فصلي نو در سرمايه گذاري و رونق توليد آغاز مي شود

4 شرکت حاملی ملی 4پروژه پتروشیمی

مشعل   تحريم، واژه اي که اين سال ها بيش از هر موضوعي ديگر، مستقيم و غيرمستقيم، صنعت کشور و به خصوص صنعت نفت را تهديد کرده است و در اين ميان صنعت پتروشيمي در شرايطي متفاوت قرار گرفته است؛ از يک سو امريکا با تحريمهاي مجزا فشارهاي مجزا از تحريم نفت براي آن در نظر گرفت که البته خيلي از آنها تکرار و قديمي بودند و از سوي ديگر با جنب و جوشي جديد براي پيدا کردن راه هاي تامين سرمايه روبه رو شده است. در اين ميان توجه به بخش خصوصي در کنار پيگيري سرمايه هاي خارجي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

صنعت پتروشيمي از امتيازهايي همچون موقعيت جغرافيايي بي نظير و متعدد، دسترسي به زيرساخت هاي طبيعي و اجرايي در نقاط مختلف، نيروي کار منطقه اي و به خصوص تسهيلات در مناطق ويژه و... برخوردار است و همه اينها مي تواند در کنار اقتصادي بودن اين صنعت و بازار خوب فروش محصولات آن، فرصت هايي مهم براي سرمايه گذاران خصوصي تلقي شود. از همين رو بوده است که شرکت ملي صنايع پتروشيمي در اين مدت به بررسي همه زمينه ها به طور مستقل يا با مشورت حوزه هاي مختلف تامين مالي پرداخته است. حسين عليمراد، مدير سرمايه گذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي، چندي قبل اعلام کرده بود که شرکت ملي صنايع پتروشيمي راهکارهاي مختلفي براي کمک به تأمين مالي پروژه هاي شرکت هاي داخلي دارد و سازوکارهايي را براي تأمين مالي پروژه ها با به کارگيري توانمندي داخلي ها در دستور کار دارد که شرکت هاي داخلي با اتکا به امکانات خود، فرايندهاي مالي و يا بسته تأمين مالي پروژه را ارائه و اجرا کنند.

او در عين حال درباره ساز وکار راه اندازي صندوق پروژه و صندوق سرمايه گذاري خصوصي هم به عنوان راهکارهايي جديد صحبت کرد و گفت: اين سازوکار درحال حاضر با يکي از بانک هاي تجاري داخلي و يکي از موسسات شناخته شده تامين سرمايه تا حدودي نهايي شده است و مراحل پاياني را پشت سر مي گذاريم و اميدوار يم پشتيباني هاي لازم دولت را براي اجرايي کردن اين سازوکارها داشته باشيم. اين کار جديدي است و بايد توجه داشت که تاکنون صندوق پروژه و صندوق سرمايه گذاري خصوصي در صنعت پتروشيمي ايجاد نشده و به کار گرفته نشده اند.

شرکت هاي توليدي اسپانسر پروژه هاي پتروشيمي

اما جعفر ربيعي، مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس در گفت وگو با مشعل از يک سرمايه گذاري متفاوت و جديد يک ميليارد دلاري خبر داد و گفت: تعدادي پروژه نيمه تمام در مجموعه بزرگ هلدينگ خليج فارس وجود دارد که براي اتمام اينها به سرمايه گذاري ارزي و ريالي نياز داريم. در عين حال شرکت هاي توليدي را هم در هلدينگ خليج فارس به شکل سودده و فعال داريم که درآمدهاي خوب ارزي و ريالي دارند.

او تصريح کرد: پيش بيني ما اين است که در صورت امکان سهام شرکت هاي پروژه اي را که به سرمايه گذاري نياز دارند، به شرکت هاي توليدي – درآمدي خودمان در هلدينگ خليج فارس واگذار کنيم.

ربيعي افزود: اين برنامه ريزي مالي به طور کامل و دقيق صورت گرفته، اما بايد فرآيند نقل و انتقال سهام و برگزاري مزايده و عرضه در بورس را در اين مورد رعايت کنيم.

مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس يادآور شد: بعد از برگزاري مجمع عادي سال 98 وارد اين موضوع شده و در اين مورد تصميم گيري خواهد شد.

به گفته او، مقدار اين سرمايه گذاري يک ميليارد دلار است و چهار پروژه بزرگ به چهار شرکت توليدي – درآمدي داده مي شود و حتما بايد تا پايان سال به نتيجه برسد.

به گزارش «مشعل»، در واقع با اين هدف گذاري براي تامين سرمايه که قرار است با کمک بخش هاي داخلي صنعت پتروشيمي و هلدينگ خليج فارس صورت گيرد، اين صنعت براي يک گام مهم رو به جلو موفق به زايش از درون خود مي شود و اين تامين مالي از درون مي تواند در صورت موفقيت آميز بودن، الگويي براي بخش هاي ديگر صنعت نفت باشد.

همه مسيرهاي تامين مالي را امتحان مي کنيم

به هر روي، با برنامه ريزي که بهزاد محمدي، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در سيزدهمين نمايشگاه ايران پلاست اعلام کرد، قرار است مقدار سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي تا سال 1400 به 70 ميليارد دلار و تا 1404 به 93 ميليارد دلار برسد و براي رسيدن به اين هدف مهم آن هم در شرايط تحريم لازم است به همه گزينه هايمان براي زمينه هاي سرمايه گذاري فکر کنيم و در عين حال همه تخم مرغ هايمان را هم در يک سبد نگذاريم.

اما در عين حال صنعت پتروشيمي همين يک مسير را براي تامين مالي و سرمايه گذاري طرح هاي خود ندارد و تلاش مي کند همه راه ها را همزمان طي کند و هيچ کدام را به روي خود بسته نگذارد. تلاش يکي دو سال اخير شرکت هاي پتروشيمي در زمينه بورس موفقيت آميز بوده و همراه با ورود خود با بازار سرمايه جنب و جوشي را به راه انداخته است.

حضور   چشمگير پتروشيمي ها در بورس

جعفر ربيعي، مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس چندي قبل در کنگره نفت و نيرو که پنلي تخصصي را با محوريت تامين مالي پروژه ها به خود اختصاص داده بود، درباره اين موفقيت گفت: در حال حاضر سهم شرکت هاي زير مجموعه هلدينگ خليج فارس در بورس اوراق بهادار 20 درصد بازار سرمايه را به خود اختصاص مي دهند. هلدينگ خليج فارس با هر بار عرضه اوليه سهام در بورس اوراق بهادار توانسته است منابع درآمدي خوبي براي شرکت ها تامين کند و اين در حالي است که تنها 5 تا 10 درصد از سهام اين شرکت ها در بورس عرضه شده است. او گفت: شرکت هاي بزرگ همانند پتروشيمي ها که مورد اعتماد مردم هستند، مي توانند از ابزارهاي افزايش سرمايه مانند آورده هاي نقدي مردم در بورس يا عرضه اوراق مبتني بر سهام استفاده کنند. اين اقدامي بود که شرکت هلدينگ خليج فارس در سال گذشته با يک هزار ميليارد تومان انجام داد و تجربه موفقي بود و در سال جاري با دو هزار ميليارد تومان عرضه اوراق انجام خواهد شد.

در حال حاضر شرکت هلدينگ خليج فارس، شرکت سرمايه گذاري پترول، پتروشيمي پارس، پتروشيمي نوري، گروه سرمايه گذاري ايرانيان، پتروشيمي مبين و پتروشيمي فجر در بورس حضور دارند و با ورود شرکت هاي ديگر زير مجموعه هلدينگ خليج فارس به بازار، سرمايه اين نقش آفريني بيشتر مي شود. بر اساس گزارش هلدينگ خليج فارس دو شرکت از زيرمجموعه شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس در سال 97 و 98 وارد بورس شدند و حداقل هزار و 700 ميليارد تومان از اين عرضه منبع جمع شد.

شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس که بر اساس تازه ترين رتبه بندي موسسه مستقل مطالعات شيميايي (ICIS)، رتبه سي وپنجم جهان را کسب کرده است که به نظر مي رسد يکي از دلايل موفقيت اين مجموعه نوپا همين نوآوري هاي فني و اقتصادي و تلاش هاي بي وقفه همه بخش ها در شرايط سخت براي صنعتي است که حالا مي تواند از درون بجوشد.