ويژه برنامه هفته تربيت بدني و هفته ملي سلامت زنان برگزار شد

خودمراقبتی مهم ترین رکن فعالیت زنان

مشعل  همه ما در جريان تأثيرات منفي ناشي از مشكلات اقتصادي، اجتماعي و آلودگي هاي زيست محيطي بر سلامت روح و جسم خود هستيم. اين موضوع در بين شاغلان كه علاوه بر مشكلات ذکر شده، با عوامل زيان آور ناشي از كار مانند انواع استرس هاي رواني، آلاينده هاي فيزيكي و شيميايي مواجه هستند، دو چندان مي شود. از مهمترين و مؤثرترين اقدام ها در حفظ و ارتقاي سطح سلامت روحي و جسمي و همچنين پرهيز از پيري و فرسودگي زودهنگام، داشتن برنامه هاي مناسب و مستمر ورزشي و تنظيم سبك زندگي بر اين اساس است. از اين رو به بهانه هفته ورزش و تربيت بدني، نسبت به شناسايي چالش هاي موجود در حوزه ورزش نفت و تلاش براي كاهش يا رفع آنها، امور زنان و خانواده وزارت نفت اقدام به برگزاري ويژه برنامه آموزش بانوان شاغل در هفته تربيت بدني و هفته ملي سلامت بانوان در پژوهشگاه صنعت نفت کرده است. فاطمه تندگويان، مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده، در اين ويژه برنامه به اهميت ورزش زنان و خودمراقبتي بانوان اشاره کرد و گفت: «بانوان به دليل روح مادري و جنبه ايثار و از خودگذشتگي كه در ذات آنها وجود دارد، به سلامت تمام اطرافيان خود توجه مي كنند و كمتر به خود اهميت مي دهند، از اين رو بايد به اين موضوع بسيار توجه و تاكيد كرد.» به گفته او، «با اينكه زنان و مردان هر دو با يكديگر به كمال مي رسند و وجود هيچ يك، بي نياز از ديگري نيست؛ اما فضاي خانواده به صورتي است كه بانوان، محور عواطف خانواده هستند و نبود حضور آنها مي تواند چالش هاي بسياري را ايجاد كند، بنابراين خودمراقبتي زنان و توجه مردان به جنس زن از اهميت بسزايي برخوردار است.»

تندگويان، ورزش زنان را مسأله اي كليدي و با اهميت بر شمرد و ادامه داد: «اين موضوع براي وزير نفت نيز بسيار مهم است و همواره بر سلامت زنان و بيماري هاي خاص اين قشر تاکيد داشته اند و بر توجه به ورزش زنان شاغل صنعت نفت و همچنين خانواده بزرگ صنعت نفت تاكيد كرده اند.» مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده گفت: «همواره بايد تلاش كنيم كه فضاي سازمان، يك فضاي با نشاط، پرتكاپو و سالم باشد؛ چراكه اين عوامل مي تواند باعث افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان ها شود.»  او با بيان اينكه با درخواست اين امور، بانوان عضو شوراي مركزي ورزش نيز شده اند، ادامه داد: «خوشبختانه كارگروه ورزش را تشكيل داده ايم و در حوزه سياستگذاري، برنامه ريزي و تصيم گيري، بانوان توانسته اند به سطحي از توانايي دست يابند كه فعاليت هاي مرتبط با حوزه بانوان را خود مديريت کنند.» تندگويان افزود: «زماني كه سياست هاي كلان ورزش در قالب سند راهبردي ورزش تنظيم شد، رويكرد جنسيتي را براي اولين بار در اين سند وارد كرديم و به طور اختصاصي دو ماده براي ورزش زنان صنعت نفت در اين سند ديده شد.» مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده تمايل بانوان به ورزش و خودمراقبتي را با اهميت دانست و افزود: «در قالب مسؤوليت اجتماعي 13 مكان تفريحي- ورزشي در نقاط محروم كشور ساخته شده و در مناطق جنوب كشور نيز امكانات ورزشي مناسبي براي بانوان در نظر گرفته شده است؛ اما چنانچه بانوان تمايلي به استفاده از اين اماكن نشان ندهند، نمي توان براي گسترش اين امكان توجيهي داشت.»

ورزش؛ ارتقاي سلامت زنان و خودباوري

زهره رضا دوست، معاون مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده نيز در اين ويژه برنامه گفت: «دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت با هدف ارتقاي سطح سلامت زنان در سال 93 تشكيل شد، بر همين اساس كارگروه سلامت نيز شكل گرفت و ذيل آن، كارگروه ورزش قرار دارد كه مشتمل بر كارشناسان ورزش زنان است.» به گفته او، «بحث ارتقاي سطح سلامت زنان و خودباوري آنها را هميشه مد نظر داشته ايم، از اين رو به ورزش زنان نيز اهميت مي دهيم و مجاز دانستن 3 ساعت ورزش در هفته را براي خانم ها در ساعت کاري در نظر گرفته ايم، ضمن آنکه با رايزني هاي انجام شده، کلينيک ورزشي را که در گذشته براي آقايان بود، توانستيم دو روز در هفته را به خانم ها اختصاص دهيم تا تست ورزشي برايشان صورت گيرد و از نظر سلامت جسماني نيز سنجش شوند.»رضا دوست گفت: «به دليل اينکه زنان مسؤوليت هاي متعددي دارند، بايد سلامت آنها را به عنوان يک سرمايه انساني در نظر بگيريم، بنابراين در کارگروه ورزش بانوان تا کنون سه دوره ويژه برنامه ورزشي برگزار شده و اکنون چهارمين دوره را با رويکرد فقر حرکتي در هفته تربيت بدني برگزار کرديم.»  او افزود: «در گذشته کارشناسان به صورت پراکنده بودند که سعي کرديم در کارگروه هاي مختلف بانوان، آنها را دور هم جمع کنيم و به يک هم افزايي و خرد جمعي در تصميم سازي حوزه زنان دست يابيم.»

تربيت بيش از 40 تربيت مدرس

گيتي افروز پوراحمدي، مسؤول کارگروه سلامت مشاور امور زنان وزارت نفت نيز گفت: «سلامت، يک ارزش است و براي حفظ آن بايد آگاهي خود را افزايش داد، از اين رو اگر در دوره جواني بتوانيم خودمراقبتي داشته باشيم، به طور قطع دوران سالمندي خوبي، خواهيم داشت.» او ادامه داد: «برگزاري دوره هاي خود مراقبتي از سال 96 آغاز شده و از آن زمان تاکنون 92 دوره برگزار کرده ايم. در اين دوره ها بيش از چهار هزار نفر شرکت کرده اند و بيش از 16 هزار نفر - ساعت آموزش داشته ايم. از سال دوم به بعد پيش آزمون و پس آزمون در نظر گرفته ايم که در پيش آزمون ها کمتر از 15 درصد توانستند به نيمي از سوالات پاسخ دهند؛ اما در پس آزمون، اين ميزان به بالاي 90 درصد رسيد. » مسؤول کارگروه سلامت مشاور امور زنان وزارت نفت افزود: «بر اساس نياز سنجي انجام شده، متوجه شديم که شاغلان صنعت نفت در حوزه کاري خود فعال هستند، اما در زمينه سلامت، اطلاعات درست و به روزي ندارند. براي رفع اين مشکل، دوره هاي سلامت و کيفيت زندگي با رويکرد خودمراقبتي را براي آنها برگزار کرديم و در ادامه بررسي اين دوره ها مشخص شد که برخي از بانوان شاغل، در زمينه خودمراقبتي با خانواده خود مشکل دارند که تصميم گرفته شد در شهرستان هاي ديگر اين دوره ها به همراه خانواده ها برگزار شود، ضمن آنکه طراحي دوره خودمراقبتي را براي بازنشستگان نيز انجام داديم.» احمدي ادامه مي داد: «اين طرح را گسترش داده و در امور زنان و خانواده رياست جمهوري نيز آن را برگزار کرديم. در اين طرح بحث تربيت مربي را براي مشاور امور زنان کشوري مطرح کرديم، اما آنها آمادگي اين موضوع را نداشتند و ما را به سازمان بهزيستي ارجاع دادند. بعد از 6 ماه مطالعه در زمينه تربيت مدرس کارشناس اورژانس اجتماعي، توانستيم، بيش از 40 نفر را معرفي کنيم، ضمن اينکه اين طرح را به سطح دانشگاه ها و اصناف نيز برديم.» او با بيان اينکه کتاب «هنر خودمراقبتي با رويکرد خانواده محور» را طراحي کرده ايم، گفت: «خودمراقبتي، زواياي گوناگوني دارد و شامل روان، معنوي، اجتماعي، حرفه اي، سازماني و مالي مي شود. خود مراقبتي سازماني يکي از استراتژي هاي سلامت محور است و بايد بزرگترين دغدغه يک مدير ارشد، مراقبت از سلامت کارکنان به عنوان يک سرمايه باشد. تمام اين خود مراقبتي ها بايد در خانواده شکل بگيرد، از اين رو جمعيت هدف را خانواده ها قرار داديم و در کنار آن خود مراقبتي اخلاقي را مطرح کرديم.»

قدم اول؛ ارزيابي صحيح

مهرشاد پورسعيد، متخصص پزشکي ورزشي در اين ويژه برنامه، به اهميت ورزش بانوان و تاثير آن بر سلامت آنها پرداخت و گفت: «گام اول براي افرادي که مي خواهند ورزش کنند، ارزيابي صحيح فرد است، يعني پزشک چهار معيار فرد را اندازه گيري و سطح سلامت وي را مشخص مي کند که در کدام مسير قرار دارد و بر اساس نقايصي که در سيستم بدني اش وجود دارد، فعاليت ورزشي مناسبي براي او توصيه مي کند. پس از ارزيابي پزشک، شاخص هاي اوليه افراد مشخص و معين مي شود، از اين رو، به منظور افزايش شاخص ها و بهبود آنها بايد فعاليت ورزشي انجام شود.» به گفته او، « تمرين هاي بدني نه تنها به مبارزه با بيماري هاي قلبي کمک مي کند، بلکه براي افراد خانه نشين و بدون تحرک، تنها اضافه کردن کمي تمرين بدني به برنامه هميشگي روزانه، مي تواند ريسک ابتلا به فشار خون بالا، پوکي استخوان، سرطان پستان و کولون، اضطراب و استرس را کاهش دهد. به طور مطلوب بايد 3 تا 5 بار در هفته و به مدت 20 تا 50 دقيقه ورزش کرد تا ضربان قلب به ميزان هدف برسد. درهر حال، در مجموع 30 دقيقه فعاليت متوسط در هر روز، مثل بالا رفتن از پله، پياده روي تا محل کار يا باغباني مي تواند براي سلامت بدن مفيد باشد.»

 

نخستین کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت برگزار می شود

رئيس موسسه مطالعات بين المللي انرژي در نشست خبري کنفرانس توسعه نظام مالي در صنعت نفت با تاکيد بر اينکه تلاش مي کنيم اين کنفرانس گره گشاي توسعه کار و تامين مالي در صنعت نفت باشد، افزود: همفکري و هم انديشي مشترکي بين بازار انرژي و نظام مالي کشور، ارزيابي دست درکاران بازار سرمايه، نظام بانکي و صنعت مالي کشور و در نهايت شناسايي راه هاي هدايت جريان نقدينگي به سمت توليد در صنعت نفت، از جمله اهداف اين کنفرانس خواهد بود. علي مبيني دهکردي با بيان اينکه بايد تاکيدمان بر دانش بنيان کردن روش هاي بهره برداري باشد و به همين دليل صنعت نفت در پي فراهم کردن يک اکوسيستم فناورانه براي پاسخگويي به اين نياز است، افزود: اميدواريم با فراهم شدن زيرساخت هاي لازم در منطقه ري، شاهد حضور هوشمندانه شرکت هاي بخش خصوصي که به دنبال حل مسئله هستند، باشيم.وي تاکيد کرد: کنفرانس پيش رو در حقيقت مي خواهد به اين پرسش پاسخ دهد که چگونه مي توانيم در همکاري بين دو صنعت، مالي و انرژي فعاليت هاي مشترک را سامان دهيم، به گونه اي که توسعه از سوي نظام مالي به سمت صنعت نفت و انرژي کشور جريان يابد.در ادامه حسين عبده تبريزي، دبير اين کنفرانس نيز يادآور شد: در دو دهه گذشته سرمايه گذاري لازم در صنعت نفت و گاز کشور صورت نگرفته و لازم است، تغييراتي متناسب با فناوري و بازارهاي جهاني ايجاد شود. وي با اشاره به تحريم هاي اعمال شده، گفت: بايد ديد که در چنين شرايطي چگونه مي توان اين تهديد را به فرصت تبديل کرد و در شرايطي که امکانات بين المللي محدود است، چگونه مي توان مشکلات تامين مالي را حل و فصل کرد. نخستين کنفرانس توسعه نظام مالي در صنعت نفت، بيستم آذرماه سال جاري با مشارکت موسسه مطالعات بين المللي انرژي و مجموعه هاي عرضه کنندگان خدمات مالي همچون سازمان بورس، بورس کالا، بورس انرژي، فرابورس، صندوق توسعه ملي و... با حضور شرکت هاي خصوصي، استارت آپ ها و مجموعه هاي دانش بنيان برگزار مي شود.

 

تفاهمنامه مطالعات اکتشافی بلوک دریایی «بامداد» امضا شد

تفاهمنامه «انجام مطالعات ارزيابي اکتشافي بلوک بامداد» ميان مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران و شرکت اکتشاف و توليد تاسيسات دريايي (IOEC) امضا شد و در صورتي که تا چهار ماه آينده اين مطالعات به نتيجه مورد نظر برسد، به امضاي قرارداد مي انجامد.  اين تفاهمنامه (MOU) به همراه موافقتنامه محرمانگي اطلاعات از سوي سيدصالح هندي، مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران و سعيد شاد، مديرعامل شرکت اکتشاف و توليد تاسيسات دريايي امضا شد و بر اساس آن شرکت اکتشاف و توليد تاسيسات دريايي بايد به ارزيابي اطلاعات زمين شناسي، ژئوفيزيکي و حفاري محدوده بلوک بامداد اقدام کند و پس از چهار ماه گزارش ارزيابي اکتشافي خود را به همراه پيشنهاد فني و مالي براي انجام عمليات اکتشافي در اين بلوک ارائه دهد. سيدصالح هندي در اين مراسم با اشاره به رويکرد مجموعه نفت در اعتماد به شرکت هاي داخلي براي سپردن پروژه هاي مهم در شرايط تحريم گفت: در گذشته همه بلوک هاي اکتشافي به شرکت هاي خارجي سپرده شد، اما در شرايط تحريم اين فرصت فراهم شده است تا با شرکت هاي ايراني همکاري داشته باشيم؛ به گونه اي که اولين تفاهمنامه را با شرکت تکنو و حالا دومين تفاهمنامه را با شرکت اکتشاف و توليد تاسيسات دريايي امضا کرديم.  وي با بيان اينکه بلوک «بامداد» در ميان 14 بلوک اکتشافي ريسک کمي دارد و وجود گاز مرغوب در آن به اثبات رسيده است، افزود: اين احتمال وجود دارد که دو شرکت ديگر هم براي اين ميدان رقيب شرکت اکتشاف و توليد تاسيسات دريايي باشند و در نهايت هر کدام از آنها که از نظر پارامترهاي فني - اقتصادي و مالي پيشنهاد بهتري را ارائه دهند، برنده اين رقابت خواهند بود.  در اين مراسم رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران نيز با تاکيد بر اينکه از تفاهمنامه هايي که در حوزه هاي اکتشافي داشته ايم، خير ديده ايم، گفت: در نتيجه اين مطالعات حالا مي دانيم که ظرفيت اکتشاف در کشور بالاست و به ذخاير قابل استحصال اضافه شده است. در اين سال ها 45 تفاهمنامه (MOU) داشته ايم که 30 مورد آن با شرکت هاي خارجي بوده است، اما حالا مي دانيم که مي توانيم اين تفاهمنامه ها را با شرکت هاي داخلي که داراي کيفيت فني، نيروي متخصص و تجهيزات هستند، امضا کنيم.  معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران، بلوک اکتشافي بامداد را بلوکي کم ريسک و فراساحلي خواند و افزود: با توجه به اينکه تمرکز مديريت تاسيسات دريايي روي پروژه هاي فراساحلي است، بلوک اکتشافي بامداد گزينه اي مناسب خواهد بود.

 

همکاري اويک با ماشين سازي اراک و آذرآب

امضای تفاهمنامه داخلی سازی تجهیزات صنایع پتروشیمی

مشعل: تفاهمنامه داخلي سازي تجهيزات صنايع پتروشيمي به ارزش 60 ميليون يورو به امضاي شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويک) با شرکت هاي ماشين سازي اراک و شرکت صنايع آذرآب رسيد. هدف اين تفاهمنامه، تامين تجهيزات مورد نياز دو شرکت پتروشيمي کيان (55 درصد سهم) و دهلران (62 درصد سهم) است که در مراسمي با حضور رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت)؛ غلامرضا منوچهري، مديرعامل شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويک) و جمعي از مديران شرکت هاي سازنده بخش خصوصي امضا شد. از محل داخلي سازي تجهيزات مورد نياز صنعت پتروشيمي در اين تفاهمنامه 40 ميليون يورو کاهش ارزبري براي شرکت ماشين سازي اراک و 20 ميليون يورو صرفه جوي ارزي براي شرکت صنايع آذرآب محقق خواهد شد.غلامرضا منوچهري، مديرعامل شرکت اويک در اين مراسم با اظهار اميدواري براي تبديل اين تفاهمنامه مشترک با ماشين سازي اراک و آذرآب به قرارداد گفت: اويک به عنوان يکي از شرکت هاي وابسته به صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت در اجراي بزرگترين طرح هاي پتروشيمي کشور، طرح هاي ان جي ال و صنايع بالادستي، حضوري فعال دارد. به گفته او، شرکت اويک هم اکنون يک ميليارد دلار تجهيزات مورد نياز خود را به صنايع و شرکت هاي داخلي سفارش داده يا در دست سفارش دارد و از اين نظر توانسته ضمن عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي، بخوبي در مسير اتکا به توان داخل گام بردارد. منوچهري با اشاره به تلاش حداکثري شرکت اويک در راستاي عمل به فرامين مقام معظم رهبري و حمايت از ساخت داخل گفت: خوشبختانه اين درک در سازمان ما عميق است. امروز وقتي به ساخت يک پلنت فکر مي کنيم، اصلا بن بست نمي بينيم و با وجود سختي ها مي توانيم به کمک سازندگان ايراني کار را تمام کنيم.