گزارش «مشعل» از بازديد وزير نفت  از شرکت توربو کمپرسور نفت

روایت خوداتکایی

مشعل   19 سال پيش (دي ماه 1379) بيژن زنگنه در دوره اول وزارت خود در نفت با ايده تاسيس شرکت توربوکمپرسور نفت، منشا ايجاد مجموعه اي شد که هم اکنون بيش از نيمي از گاز کشور با کمپرسورها و توربين هايي منتقل مي شود که شرکت OTC ساخته است.

توربين و کمپرسور، قلب صنعت نفت است و شرکت OTC در اين سال ها توانسته، بخش اصلي توربين را که پيچيده ترين بخش آن به شمار مي آيد و تعداد سازندگان آن نيز محدود است، بسازد. همين اهميت باعث شد مقصد جديد وزير نفت در ادامه بازديد از مجموعه هاي صنعتي کشور، گروه شرکت هاي توربو کمپرسور نفت باشد. اين مجموعه در شهرک صنعتي شمس آباد و استان هاي يزد و قزوين فعاليت دارد و تاکنون نزديک به 6/3 ميليارد يورو به اين شرکت پروژه واگذار که همگي تحويل شده اند و نزديک به 200 ميليون يورو نيز از سوي اين شرکت سرمايه گذاري شده است.

سنگ بناي اين شرکت در سال 79 و بر اساس ايفاي نقش موثر در فرايند انتقال دانش فني ساخت توربوکمپرسورهاي صنعتي در کشور   گذاشته شد و در اين مسيراستراتژي آن، استفاده حداکثري از ظرفيت ها و توانايي هاي سازندگان داخلي بود و طبق اين رويکرد، اکنون حدود 70 شرکت و سازنده داخلي با آن همکاري مي کنند و ماحصل آن بومي سازي دانش فني ساخت توربوکمپرسورهاي صنعتي و توانايي توليد توربوژنراتورهاي نيروگاهي است.  اين شرکت همکاري خود را با يک شرکت صاحب تکنولوژي اروپايي در قالب قرارداد انتقال دانش فني در دو بخش توربين گاز و کمپرسور گاز آغاز کرد و توانست محصولي با کيفيت اروپايي در داخل توليد و عرضه کند.  آنچه در طول بازديد از اين مجموعه مورد يادآوري قرار مي گيرد، اينکه بيش از 300 نفر از اين شرکت، بويژه در دهه اول، ساخت قطعات و کنترل کيفيت را در زيمنس آموزش ديده و دانش زيمنس منتقل شده است؛ شرکتي که مجموعه نيروهاي جوان، در بخش هاي مختلف آن، باعث پويايي و سرزندگي بيشتر آن شده است.  بيژن زنگنه در بازديد خود، گروه شرکت هاي OTC را يکي از نمونه هايي مي داند که انتقال فناوري در آن اتفاق افتاده و مي گويد: زيمنس ابتدا شريک OTC در اجراي پروژه ها بود. از نظر من هم بايد در اين باره انصاف داشت؛ زيرا زيمنس انتقال فناوري را بخوبي انجام  و آموزش هاي خوبي به نيروهاي OTC داد؛ گرچه زيمنس در دوران تحريم نيامد و اين موضوع، همت متخصصان و فناوران OTC را بيشتر کرد و سبب شد خودشان بتوانند توربين ها و توربوکمپرسورها را طراحي کنند و بسازند. يکي از مهندسان جوان اين شرکت در حاشيه اين بازديد مي گويد: در حالت عادي اگر فردي را از آلمان که در زيمنس و شرکت هاي مطرح بوده، با چشم بسته به اينجا بياورند و وقتي چشم او را باز و با زبان غيرفارسي با او صحبت کنند، حتما باور نمي کند اينجا مي تواند ايران باشدو فکر مي کند اينجا فرانسه، سوئد و... است.  به گفته مديران OTC، پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و بازگشت زيمنس به ايران و ارزيابي دوباره اين شرکت، همه کارهاي انجام شده آن تاييد و اعلام شد که OTC در کلاس جهاني کار کرده است. زنگنه با اشاره به همين نيروي فعال جوان در شرکت توربوکمپرسور نفت، يادآوري مي کند که آينده OTC را همچون گذشته آن درخشان مي بينم و انشاءالله با توجه به همت جوانان فعال در اين شرکت و مديراني جوان با ميانگين سني 44 سال، آينده درخشاني پيش روي اين شرکت ديده مي شود. OTC جزو افتخارهاي جمهوري اسلامي است و خدا را شکر مي کنم چنين نهادهايي در کشور داريم که براي عزت و سربلندي ايران کار مي کنند.