گفت وگوي «مشعل» با رئيس اچ اس اي معاونت امور پشتيباني شرکت ملي نفت ايران

تدوین 22 دستور عمل اجرایی و روش اجرایی

سميه راهپيما- واحد اچ اس اي معاونت امور پشتيباني شرکت ملي نفت ايران، متفاوت تر از سايت هاي عملياتي و اجرايي فعاليت مي کند و بيشتر با منابع انساني در ارتباط است، اين واحد بر تمام ساختمان هاي شرکت ملي نفت در سطح تهران و مجموعه هاي تفريحي، ورزشي و آموزشي نظارت دارد؛ از اين رو براي ايجاد شرايط ايمن کارکنان برنامه ها و دستورعمل هايي دارد. براي کسب اطلاعات بيشتر با اسماعيل عبدي، رئيس اچ اس اي معاونت امور پشتيباني شرکت ملي نفت ايران گفت و گو کرده ايم که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:

  واحد اچ اس اي معاونت امور پشتيباني بر چند ساختمان نظارت مي کند و چه وظايفي به عهده دارد؟

وظيفه واحد اچ اس اي معاونت امور پشتيباني، با واحدهاي عملياتي و توليدي متفاوت بوده و بيشتر با عوامل انساني، ساختمان ها و خطرهايي که در آنها وجود دارد، مواجه است.حدود 35 ساختمان مشتمل بر ساختمان هاي اداري و ستادي شرکت ملي نفت و مجموعه هاي ورزشي، تفريحي و آموزشي را تحت پوشش داريم و از اين تعداد در 27 ساختمان ، واحد اچ اس اي مستقر است، در اين ساختمان ها بيش از سه هزار خاموش کننده و بيش از 11 هزار تجهيزات سيستم اعلام حريق داريم که پيوسته پايش مي شوند. بخشي از اين وظايف شامل موارد ذيل است:

 - نظارت بر عملکرد پيمانکاران، تجهيزات و سيستم هاي اعلام و اطفاي حريق

- مميزي ايمني ساختمان ها و شناسايي مخاطرات

- اطمينان از آماده بکار بودن تمامي تجهيزات آتش نشاني و امداد و نجات

- انجام تمرينات مستمر کارکنان براي ارتقاي سطح آمادگي در مقابله با شرايط اضطراري

- تهيه دستورعمل ها و روش هاي اجرايي در خصوص اچ اس اي

- بررسي علل حوادث در ساختمان ها

- بازديدهاي شبانه روزي از تمامي اماکن و ساختمان هاي تحت پوشش جهت شناسايي سريع خطرات

-پياده سازي دستورعمل هاي ابلاغي

از ابتداي امسال تا کنون چند مورد پايش و نظارت داشته ايد؟

 واحد اچ اس اي بر تمام کارهاي اجرايي و عملياتي ساختمان هاي تحت پوشش نظارت دارد، به گونه اي که در شش ماه نخست سال 98 حدود يک هزار و 753 مورد استندباي اجرايي و عملياتي داشته ايم. همچنين براي پياده سازي سيستم مديريت تغيير در شش ماه نخست امسال423 بازديد کارشناسي انجام شده است.

24 مانور و تمرين نيز در شش ماه نخست امسال داشته ايم که از اين تعداد يک مانور عمومي و مابقي تخصصي بوده است، اين مانورها عبارتند از: اطفاي حريق، جست و جو و حمل مصدوم، نشت گاز شهري، امداد و نجات در آسانسور، تخليه ساختمان، کمک هاي اوليه و ... . البته تا پايان سال نيز يکسري مانور ديگر مانند اطفاي حريق در سايت کامپيوتر، مانور تخليه عمومي براي يکي از ساختمان هاي بلندمرتبه را در برنامه داريم، ضمن آنکه نيروها بصورت مستمر و ماهانه مورد تست و ارزيابي عملياتي و تخصصي قرار مي گيرند. نيروهاي شاغل در اين واحد از آمادگي فني و عملياتي مناسبي برخوردار هستند و اخيرا موفق به کسب رتبه چهارم در چهارمين دوره ارزيابي تخصصي- عملياتي آتش نشانان وزارت نفت نيز شده اند.

  در زمينه آموزش بفرماييد که سال گذشته چند نفر - ساعت آموزش اچ اس اي داشته ايد و بيشتر در چه محورهايي بوده است؟

سال گذشته بيش از 12 هزار نفر - ساعت آموزش برون سازماني و درون سازماني داشته ايم، از مهمترين محورهاي آموزشي مي توان به دوره ايمني آسانسور، کمک هاي اوليه، کار در ارتفاع، دسترسي با طناب، مديريت آتش نشاني، فرماندهي حريق، واکنش در شرايط اضطراري، سيستم هاي اعلام حريق، آموزش هاي صدور مجوز کار و غيره اشاره کرد.

  آيا علاوه بر دستورعمل هايي که در زمينه بهداشت، ايمني و محيط زيست از سوي اداره کل اچ اس اي وزارت نفت تدوين شده، دستورعمل هاي ديگري تدوين کرده ايد؟

 بله، سال گذشته 22 دستورعمل و روش اجرايي به صورت درون سازماني و برون سازماني تدوين کرده ايم، ضمن آنکه اقدام به انتشار انواع بروشورهاي آموزشي براي افزايش آگاهي کارکنان در زمان وقوع حادثه کرده ايم. اين آموزش ها علاوه بر اينکه در محيط کار باعث افزايش امنيت و ايمني مي شود در محيط خانواده و منزل نيز تاثيرگذار است. از جمله راهنماي مقابله با حريق در داخل ساختمان ها براي کارمندان، ارگونومي کار با رايانه، پيشگيري از مسموميت، جلوگيري از غرق شدن در استخرهاي عمومي، مصرف کاغذ، صرفه جويي در مصرف آب، ايمني و بهداشت در آبدارخانه ها، ايمني در رانندگي، نحوه استفاده از دستگاه هاي شوت نجات، وظايف کارکنان هنگام بروز شرايط اضطراري، ايمني آسانسور در مواقع اضطراري، ايمني برق، ايمني وسايل گرمايشي و گازسوز، اقدام هاي قبل از وقوع زلزله ها، اقدام هاي حين وقوع و اقدام هاي پس از زلزله.

  آيا برنامه روزانه براي پايش ايمني و آتش نشاني ساختمان هاي تحت نظارت خود داريد؟

بله. کارکنان واحد اچ اس اي در سطح ساختمان هاي تحت پوشش در نوبت هاي مختلف کاري حضور مستمر دارند و بر اساس چک ليست هاي تعيين شده در طول شبانه روز، هشت نوبت از تاسيسات، پشت بام ها و نقاط مختلف ساختمان ها بازديد دارند.

  کميته شرايط اضطراري از چه زماني شکل گرفته است و هدف از تشکيل اين کميته چيست؟

کميته شرايط اضطراري از سال 96 در معاونت امور پشتيباني شرکت ملي نفت ايجاد و از سال 97 به صورت مستمر جلسه هاي آن برگزار مي شود، اين کميته با توجه به دستورعمل آمادگي و واکنش در شرايط اضطراري تشکيل شده است. در اين کميته معاون امور پشتيباني، رئيس اچ اس اي اين معاونت، رئيس خدمات فني و تخصصي، روساي حراست ساختمان ها، رئيس روابط عمومي، بهداشت و درمان و .... حضور دارند که طي جلسات به بحث و مذاکره در خصوص مسائل مختلف مي پردازند و تصميم هاي لازم به منظور بهبود شرايط ايمني و بهداشتي در ساختمان ها و مقابله با حوادث احتمالي در آن گرفته مي شود.

  براي آمادگي نيروهاي خود در زمان وقوع حادثه چه برنامه هايي در دستور کار داريد؟

براي ارتقاي توانمندي و آمادگي بيشتر نيروها هنگام بروز شرايط اضطراري، مانورها و تمرين هاي مختلفي برگزار مي کنيم. در نظر داريم دوره هاي آموزشي تخصصي نيز در اين خصوص برگزار کنيم. ضمن آنکه تهيه تجهيزات و لوازم مورد نياز نيز در دستور کار قرار دارد.

 

  محيط زيست، يکي از محورهاي اچ اس اي به شمار مي رود، آيا در اين زمينه اقدامي انجام داده ايد؟

بله، جمع آوري و تفکيک ضايعات را در تمامي ساختمان هاي تحت پوشش داريم، ضايعات تر و خشک از يکديگر جدا مي شوند، ضايعات تر توسط شهرداري منتقل مي شود، تفکيک ضايعات کاغذ را داريم و از امحاي آن با ضايعات تر جلوگيري مي کنيم. همچنين به منظور صرفه جويي در مصرف آب و کاهش هزينه ها از خروجي تصفيه خانه فاضلاب براي آبياري و شست وشو استفاده مي شود.

  براي بهداشت چطور؟

کارشناس بهداشت محيط به صورت مستمر از اماکني مانند سرويس هاي بهداشتي، سالن هاي همايش، اماکن عمومي، براساس آيين نامه و دستورعمل ها بازديد به عمل مي آورد. اگر در اين ميان مشکل بهداشتي وجود داشته باشد، به واحد مربوطه منعکس مي شود، از اين رو اگر نياز به بهسازي در اماکني مانند آبدارخانه ها و ... باشد، پيشنهاد لازم داده مي شود. همچنين کارشناساني در زمينه بهداشت صنعتي و شغلي داريم که قبل از شروع معاينه هاي دوره اي به محل کار کارکنان مراجعه مي کنند و محيط کار آنها را بررسي و ارزيابي و مشکلات احتمالي در حوزه کاري را شناسايي مي کنند تا شرايط ايده آل تري براي کارمندان فراهم شود.

  ارتقاي فرهنگ ايمني و مشارکت کارکنان در حوزه اچ اس اي ،يکي از ارکان مهم در هر سازمان به شمار مي رود، در اين زمينه چه اقدام هايي انجام شده است؟

براي ارتقاي سطح آگاهي کارکنان در ساختمان ها از يک سال گذشته برشورهاي آموزشي در حوزه هاي مختلف اچ اس اي تهيه و در سيستم اتوماسيون اداري منتشر مي کنيم.

  آيا با شهرداري تهران نيز در ارتباط هستيد؟

بله، با سازمان آتش نشاني شهرداري تهران نيز در ارتباط هستيم و از دستورعمل هاي ايمني آنها در راستاي ارتقاي سطح ايمني در ساختمان ها استفاده مي کنيم.

 چه برنامه هايي در دستور کار داريد؟

در تمامي ساختمان ها ارزيابي ريسک را انجام مي دهيم و بر اساس آن يکسري مشکلات شناسايي و در راستاي پيشگيري و به حداقل رساندن آنها گام بر مي داريم. بهبود سيستم هاي اعلام و اطفا، به روزرساني آنها و رفع نواقص تجهيزات را در دستور کار داريم تا توان عملياتي کارکنان ايمني و آتش نشاني را ارتقا دهيم. ضمن آنکه سيستم هاي مدرن تر و کاربردي تر را براي مراکز حساس تر مانند سايت هاي کامپيوتر و سرورها در نظر داريم.

در زمينه مطالعاتي نيز پايش ريسک حريق در ساختمان ها را در دست اقدام داريم تا مشکلات را شناسايي و به سمت به حداقل رساندن حوادث حرکت کنيم.

  در کارتان با چه سختي هايي روبه رو هستيد؟

به دليل قدمت ساختمان ها اکثر سيستم هاي مکانيکال، الکتريکال و تاسيسات آنها فرسوده و مستهلک است که باعث افزايش احتمال بروز حادثه خواهد بود. سيستم هاي ايمني اعلام و اطفاي حريق براي بعضي ساختمان هاي قديمي از زمان احداث در نظر گرفته نشده است و براي نصب آن در ساختمان ها با مشکلاتي مواجه مي شويم.

يکسري مشکلات نيز ساختاري است، مثلا ساختمان ها قديمي هستند و نمي توان در ساختار آن تغييري ايجاد کرد به عنوان مثال در ساختماني که راه پله و خروج اضطراري در نظر گرفته نشده است، نمي توانيم برايش خروج اضطراري ايجاد کنيم زيرا فضايي براي احداث ندارد، همچنين ساختمان هايي که سيستم اطفا برايشان طراحي نشده است نيز با همين مشکل روبه رو هستند . گاهي اوقات با عدم همکاري هنگام بروز حوادث روبه رو مي شويم و ممکن است در روند کارمان اختلال ايجاد شود، بايد فرهنگ سازي در اين زمينه صورت گيرد تا در مواقع اضطرار و حادثه از دخالت هاي بي مورد خودداري شود. ضمن آنکه نيروهايي که در واحد اچ اس اي کار مي کنند، به دليل نوبت کاري با مشکلاتي مانند فشار خون، عوارض قلبي و عروقي و ... روبه رو هستند.

 به نظر شما اچ اس اي جايگاه خود را در صنعت نفت پيدا کرده است؟

اچ اس اي در صنعت نفت نسبت به ديگر سازمان ها پيشرو بوده و به دليل آشنايي با فرايندهاي صنعت نفت و ساختارهاي آن مي تواند واکنش مناسب تري داشته و مشکل را بر طرف کند. از اين رو مي توان گفت که
 اچ اس اي در صنعت نفت کارآمدتر بوده و روز به روز با دستورعمل ها و شيوه نامه هايي که در کل صنعت نفت تدوين و ابلاغ مي شود، در حال بهبود مستمر است.