معاون وزير نفت در امور پتروشيمي خبر داد:

برنامه ريزي براي اجراي يک طرح جديد پتروشيمي در استان کرمانشاه

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: برنامه ريزي براي ساخت يک طرح جديد پتروشيمي با هدف تکميل زنجيره ارزش در استان کرمانشاه به زودي نهايي مي شود. بهزاد محمدي در جريان بازديد از مناطق پيشنهادي توسعه صنايع پتروشيمي در استان کرمانشاه گفت: احداث يک طرح جديد پتروشيمي در اين استان در مجموعه وزارت نفت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي برنامه ريزي شده است. وي با بيان اينکه اين طرح از سوي وزير نفت به شرکت ملي صنايع پتروشيمي ابلاغ شده است، افزود: اين طرح با حضور شرکت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان توسعه دهنده و با مشارکت بخش خصوصي اجرايي خواهد شد و روز چهارشنبه با همکاري استانداري کرمانشاه از مکان هاي پيشنهادي براي اجراي اين طرح بازديد کرديم. مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به اينکه طرح جديد، زنجيره کاملي از يک طرح پتروشيمي است و منابع خوراک، آب، برق و زيرساخت هاي لازم براي اين اجراي اين طرح در منطقه وجود دارد، تصريح کرد: در اين طرح به ترتيب گاز طبيعي به متانول سپس متانول به پروپيلن تبديل مي شود و سرانجام پلي پروپيلن و متانول به عنوان محصولات نهايي خواهند بود.

محمدي درباره دانش فني اين طرح جديد گفت: شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي دانش فني اين طرح را بومي سازي کرده است، همچنين اجرايي شدن اين طرح سبب رونق صنايع پايين دستي و ايجاد اشتغال و فعال شدن بنگاه هاي کوچک و بزرگ در استان کرمانشاه خواهد شد.

وي در پايان تاکيد کرد: اميدوارم با برنامه ريزي هاي انجام شده، عمليات ساخت اين طرح با انجام مراحل مقدماتي، از سال آينده اجرايي شود، البته همکاري مستقيم نهادها و سازمان هاي استان کرمانشاه در تحقق اين برنامه بسيار موثر است.

 

نصب بازوهاي بارگيري نخستين اسکله بندر خدماتي و صادراتي تمبک

مجري طرح بندرخدماتي و صادراتي تمبک از نصب سه بازوي بارگيري بوتان و پروپان نخستين اسکله بندر خدماتي و صادراتي تمبک خبر داد و گفت: محموله گاز مايع اين اسکله تا پيش از پايان امسال آماده صادرات مي شود.

پيام معتمد با اشاره به اينکه عمليات بارگيري و نصب اين تجهيزات با توجه به تحريم هاي بين المللي و عدم حضور شرکت سازنده خارجي، از سوي متخصصان داخلي و با رعايت دقيق ضوابط و رويه هاي ايمني انجام شد، افزود: نصب بازوهاي بارگيري نخستين اسکله بندر خدماتي و صادراتي تمبک نتيجه تلاش و به کارگيري توان فني و تخصصي تيم هاي بخش کارفرما، مشاور و پيمانکاران اين پروژه است.  وي با بيان اينکه اين بازوهاي بارگيري شامل بوتان، پروپان و يک بازوي مشترک هر يک با ظرفيت بارگيري 2500 تن در ساعت است، پيشرفت کلي اين طرح را 75 درصد اعلام و تصريح کرد: اميدواريم تا پيش از پايان امسال صادرات نخستين محموله گاز مايع (LPG) از اين اسکله محقق شود.

معتمد با اشاره به اينکه ساخت بندر خدماتي و صادراتي تمبک با هدف صادرات گاز مايع (LPG) و گوگرد توليدي از فازهاي 13، 14، 19 و 24-22 در منطقه تمبک در فاصله 250 کيلومتري بندربوشهر آغاز شده است، گفت: به منظور تحقق اين هدف، ساخت دو اسکله صادرات LPG و يک اسکله صادرات گوگرد با امکان پهلوگيري کشتي هايي با ظرفيت 5 تا 50 هزار تن در دستور کار قرار گرفته است.

 

اطلاعيه شماره 12 شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

کم فروشي در جايگاه هاي عرضه سوخت وجود ندارد

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران طي اطلاعيه اي، شايعه ها در فضاي مجازي را تکذيب و تاکيد کرد: هيچ گونه کم فروشي در جايگاه هاي عرضه سوخت کشور گزارش نشده است.

در متن اين اطلاعيه آمده است: «به اطلاع هموطنان عزيز مي رساند در پي انتشار برخي شايعه ها در فضاي مجازي مبني بر مشاهده کم فروشي در جايگاه هاي عرضه سوخت باتوجه به بازرسي ها و کنترل هاي انجام شده از سوي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، هيچ گونه کم فروشي در جايگاه هاي عرضه سوخت کشور گزارش نشده است و تاييد نمي شود.

با توجه به کنترل و بازرسي مستمر جايگاه هاي عرضه و سوخت رساني مطلوب در جايگاه ها، لازم است هموطنان عزيز از توجه به چنين شايعه هايي و انتشار آن جدا خودداري کنند.»

 

مشاور اجتماعي وزير نفت تاکيد کرد:

لزوم اجراي برنامه مدون براي دستيابي به اهداف مسؤوليت اجتماعي

مشاور اجتماعي وزير نفت بر لزوم اجراي برنامه مدون در زمينه مسؤوليت اجتماعي تاکيد کرد و گفت: ارزيابي، نيازسنجي و استفاده از نيروهاي بومي سبب تحقق اهداف مسؤوليت اجتماعي وزارت نفت در هر منطقه مي شود. سيد امير طالبيان در نشست تخصصي مسؤوليت اجتماعي شرکت هاي تابع صنعت نفت در منطقه شمال شرق کشور که به ميزباني شرکت گاز استان خراسان شمالي برگزار شد، با تاکيد بر لزوم اجراي برنامه هاي مدون در موضوع مسؤوليت اجتماعي براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده گفت: در موضوع مسؤوليت اجتماعي بايد برنامه اي مدون همراه با ارزيابي صحيح داشته باشيم، ضمن آنکه فعاليت ها بر اساس نيازسنجي باشند تا بتوانيم به اهداف از پيش تعيين شده دست يابيم. وي افزود: در هر منطقه اي که فعاليت مي کنيم، بايد با مردم زندگي و تا حد امکان از نيروهاي بومي استفاده کنيم تا موقعيت محلي را با حضور خود، براي آنها بهتر سازيم. مشاور اجتماعي وزير نفت ادامه داد: اکنون مسؤوليت اجتماعي در صنعت نفت از نگاه بشردوستانه وارد فاز برنامه ريزي راهبردي شده، اين در حالي است که نگاه اخلاقي به کسب وکار را مي توان نتيجه نوع تفکر مسؤوليت اجتماعي شرکت ها در دنياي امروز دانست که به نوعي رتبه شرکت ها را در سطوح جهاني تعريف و تبيين مي کند.

طالبيان، حفظ محيط زيست را از جمله اهداف مسؤوليت اجتماعي در مجموعه وزارت نفت برشمرد و گفت: افزون بر اين، براي توجه به جامعه محلي سعي داريم از پيمانکاران و نيروهاي توانمند همان منطقه بهره بگيريم تا بتوانيم رضايت جامعه محلي را نيز جلب کنيم.

 

 

تاکيد شرکت ملي نفت ايران بر تداوم عرضه نفت و ميعانات گازي

اثرپذیری بورس انرژی  از محدودیت های بازار نفت‎خام 

نماينده شرکت ملي نفت ايران در بورس انرژي با تاکيد بر استمرار عرضه نفت خام و ميعانات گازي در رينگ بين الملل اين بورس، به شرايط ويژه حاکم بر بازار نفت کشور اشاره کرد و گفت: از آنجا که عرضه در بورس انرژي به طور طبيعي از شرايط بازار اثر مي پذيرد، بنابراين نمي توان نسبت به فروش نفت خام با استفاده از اين ابزار، انتظاراتي غيرمعمول داشت. اميرحسين تبيانيان در گفت وگو با خبرنگار شانا، بر تداوم عرضه نفت خام و ميعانات گازي در بورس انرژي تاکيد کرد و در پاسخ به سوالي مبني بر چرايي بروز وقفه چندهفته اي در عرضه توضيح داد: فرايند عرضه نفت خام و ميعانات گازي طبق قانون به طور مستمر ادامه دارد و وقفه اخير نيز صرفا به دليل متناسب سازي و روزآمد کردن فرايند کار با شرايط بازار پديد آمده و به زودي اطلاعيه هاي عرضه هاي بعدي اعلام خواهد شد. وي با بيان اينکه پيش از اين نيز فرايند عرضه در ارديبهشت ماه امسال و به منظور اعمال اصلاحيه هايي در اطلاعيه عرضه با وقفه کوتاهي همراه شد، ادامه داد: اين به روزرساني اقدامي معمول است و شرکت ملي نفت ايران مطابق تعهدات قانوني خود، عرضه نفت خام و ميعانات گازي را در بورس انرژي با جديت دنبال مي کند. تبيانيان گفت: اعمال اين ملاحظات در شرايط عرضه، نيازمند اخذ برخي مجوزها و متعاقبا هماهنگي مجدد با سازمان بورس است و شرکت ملي نفت ايران با در نظر گرفتن الزام هاي قانوني، در صورت ضرورت، عرضه ها را حتي پيش از نهايي شدن اعمال ملاحظات از سر مي گيرد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز 28 بهمن ماه سال گذشته و در جريان بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98، با بند الحاقي تبصره يک اين لايحه موافقت کردند که بر مبناي آن، وزارت نفت مکلف شد ماهانه حداقل 2 ميليون بشکه نفت خام سبک، 2 ميليون بشکه نفت خام سنگين و 2 ميليون بشکه ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم و مستمر با امکان تسويه 100 درصد ريالي يا ارزي در رينگ بين الملل (صادراتي) بورس انرژي در چارچوب قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. در همين راستا، ارديبهشت ماه امسال، شيوه نامه نحوه عرضه نفت خام و ميعانات گازي در بورس انرژي از سوي وزير نفت ابلاغ شد؛ شيوه نامه اي که زنگنه، هدف از تدوين آن را ايجاد شفافيت پولي در عرضه عنوان کرده است. به گفته وزير نفت، تا پيش از ابلاغ شيوه نامه، عرضه نفت و ميعانات گازي در بورس انرژي تنها با اجازه شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه صورت مي گرفت، اما با توجه به اينکه فروش نفت و ميعانات گازي در بورس انرژي در قانون سال 98 ذکر شده، اين شيوه نامه با در نظر گرفتن همه فعل و انفعال هاي فروش توسط وزارت نفت تدوين و در آن، به مباحثي همچون نحوه قيمت گذاري و نحوه تعديل قيمت ها اشاره شده است.

 اثرپذيري بورس انرژي از محدوديت هاي بازار نفت خام کشور

تبيانيان در پاسخ به دليل استقبال نکردن از نفت خام و ميعانات گازي عرضه شده در رينگ بين الملل بورس انرژي با وجود تخفيف ها و تسهيلاتي که نفت در اين حوزه در نظر گرفته است، گفت: از آنجا که عرضه نفت خام در بورس انرژي به طور طبيعي از شرايط بازار اثر مي پذيرد، نمي توان نسبت به فروش نفت خام با استفاده از اين ابزار، انتظاراتي غيرمعمول داشت. وي با بيان اينکه در حال حاضر بازار نفت خام ايران با محدوديت هايي روبه رو و اين محدوديت ها فارغ از نوع ابزار يا روش هاي عرضه، فروش نفت خام را با تنگناهايي مواجه کرده است، يادآور شد: شرکت ملي نفت ايران همه توان خود را به کار گرفته است تا در چارچوب قوانين و مقررات، شرايط را براي استقبال حداکثري خريداران فراهم کند، اما در اين ميان نبايد اثرپذيري از شرايط خاص حاکم بر بازار نفت کشور را ناديده گرفت. بر اساس اين گزارش، ارزيابي نکردن صلاحيت خريداران، قائل نشدن محدوديت براي مقاصد صادراتي (به جز رژيم صهيونيستي)، کاهش نرخ پيش پرداخت از 10 درصد ارزش سفارش به 6 درصد، افزايش مدت زمان تسويه پس از تاريخ بارگيري محموله از 50 روز به 60 روز و تعيين قيمت پايه مبتني بر ارزان ترين نرخ نفت صادراتي ايران (نفت صادراتي به مقصد مديترانه)، از جمله تسهيلاتي است که با هدف افزايش استقبال از فروش نفت خام در بورس انرژي از سوي شرکت ملي نفت ايران مدنظر قرار گرفته و در اطلاعيه هاي عرضه گنجانده شده است. به گفته تبيانيان، تاکنون از مجموع 34 عرضه نفت خام و ميعانات گازي شرکت ملي نفت ايران در رينگ بين الملل بورس انرژي، يک ميليون و 15 هزار بشکه نفت خام سبک و 70 هزار بشکه نفت خام سنگين معامله شده و عرضه هاي ميعانات گازي تا کنون به معامله اي نينجاميده است.

 

افتتاح بزرگ ترين تصفيه خانه صنعت پتروشيمي

مديرعامل پتروشيمي بندر امام گفت: ساخت بزرگ ترين تصفيه خانه ‏صنعت پتروشيمي کشور در اين شرکت تاکنون 53 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است که اميدواريم با همت و تلاش کارشناسان تا پايان سال آينده به بهره برداري برسد. حميدرضا رستمي در نشستي با مديرکل حفاظت محيط زيست استان خوزستان و مديرکل آب و خاک سازمان محيط زيست کشور اظهار کرد: پتروشيمي بندر امام همواره در ‏حوزه حفاظت از محيط زيست پيشتاز بوده و اقدام هاي موثر و چشمگيري در اين زمينه انجام داده است. اين پتروشيمي تنها شرکت ‏داراي ‏Land Fill‏ (محل دفن بهداشتي پسماندهاي شيميايي و خطرناک) در سطح کشور است که ديگر صنايع هم از خدمات آن بهره مند مي شوند.‏ وي افزود: پتروشيمي بندر امام همسو با صيانت و حفاظت از محيط زيست در حال ساخت بزرگ ترين تصفيه خانه ‏در سطح صنعت پتروشيمي کشور است و اين پروژه تاکنون 53 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و باوجود تمامي مشکلات و ‏محدوديت ها اميدواريم با همت و تلاش کارشناسان تا پايان سال آينده در مدار توليد قرار گيرد.‏ مديرعامل پتروشيمي بندرامام با اشاره به پروژه تغيير فرايند از جيوه به ممبراين و از سرويس خارج کردن واحد کلرآلکالي اين شرکت ‏به عنوان اقدامي مؤثر همسو با حفاظت از محيط زيست، ادامه داد: اين شرکت بيشترين فضاي سبز را در سطح مجتمع، محوطه دريايي شرکت و همچنين ‏شهرستان ماهشهر و حومه ايجاد کرده است.‏ وي با اشاره به برخي انتظارات پتروشيمي بندرامام و سهامداران شرکت از سازمان محيط زيست ‏بر خارج کردن خطوط توليد اين ‏شرکت از فهرست آلايندگي تاکيد کرد.

 

نگاه تشويقي محيط زيست خوزستان به صنعت

محمدجواد اشرفي، مديرکل حفاظت محيط زيست استان خوزستان نيز در اين نشست اظهار کرد: در سال هاي اخير پتروشيمي بندرامام اقدام هاي زيست ‏محيطي بسيار چشمگيري داشته است، در نتيجه محيط زيست استان هم با نگاه مثبتي در مسائل مختلف تصميم گيري مي کند.‏ وي افزود: نگاه محيط زيست استان خوزستان به صنعت يک نگاه تشويقي و مخالف زير فشار گذاشتن است، بنابراين اگر هزينه هايي هم مي شود بايد در مسير ارتقاي سطح محيط زيست باشد.‏