاي سبز كشور مطرح خواهد شد.

جذب 5 هزار مشترک

مديرعامل شركت گاز استان قم با اشاره به ظرفيت هاي بي نظير بند «ق» در شتاب دهي به عمليات گازرساني مي گويد: افزايش 30 درصدي گازرساني در بخش صنعتي و برخورداري 50 روستا از نعمت گاز،  از مزاياي اجراي بند «ق» در استان قم است كه اجراي اين فرايند همچنان تداوم خواهد يافت،  ضمن آنكه در 6 ماه اول سال 98،  موفق به جذب پنج هزار و 660 مشترك جديد شديم كه گازرساني به يك سوم اين مشتركان كه در زمره بخش هاي تجاري و صنعتي قرار دارند،  عمدتا در قالب بند «ق» انجام شد.

جايگزيني 25 هزار مترمکعب گاز با سوخت هاي مايع

به دستور وزير نفت و مديران ارشد شركت ملي گاز ايران،  «كميته سوخت و مبارزه با قاچاق سوخت» با محوريت شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در استان قم تشكيل شده است و تنها در سال 98،  18 هزار مترمكعب گاز جايگزين سوخت هاي مايع شده است كه قصد داريم تا پايان سال اين مقدار را به 25 هزار متر مكعب افزايش دهيم.

نصيري درباره نحوه تعامل شركت گاز استان قم با ديگر سازمان ها براي دريافت مجوز اجراي پروژه مي گويد: سياست ما همواره بر ايجاد تفاهم متقابل و همکاري بيشتر با مبادي ذي ربط استوار بوده است؛ از اين رو تلاش كرديم در قالب برگزاري نشست هاي مشترك با سازمان هاي  ديگر،  زمينه هاي همكاري را ارتقا دهيم و فرايند اخذ استعلام و مجوز را كوتاه تر كنيم. پيش تر نيز نشستي مشترك با مديران كل منابع طبيعي،  راهداري و آب منطقه اي براي رفع مشكلات موجود در محورهاي خروجي استان برگزار شد و پس از بازديد ميداني همه ذي نفعان از محل هاي مورد نظر،  مسائل ابهام آميز به گونه اي كارآمد حل و فصل شد و به نتيجه رسيد.

بازنگري و تجديد طراحي شبکه گاز

مديرعامل شرکت گاز استان قم از بازنگري و تجديد طراحي شبكه گاز استان قم هم خبر مي دهد و مي گويد: از آنجا كه عمده عمليات گازرساني در استان به پايان رسيده است،  رويكردهاي جديد اين شركت برارتقاي كيفيت ساختارهاي موجود متمركز شده است كه در اين ميان با توجه به قديمي بودن تاسيسات گازرساني استان قم،  اولويت بر طراحي مجدد شبكه شهر قم قرار گرفت. در برنامه هاي آتي نيز در نظر داريم شبكه هاي با قدمت طولاني را نوسازي کنيم و پروژه هاي مقاوم سازي را در دستور كار قرار دهيم. هم اكنون پروژه نوسازي شيرهاي تاسيسات كنترلي و حفاظت از زنگ در دست اقدام قرار دارد تا استفاده حداكثري از سرمايه هاي ملي كه در زير خاك مدفون شده اند،  انجام شود. در روستاها نيز در تلاشيم عمليات گازرساني به قسمت هايي كه پيش تر در بافت خالي روستا احداث شده اند يا اندك مناطق غيربرخوردار از گاز را با سرعت به پايان برسانيم تا امکان دستيابي به هدف استان سبز در نيمه اول سال99 فراهم شود.

مديرعامل شرکت گاز استان قم با بيان اينكه در سال 97 گازرساني به روستاها فراتر از برنامه پيش بيني شده محقق شد و 25 روستا از نعمت گاز برخوردار شدند،  به رشد چشمگير واحدهاي صنعتي در قم و فعاليت 13 شهرك صنعتي در اين استان مي پردازد و مي گويد: با توجه به عدم اعطاي مجوز جديد براي ايجاد واحدهاي صنعتي تا شعاع 120 كيلومتري تهران،  بسياري از سرمايه گذاران به سمت اطراف تهران و به ويژه استان قم آمده اند. در حال حاضر شهرك هاي صنعتي استان قم به طرز چشمگيري فعال شده اند و ما همگام با راه اندازي فازهاي صنعتي اين مجتمع ها،  برنامه هاي گازرساني را در دست اجرا داريم كه انتظار مي رود تا نيمه اول سال 99 به بهره برداري برسد.

کاهش مصرف گاز با فرهنگ سازي

در سال 97 باوجود افزايش چشمگير تعداد مشتركان، مصرف گاز روند كاهشي داشته و به 2 ميليارد مترمكعب رسيده است كه اين مهم حاكي از رشد فرهنگ مديريت مصرف در بين مصرف كنندگان استان قم است.

مديرعامل شركت گاز استان قم با اعلام اينكه شركت تحت مسؤوليتش با خلق دستاوردهاي ارزشمند در زمينه مسؤوليت هاي  اجتماعي،  موفق به دريافت جايزه سه ستاره در بحث تعالي سازماني شده است، به تشريح دستاوردهاي اين شركت در سه حيطه اقتصادي، اجتماعي و محيط زيست مي پردازد و توضيح مي دهد: در بخش اقتصادي كه يكي از زيرمجموعه هاي مسؤوليت اجتماعي به شمار مي آيد،  اجراي پروژه هاي متعدد در زمينه مديريت مصرف انرژي،توسعه گازرساني به صنايع،  استفاده از پيمانكاران بومي در اجراي پروژه ها،  تامين كالا و تجهيزات با تكيه بر توان توليدكنندگان داخلي،  اولويت   دهي در گازرساني به صنايع توليدي،  كشاورزي و گردشگري در جهت توسعه اقتصادي و مشاركت فعال در راه اندازي صنايع راكد در دست اجرا قرار دارد.

مسؤوليت اجتماعي،  سرلوحه فعاليت ها

شركت گاز استان قم در بخش فعاليت هاي اجتماعي نيز، پروژه هاي متعددي در دست اقدام دارد كه تشكيل صندوق خيريه حضرت فاطمه(س)،  كمك به سيل زدگان،  مشاركت در طرح اكرام ايتام و محسنين،  زيباسازي شهر و پيام هاي ايمني،  مشاركت در برنامه هاي صدا و سيما به منظور آشنايي جامعه با مصرف بهينه، آموزش ايمني در مدارس با تلاش کارکنان اچ اس اي،  توليد و انتشار كتابچه هاي ايمني،  اجراي پروژه سامك (سامانه ارتباط مكانيزه با مشتركين)،  اشتراك پذيري و گازرساني رايگان به اماكن مذهبي،  مدارس ديني و جانبازان بالاي 25 درصد و مشاركت كاركنان در برنامه هاي اهداي خون و توسعه گازرساني به روستاها، از جمله اين برنامه هاست.

استفاده از انرژي هاي نو در اداره هاي گاز

مديرعامل شرکت گاز استان قم انجام فعاليت هاي زيست محيطي را يكي از مهم ترين مسؤوليت هاي اجتماعي توصيف و اظهار مي كند: در زمينه محيط زيست،  افزون بر اجراي مديريت الزام هاي زيست محيطي در پروژه ها و دريافت لوح تقدير در زمينه OHSAS 18000،  پروژه هاي متعددي در زمينه بهبود تعويض مهره ماسوره اي انعطاف پذير در مسير اجراي نقشه راه مديريت كربن و جلوگيري از نشت گاز،  اجراي فتوسل هاي فتوولتاييك در ساختمان مركزي،  كاهش زمان نشت يابي و امداد در زمان هاي نشت گاز،  اجراي پروژه هاي بهبود رفع نشت يابي،  كاهش زمان پرژينگ در عمليات تزريق گاز و تخليه هوا،  توسعه فضاي سبز و مشاركت در برنامه هاي درخت كاري،  استفاده از حرارت زمين در يكي از ادارات شهر قنوات، طرح ريزي و اجرا شده است. همچنين شركت گاز استان قم در چهارمين همايش مسؤوليت هاي اجتماعي صنعت نفت به دليل تدوين و ارائه گزارش عملكرد از مسؤوليت هاي  اجتماعي،  مفتخر به دريافت سپاس نامه شد. در همين زمينه استاندار قم نيز در ابتداي سال 98،  با اهداي لوح تقدير از شركت گاز قم به عنوان برترين دستگاه خدمت رسان در سطح استان تجليل كرد.

کسب رتبه دوم رضايت مندي مشتريان

به گفته نصيري،  شركت گاز استان قم در ارزيابي سازمان امور اداري و استخدامي كشور،  رتبه دوم كشوري را از نظر كسب رضايت مشتريان در بين شركت هاي استاني گاز به خود اختصاص داد و با توجه به هدف گذاري راهبردي،  در سال 1400 به كسب عنوان برترين شركت گاز استاني كشور دست خواهديافت.

مديرعامل شركت گاز استان قم با تشريح موفقيت هاي اين مجموعه در حمايت از سازندگان داخلي مي گويد: با توجه به سوابق 38 ساله در صنعت گاز و حضور در پروژه هاي متعدد اين عرصه، با قاطعيت عنوان مي كنم كه بومي سازي تجهيزات،  پيشرفتي چشمگير داشته است.