پایان حمایت انگلیس از حفاری نفت شیل

پس از تحليل هاي جديد علمي، دولت انگليس حمايت از حفاري نفت شيل را متوقف کرد. دولت انگليس اعلام کرد به دليل تحليل هاي جديد علمي، حفاري بحث برانگيز نفت شيل، ديگر مجاز نخواهد بود. اين اعلام پس از آن انجام مي شود که گزارش نهاد نظارت بر نفت و گاز انگليس (او جي اي) نشان داد اکنون نمي تواند به دقت احتمال و شدت زمين لرزه مرتبط با عمليات حفاري نفت شيل را پيش بيني کند. بوريس جانسون، نخست وزير انگليس، اعلام کرد نگراني هايي قابل توجه درباره مسئله استخراج گاز شيل دارد. همچنين دولت انگليس اکنون حمايت خود را از فرايند حفاري نفت شيل متوقف مي کند و پيشنهادهاي بيشتر براي تغيير فرايند برنامه ريزي براي منابع حفاري نفت شيل، ديگر پيگيري نمي شوند.

موضع گيري جديد دولت انگليس درباره اين موضوع که جنجال زيادي در مناطقي همچون لنکشر و يورکشر به پا کرده است، همسو با موضع گيري احزاب کارگر و ليبرال دموکرات در اين کشور است.

با اين همه، حزب ليبرال دموکرات اعلام کرده است که اگرچه «تعليق» حفاري نفت شيل از سوي دولت قابل قبول است، به اين معنا نيست که اين کار ممنوع خواهد شد.

اد هيوي، دبير پيشين انرژي در حزب ليبرال دموکرات انگليس، گفت: با توجه به مدارکي که اکنون درباره بحران تغييرات آب و هوايي داريم، ليبرال دموکرات ها از ممنوعيت فوري (حفاري نفت شيل) حمايت مي کنند.

وي گفت: قانوني که ليبرال دموکرات ها وضع کردند تا از جوامع محلي در برابر زمين لرزه ناشي از حفاري نفت شيل حمايت کنند، تأثير زيادي در پيشگيري از فشار محافظه کاران براي پيشبرد اين حفاري ها داشته است. اين سياستمدار افزود: اما اين تعليق ديرهنگام و انتخاباتي، توجه رأي دهندگان را از سابقه تکان دهنده حزب محافظه کار در زمينه محيط زيست، به ويژه تلاش بوريس جانسون، نخست وزير انگليس، براي کاهش سختگيري مقررات مربوط به آلودگي هوا، منحرف نمي کند.

انتظار مي رود مسئله حفاري نفت شيل، يکي از موضوع هاي مورد توجه در پويش هاي انتخاباتي براي انتخابات ماه دسامبر در انگليس باشد.

يکي از گزارش هاي اخير دفتر حسابرسي ملي انگليس نشان داد برنامه هاي دولت اين کشور براي تثبيت صنعت گاز شيل در انگليس، بيشتر از انتظارها طول کشيده و دليل آن، نگراني هاي عمومي درباره پيامدهاي حفاري نفت شيل براي محيط زيست و سلامت عمومي بوده است.

اعتراض ها بر سايت هاي حفاري نفت شيل در نقاط مختلف انگليس تأثير گذاشته و طبق برآوردها، از سال 2011 ميلادي تا کنون 32 ميليون و 700 هزار پوند براي نهادهاي عمومي هزينه در بر داشته است.

به ويژه، اختلال هاي بسياري براي ساکنان مناطق نزديک به سايت هاي حفاري نفت شيل، از جمله در منطقه پرستون نيو رود در منطقه لنکشر انگليس به وجود آمده است.

آندريا ليدسام، دبير بازرگاني و انرژي انگليس، گفت: پس از بررسي گزارش نهاد نظارت بر نفت و گاز درباره فعاليت هاي لرزه نگاري در منطقه پرستون نيو رود، روشن است که نمي توانيم احتمال پيامدهاي غير قابل قبول در آينده را براي مردم محلي نفي کنيم.

وي افزود: به همين دليل، به اين نتيجه رسيده ام که حفاري نفت و گاز شيل را در انگليس، بايد فوري تعليق کنيم.

همچنين کواسي کوارتنگ، وزير تجارت  انرژي انگليس  گفت: توصيه کميته تغيير آب و هوايي روشن است که گاز طبيعي همچنان نقشي کليدي در از ميان بردن آلودگي هاي توليدي انگليس تا سال 2050 ميلادي، از جمله توليد هيدروژن، خواهد داشت.

وي افزود: با اين حال، در پي اقدام امروز ما، اين گاز بايد از منابعي غير از حفاري شيل در انگليس به دست بيايد.

سايت حفاري شيل شرکت کودريلا در منطقه پرستون نيو رود موجب اختلال هاي زيادي براي ساکنان محلي شده، به گونه اي که دولت انگليس اعلام کرده است رويکردي ضد صدور هرگونه مجوز حفاري نفت و گاز شيل، اتخاذ مي کند و اين رويکرد تا زمان دستيابي به مدارکت جديد و قانع کننده، ادامه مي يابد.

تام فيانس، معاون يک مؤسسه خيريه مناطق روستايي در انگليس گفت: اين خبر يک پيروزي چشمگير براي دموکراسي محلي بوده است.

وي گفت: امروز در کنار جوامع محلي، تظاهرکنندگان و فعالان زيست محيطي که سال ها شجاعانه براي جلوگيري از حفاري نفت و گاز شيل تلاش مي کرده اند، جشن مي گيريم. اين فعال اجتماعي افزود: در شرايط بحران آب و هوايي، تصميم براي ممنوعيت حفاري نفت و گاز شيل بي گمان ضروري است، اما ما از دولت آينده مي خواهيم که از اين هم جلوتر برود و مجموعه اي از سياست ها را اتخاذ کند که به رويارويي با بحران محيط زيست، کمک کند. فيانس افزود: بيانيه امروز بايد نشانه آغاز يک تحول در روش رويارويي ما با بحران آب و هوايي باشد. با اين همه، تلاشگران حاضر در کنار سايت پرستون نيو رود همچنان درباره بيانيه اخير دولت انگليس، بدبين هستند. آنها اعلام کردند که به اعتراض، به عنوان يک رويه هميشگي، ادامه مي دهند تا زماني که شاهد خروج تجهيزات حفاري نفت و گاز شيل از اين سايت باشند. شرکت کودريلا از اظهار نظر درباره اين بيانيه خودداري کرد. کن کرونين، مدير عامل مؤسسه يو کي آنشور اويل اند گس، از طرف صنعت نفت و گاز انگليس، گفت: حفاري نفت و گاز شيل يک فناوري ديرپا در مناطق مختلف جهان است و برخي از صنايع، از جمله صنعت نفت و گاز، آب و زمين گرمايي، از آن استفاده مي کنند. وي افزود: در آينده، ما به طور کامل به همکاري نزديک با نهاد نظارت بر نفت و گاز و ديگر نهادهاي نظارتي مربوطه، متعهد هستيم تا نشان دهيم که مي توانيم به شکلي ايمن و مسئولانه در برابر محيط زيست، فعاليت کنيم.

منبع: نشريه تلگراف

مترجم: يحيي احمدي

حقایقی درباره حفاری نفت  و گاز شیل      

-شکست هیدرولیک، یک روش برای استخراج گاز طبیعی از سازندهای سنگ های رسوبی است.

-مهندسان حفره ای عمیق در سنگ حفر می کنند و ترکیبی از ماسه، آب و مواد شیمیایی را با فشار زیاد تزریق می کنند. سنگ می شکند و گاز را آزاد می کند.

-مخالفان حفاری نفت و گاز شیل مدعی هستند که شکست هیدرولیک ممکن است ذخایر آب را با مواد شیمیایی آلوده کند و موجب زمین لرزه شود. همچنین نگرانی هایی درباره اختلال ناشی از سر و صدا و حمل و نقل وجود دارد.