پالايشگاه ستاره خليج فارس   

100 ميليون دلار درآمد ارزي در 7 ماه

مديرعامل شرکت نفت ستاره خليج فارس ازصادرات 100ميليون دلاري اين پالايشگاه در هفت ماه نخست امسال خبر داد. محمدعلي دادور جلوگيري از خام فروشي را ترفندي براي عملي کردن منويات مقام معظم رهبري خواندوگفت: در پي صادرات فراورده ها، ارزش افزوده بيشتري ايجاد خواهد شد که موجب ارزآوري بيشتر وبهبود شرايط اقتصادي کشور مي شود. وي افزود: شرکت نفت ستاره خليج فارس در سال 1397 سهم ويژه اي در صادرات فراورده هاي نفتي داشت و بيش از 300 ميليون دلار صادرات فراورده از اين پالايشگاه انجام شد. مديرعامل شرکت نفت ستاره خليج فارس تاکيد کرد: امسال نيز با وجود افزايش فشارتحريم ها، روند صادرات فراورده هاي نفتي اين پالايشگاه نه تنها کاهش نيافت بلکه درهفت ماه امسال شاهد بيش از250 هزارمتريک - تن به ارزش بيش از 100 ميليون دلار صادرات بوديم. وي گفت: مرداد ماه امسال نخستين عرضه بنزين ستاره خليج فارس در رينگ بين الملل از سوي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي انجام شد و ثابت کرد مي توان ارزش افزوده اي بالاتر از پيش بيني هاي نشريات معتبر اين حوزه براي بنزين صادراتي به دست آورد. دادورتاکيد کرد: با تصويب فازچهارم پالايشگاه به نام «طرح بهينه سازي ظرفيت و رفع موانع توليد سه فاز موجود»، شاهد افزايش روزانه 180هزار بشکه اي پالايش خوراک در سه فاز اوليه خواهيم بود و اين مسئله افزون بر جلوگيري از خام فروشي ميعانات گازي و افزايش توليد فراورده ها، پشتوانه ارزشمندي براي تامين خوراک پتروشيمي هاي کشوراست که مي تواند سبب گشايش افق هاي صادراتي بيشتري شود. وي يکي ازدستاوردهاي افتتاح فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس را در سال گذشته، تبديل ايران از واردکننده به صادرکننده بالقوه بنزين عنوان و اظهار کرد: خوشبختانه باآغاز اجراي طرح بهينه سازي ظرفيت و رفع موانع توليد سه فاز موجود درسال جاري، کشور براي نخستين بار در تاريخ صنعت نفت به صادرکننده بنزين تبديل شده است. دادورتاکيدکرد: اميدواريم درماه هاي آتي با برنامه ريزي وشناسايي بازار مصرف، همچنين تمرکز برمقاصد جديدصادراتي، شاهد افزايش صادرات فراورده ها باشيم و بيش از پيش همچون ستاره اي دربازارهاي صادراتي بدرخشيم.

 

    شرکت گاز استان آذربايجان غربي

پذيرش بيش از 15 هزار مشترک جديد  

مديرعامل شرکت گازآذربايجان غربي ازپذيرش بيش از15هزار مشترک جديد دراين استان از ابتداي سال 98 تاکنون خبر داد.

عليرضا شيخي با اعلام اين که از ابتداي سال تاکنون 15هزار و 515 مشترک جديد در استان آذربايجان غربي جذب شده اند، اظهارکرد: بيش ازهشت هزارمورد اين اشتراک پذيري، شهري وافزون بر6هزار مورد آن نيز روستايي بوده است. وي همچنين شمارمشترکان گازطبيعي استان آذربايجان غربي رابيش از 960 هزار مورد اعلام کرد.  به گفته شيخي، درسال 98بيش از683کيلومترشبکه گازطبيعي در استان آذربايجان غربي اجرا شده است که 535کيلومتر آن به بخش روستايي مربوط مي شود. شيخي با بيان اين که دربازه زماني يادشده هفت هزار و100انشعاب جديد نصب شده است، تصريح کرد: بااحتساب اين تعدادانشعاب، شمار انشعاب هاي نصب شده درسراسراستان آذربايجان غربي به440هزارمورد رسيده است.

مديرعامل شرکت گازاستان آذربايجان غربي با تاکيد بر اين که گازرساني به مناطق و روستاهاي محروم ازگازطبيعي، مهم ترين اهداف اين شرکت است، اظهارکرد: درسايه تلاش شبانه روزي، تامين اعتبار وهمکاري ديگر نهادهاي خدمات رسان انتظارمي روداين هدف(گازرساني) نيز با شتاب بيشتري محقق شود.

 

    خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران 

روکار کردن لوله ها ومخازن تخليه

مهندس ناظرساختمان وتأسيسات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران ازاحداث کانال وحوضچه درمرکزانتقال نفت خام به منظور روکارکردن(اکسپوز)لوله هاي مدفون و مخازن درين دراين مجموعه خبر داد.

محمد زارعي گفت: اکسپوزکردن کامل منيفولد ولوله هاي مدفون در مسير خطوط 24 و26 اينچ اصفهان–ري، اهواز– ري، منيفولد ِبوسترهاي پالايشگاه وخط 16 اينچ ري–تبريز، هدف مهم اين پروژه به شمارمي آيد و به موجب آن، ساخت حوضچه براي روکارکردن چهارمخزن درين (تخليه)در دستور کار قرارگرفته است. وي افزود: آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ريزي براي ساخت 20 پل بتني، همچنين حفاري سه هزارمتر کانال باعرض 1.5متر وعمق چهار متر در دست انجام است که20 هزار مترمکعب خاکبرداري، 370 تُن آرماتوربندي و 3700 مترمکعب بتن ريزي را شامل مي شود. زارعي بابيان اين که روکار کردن منيفولدها و اجراي کانال هاي بتني امکان پايش دائمي را براي رفع نشتي هاي احتمالي در لوله ها و مخازن به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد، تصريح کرد: جلوگيري ازهدررفت مواد نفتي، پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي، همچنين افزايش عمر و استحکام کانال ها وحوضچه هاي بتني، ازجمله ويژگي هاي اين پروژه است. وي همچنين بااشاره به قدمت بالاي منيفولد و لوله هاي مدفون در نفت خام، اجراي پروژة اکسپوزسازي را مهم برشمرد و افزود: اين مهم، مصداق بارز اهميت دادن شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت درحفظ و صيانت از محيط زيست است. مهندس ناظرساختمان وتأسيسات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران يادآورشد: به منظورتحقق بخشي به اين هدف مهم(صيانت از محيط زيست) تاکنون گام هاي بلندي برداشته شده است.

 

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال

تشکيل کميته بررسي مشکلات کارکنان

رئيس امور اداري شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال از تشکيل کميته بررسي مشکلات کارکنان در اين منطقه عملياتي خبر داد. محمدعباسي با بيان اين که يکي از مهم ترين و ضروري ترين اقدام هاي هر سازمان براي بيان و پيگيري دغدغه ها ومشکلات کاري، ارتباط بي واسطه کارکنان با مسؤولان آن سازمان است، تصريح کرد: پيروهمين موضوع، «کميته بررسي مسائل ومشکلات کارکنان» درحوزه منابع انساني و اموراداري شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال ايجاد شده است. وي بااشاره به پيگيري اين وظايف(پيگيري مسائل ومشکلات کارکنان) درسال‎هاي گذشته ونتايج آن درتسهيل امورکارکنان، هدف ازتشکيل کميته بررسي مشکلات را ايجاد انسجام و تقويت وحدت رويه اعلام کرد. به گفته عباسي، اعضاي اين کميته با حضور درمراکزانتقال نفت، تاسيسات، تعدادي از ايستگاه هاي مخابراتي وفشارشکن هاي تابعه منطقه شمال، درديدار   باکارکنان اين مراکز و آگاهي ازمسائل و بررسي راه حل هاي مربوط، تلاش کرده اند تا در جهت رفع مشکلات کارکنان، گامي رو به جلو برداشته شود. رئيس اموراداري شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال از تداوم اين برنامه براساس برنامه زمانبندي در طول سال خبر داد و افزود: مهمترين موضوع هاي مطرح شده درباره انتصاب وترفيع، مشکلات رستوران ها، کمبودمهمانسرا واماکن اداري در مراکز، بهداشت ودرمان ونسخ درماني، همچنين مرخصي هاي نوبتکاري، آموزش، وام اضطراري ومسکن، تعديل مدرک وافزايش سهميه مهمانسراي مشهد ومحمودآباد ازجمله مواردي است که کارکنان بر آن تاکيد دارند.

 

     شرکت گاز استان اصفهان

اجراي 21 پروژه با همفکري کميته مسئوليت‎ اجتماعي

مديرعامل شرکت گازاستان اصفهان ازاجراي21پروژه فرهنگي، اجتماعي، اچ اس اي و ورزشي با همکاري کميته مسؤوليت‎هاي اجتماعي شرکت گازاستان اصفهان خبرداد. سيدمصطفي علوي گفت: کسب تنديس زرين از وزارت نفت، تنديس زرين برند برتر، لوح صنعت سبز، سلامت اداري، همچنين کسب عنوان روابط عمومي سرآمددرچهاردهمين جشنواره فرهنگي روابط عمومي هاي استان اصفهان با محورمسؤوليت هاي اجتماعي، حاصل پروژه هاي تعريف شده امسال است. وي با اشاره به برگزاري 15هزار نفر-ساعت آموزش مصرف ايمن و بهينه دراستان اصفهان در دو سال گذشته اظهارکرد: اين آموزش هاي مردمي موجب شده است فوت ناشي ازاستفاده ازگاز دراين سال ها 45 درصد کاهش يابد. مديرعامل شرکت گازاستان اصفهان تصريح کرد: برگزاري نشست هم انديشي مسؤوليت هاي اجتماعي دراين استان، دريافت نيازهاوانتظارهاي جامعه به منظورتدوين برنامه هاي بهبود، اثربخشي بيشتردر برنامه هاي شرکت گازاستان اصفهان، امضاي تفاهم نامه با هدف استفاده از ظرفيت مشترک سازمان ها، برگزاري سمينارصيانت ازشريان‎هاي حياتي، همچنين نظرسنجي از80سازمان دولتي وخصوصي و آحاد مردم به منظور تدوين نيازها و انتظارات واقعي آنها، ازمهم ترين پروژه هاي تعريف شده درحوزه مسؤوليت اجتماعي بوده است. علوي اطلاع رساني درباره مصرف بهينه برق در زمان اوج مصرف، برگزاري مانورهاي مشترک باديگرسازمان هاي استان اصفهان، همچنين توسعه فضاي سبز با همکاري مراکز دولتي، سازمان هاي مردم نهادزيست محيطي وايجاد زيرساخت هاي جايگزين سوخت پاک با فراورده هاي ميان تقطير را ديگراقدام هاي شرکت گاز استان اصفهان در همسويي با مسئوليت اجتماعي برشمرد.

 

    منطقه دو عمليات انتقال گاز

نصب موفق شعله ياب در محفظه توربين

مديرمنطقه دو عمليات انتقال گازازنصب موفق پايلوت وآزمون نشان دهنده شعله درتوربين هاي زاريا به وسيله کارشناسان واحد تعميرات ابزار دقيق اين منطقه عملياتي خبر داد.

سيدمجتبي گلستانه گفت: يکي از بخش هاي مهم حفاظتي درمحفظه توربين هاي گازي، سامانه F&G است که وظيفه تشخيص آتش، نشتي گاز و خاموش کردن آتش را به عهده دارد.

وي با بيان اين که سامانه هاي F&G مدرن براي تشخيص آتش به شعله ياب مجهز هستند و باتابش اشعه هاي UV و IR فعال مي شوند، تصريح کرد: باتوجه به اين که سامانه F&G توربين هاي زاريا فاقد شعله ياب هستند، امکان افزودن اين تجهيز به سيستم پيشنهاد و بررسي شد.

مديرمنطقه دو عمليات انتقال گازتصريح کرد: پس ازمطالعه اسناد و مدارک اندک موجود، همچنين بررسي فيزيکي تجهيزات وپنل هاي سامانه F&G مشخص شد امکان افزودن هرگونه تجهيز حفاظتي جديد از جمله نشان دهنده شعله به سامانه وجود دارد.

گلستانه گفت: در مرحله بعد، دودستگاه نشان دهنده شعله براي نصب به صورت پايلوت در واحدچهارم تاسيسات تقويت فشارگازندوشن در اختيار اين تاسيسات قرار گرفت.

وي اظهارکرد: باتلاش متخصصان وحمايت فکري گروه ابزاردقيق منطقه دو، تجهيزشعله ياب توربين هاي زاريا به وسيله گروه ابزاردقيق تاسيسات تقويت فشارگازندوشن، نصب و پس از آزمايش در مدار استفاده قرار گرفت.

 

    شرکت گاز استان کرمان 

بهره مندي 3600خانوار روستايي از گاز

مديرعامل شرکت گاز استان کرمان از افتتاح طرح گازرساني به 26 روستا ازدهستان هاي دشتاب وخبر شهرستان بافت کرمان خبرداد.

منوچهرفلاح گفت: با بهره برداري از اين طرح گازرساني روستايي، سه هزارو610 خانوارساکن درمناطق يادشده ازگازطبيعي برخوردارشده اند.  وي هزينه اجراي اين پروژه را42 ميليارد تومان اعلام واظهارکرد: اجراي 70کيلومترخط تغذيه و126کيلومترشبکه توزيع، ازجمله مشخصه هاي گازرساني به اين26 روستاست. فلاح يادآورشد: گازرساني به 26 روستاي دهستان هاي خبر ودشتاب، در پي دريافت هاي مکررساکنان آنها مبني برگازرساني به اين مناطق در دستور کار قرارگرفت تا مردم ساکن دراين مناطق سردسير، زمستاني گرم را تجربه کنند. مديرعامل شرکت گاز استان کرمان همچنين با اشاره به فرارسيدن فصل سرد سال براستفاده ايمن از گاز ازسوي مصرف کنندگان تاکيد وتصريح کرد: مردم بارعايت نکات وتوصيه هاي ايمني، همچنين مصرف بهينه گاز مي توانند ياري گرتلاشگران صنعت گازبراي ارائه خدمات مطلوب باشند.

اجراي 1000 کيلومتر شبکه گازطبيعي

مديرعامل شرکت گازاستان کرمان همچنين گفت: ازابتداي امسال تاکنون هزارکيلومتر شبکه تغذيه وتوزيع گازطبيعي در اين استان اجرا شده است. منوچهرفلاح گفت: تاکنون دوهزارکيلومترخطوط انتقال گازو17هزار کيلومترشبکه تغذيه و توزيع دراستان کرمان اجرا شده که يک هزار کيلومتر آن به نيمه نخست امسال مربوط مي شود.

وي با اشاره به افزايش سرعت توسعه شبکه گازرساني در استان کرمان، شبکه تغذيه و توزيع شهري دراين استان راهشت هزارکيلومتر و شبکه روستايي آن را 9 هزارکيلومتر عنوان کرد. فلاح بابيان اين که تاکنون و 53 شهر و يک هزار و 174روستاي استان کرمان زيرپوشش گازطبيعي قرار گرفته اند، شمارمشترکان زيرپوشش گاز اين استان را نيز 636 هزار مورد اعلام کرد. مديرعامل شرکت گاز استان کرمان تاکيد کرد: در کنار توسعه کمي شبکه گازرساني، افزايش کيفي خدمت رساني ورضايت مندي مشترکان نيز به عنوان يکي ازاولويت هاي مهم در دستور کار اين شرکت قرار دارد.  وي بااشاره به روند رو به افزايش برخورداري خانوارهاي شهري و روستايي ازگازطبيعي، گفت: هم اکنون گازرساني به 422 روستا و 17 شهر در دست اجرا و گازرساني به 135روستا نيز درمرحله انتخاب پيمانکار است.

 

 شرکت گاز استان کردستان

بهره مندي 100 درصدي ديواندره از گاز

مديرعامل شرکت گازاستان کردستان با اشاره به تلاش مضاعف اين شرکت براي بهره مندي مناطق محروم استان از گازطبيعي گفت: هم اکنون100درصد جمعيت شهري ديواندره زيرپوشش اين سوخت پاک قرار گرفته اند.  احمد فعله گري در ديدار با فرماندار شهرستان ديواندره، گازرساني به اين منطقه را نشان دهنده عزم راسخ دولت براي ارائه خدمات به مناطق محروم عنوان کرد.  وي با بيان اين که شهرستان ديواندره، به ويژه بخش زرينه آن ازسردترين نقاط استان کرستان وکشورمحسوب مي شود، گازرساني به اين منطقه را نشانه توجه ويژه دولت به مناطق روستايي وسردسير کشورعنوان کرد. مديرعامل شرکت گاز استان کردستان افزود: شهرستان ديواندره بيش از 24هزارمشترک مصرف کننده گازطبيعي دارد به طوري که نفوذگاز درجمعيت شهري آن 100درصد ودرجمعيت روستايي 90 درصد است.

گسترش گازرساني، نماد عدالت اجتماعي

جعفرتوان، فرماندارشهرستان ديواندره نيزبا ابرازخرسندي ازعملکرد شرکت گازاستان کردستان گفت: کارکنان اين شرکت درگازرساني به روستاهاي شهرستان ديواندره سنگ تمام گذاشته اندونفوذپذيري گازطبيعي درجمعيت شهرستان ديواندره، نشان دهنده تلاش آنها درخدمت رساني به مردم و توسعه عدالت اجتماعي است. وي با بيان اين که هم اکنون160روستا در شهرستان ديواندره از قابليت گازرساني برخوردارند، تصريح کرد: ازاين تعداد124روستا زيرپوشش گاز طبيعي قرار گرفته اند. فرماندارشهرستان ديواندره بااشاره به فعاليت چهارمجتمع گازرساني در شهرستان ديواندره تصريح کرد: 21پروژه روستايي ديگر نيز در مراحل مطالعاتي، طراحي و انتخاب پيمانکار قرار گرفته اند. به گفته وي، باتلاش کارکنان شرکت گازاستان کردستان، انتظار مي رود همه روستاهاي شهرستان ديواندره تاپايان سال 99 زيرپوشش گاز طبيعي قرار گيرند.

 

  شرکت پتروشيمي زاگرس

برگزاري سومين سمينار توليدکنندگان متانول ايران

سومين سمينار توليدکنندگان متانول ايران با هدف ايجاد اتحاد، همکاري و مشارکت هرچه بيشتر شرکت هاي توليدکننده و طرح هاي متانول برگزار شد. اين سمينار مهرماه امسال باحضوربهزاد محمدي، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي، به ميزباني شرکت پتروشيمي زاگرس در هتل اسپيناس پالاس تهران برگزار شد. بررسي شرايط عرضه و تقاضا در بازارهاي فروش صادراتي و عوامل تأثيرگذار در تعيين قيمت متانول، پيش بيني شرايط آينده بازارمتانول و عوامل موثربرآن، بررسي عملکرد رقباي خارجي وتأثير ورود شرکت ها ي توليدکننده جديد بربازار، همچنين بررسي آخرين پيشرفت هاي فناوري، فني و توليدي متانول، همکاري هاي مشترک بين توليدکنندگان درحوزه زنجيره تأمين، بررسي زمينه هاي همکاري هاي مشترک درحوزه هاي بازار يابي، فروش، حمل ونقل ولجستيک وتأثيرتحريم ها برشرايط بازارهاو فروش محصول، از محورهاي اين سمينار بوده است. در سومين سمينارتوليدکنندگان متانول ايران 6مقاله با عنوان هاي «اهميت کشتي هاي تانکرشيميايي درصادرات متانول ايران»، «بررسي تقاضاي سوختي متانول با تاکيد بر اختلاط مستقيم با بنزين»، «بررسي آخرين پيشرفت هاي فناوري، فني و اقتصادي زنجيره تبديل متانول به الفين»، همچنين«تحليلي بر توليد متانول در ايران در افق 1404»، «مدل توسعه اقتصادي زنجيره ارزش متانول براساس وضع بازارآن» و «بررسي امکان افزايش يک راکتور پري ريفورمر قبل از ورود گازطبيعي به اتوتر مال در مجتمع پتروشيمي زاگرس» ارائه شد.