در دومین کنگره نفت و نیرو چه گذشت؟

روز اول پنجمين کنگره نفت و نيرو به سخنراني هاي رسمي وزير نفت ومعاونان او و مهمانان خارجي حول محور نفت اختصاص يافت، اما در روز دوم چند نشست تخصصي برگزار شد و تا لحظات پاياني به واسطه موضوع هاي چالشي و جديد مطرح شده با استقبال حاضران در کنگره ادامه پيدا کرد. «تأمين مالي توسعه بخش هاي نفت و نيرو»، «استارت آپ ها و زيست بوم نوآوري در صنعت» و «چالش هاي محيط زيستي، پيشرفت يا عقبگرد» سه نشستي بود که هر کدام با ميهمانان و سخنراني متفاوت برگزار شد.

بورس به شرکت های پتروشیمی بدهکار است

در نشست تخصصي «تأمين مالي توسعه بخش هاي نفت و نيرو» که با محوريت انواع تامين مالي براي پروژه هاي پتروشيمي در شرايط تحريم و محدوديتهاي اقتصادي برگزار شد، جعفر ربيعي، مديرعامل هلدينگ خليج فارس به عنوان رئيس اين پنل تخصصي تاکيد کرد: پتروشيمي ها سهم قابل توجهي از بازار بورس را در اختيار دارند و به عبارتي بورس به پتروشيمي ها بدهکارند. او با بيان اينکه 20 درصد بازار سرمايه کشور در اختيار شرکت هاي پتروشيمي است، افزود: بخش زيادي از سرمايه شرکت هاي پتروشيمي سودآور در بورس وجود دارد؛ يعني به نوعي بورس به شرکت هاي پتروشيمي بدهکار است و اين شرکت ها بايد بتوانند از اين بازار مطالبه کنند. شرکت ها نبايد از ورود به بورس بترسند؛ ممکن است ورود به اين بازار محدوديتهايي داشته باشد، اما فوايد آن بسيار بيشتر خواهد بود.وي با اشاره به اينکه تعداد زيادي از پروژه هاي پتروشيمي در حال اجراست که مشکل تأمين مالي دارند، افزود: بعضي از اين پروژه ها به دليل کمبود منابع مالي، چند سال از برنامه راه اندازي عقب هستند، همچنين تعداد زيادي پروژه در دست بررسي و مطالعه قرار دارند و همه آنها براي آغاز عمليات اجرايي نيازمند تأمين مالي هستند؛ برنامه و تصميم ما اين است که پروژه جديدي را شروع نکنيم مگر اينکه در همه ابعاد آن اقتصادي باشد. وي به اهميت ساخت داخل اشاره و اظهار کرد: گفته مي شود هم اکنون حدود 2 هزار تريليون تومان نقدينگي در کشور وجود دارد، چرا به جاي اصرار از بانک هاي داخلي و خارجي براي دريافت وام با هزاران شرط و عبور از شرايط سخت بسيار از اين نقدينگي براي اجراي پروژه ها استفاده نمي شود؟ بانک مرکزي محدوديت هاي بسياري را براي شرکت هايي که صادرات دارند، به منظور اجراي پروژه هايشان اعمال کرده است و شرکت ها بايد ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نيما عرضه کنند، سپس به عنوان متقاضي در صف استفاده از اين ارز براي پروژه هايشان باشند، در صورتي که پروژه ها به منظور توسعه کشور اجرا مي شوند.او به تجربه موفق حضور هلدينگ خليج فارس در بورس اشاره و تصريح کرد: با عرضه اوليه شرکت ها در بورس مي توان منابع مالي خوبي کسب کرد؛ دو شرکت از زيرمجموعه شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس پارسال و امسال وارد بورس شدند و حداقل هزار و 700 ميليارد تومان از اين عرضه منبع جمع شد. او يادآور شد: هلدينگ خليج فارس مي تواند تجربه هاي خود را در مورد انتشار اوراق مبتني بر سهام در بورس را در اختيار شرکت هاي علاقه مند قرار دهد.وي ادامه داد: شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس پارسال براي نخستين بار يک هزار اوراق مبتني بر سهام را در بازار عرضه کرد؛ اين شرکت امسال نيز از همين طريق در نظر دارد 2 هزار ميليارد تومان اوراق عرضه کند.

استاندارد یورو برای ۹۱ میلیون لیتر بنزین داخلی

يکي ديگر از نشست هاي تخصصي دومين روز کنگره نفت و نيرو موضوع «چالش هاي محيط زيستي، پيشرفت يا عقبگرد» بود که مثل هميشه با موضوع بنزين و ابهام ها و شايعه ها درباره کيفيت آن همراه بود و عليرضا صادق آبادي به آنها پاسخ داد. مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به توليد روزانه 91 ميليون ليتر بنزين با استاندارد يورو در کشور گفت: در پالايشگاه ستاره خليج فارس هم اکنون روزانه 45 ميليون ليتر بنزين با کيفيت توليد مي شود که از لحاظ مولفه هاي آلايندگي استاندارد يورو 5 را دارد (ميزان گوگرد تا 50 پي پي ام) و ميزان گوگرد آن از شاخص استاندارد يورو 5 نيز کمتر و در حد 0.5 پي پي ام است. وقتي اين بنزين با بنزين توليدي در ديگر پالايشگاه ها مخلوط مي شود، ميزان گوگرد آن به 24.5 پي پي ام مي رسد که اين عدد را سازمان ملي استاندارد نيز تاييد کرده است.وي با بيان اينکه هم اکنون به طور ميانگين روزانه 17 ميليون ليتر بنزين يورو در پالايشگاه امام خميني (ره) شازند، 12 ميليون ليتر بنزين يورو در پالايشگاه اصفهان، 12ميليون ليتر بنزين يورو در پالايشگاه بندرعباس و 3 ميليون ليتر بنزين يورو در تبريز توليد مي شود، اظهار کرد: در مجموع با احتساب پالايشگاه ستاره خليج فارس روزانه 91 ميليون ليتر بنزين با کيفيت استاندارد يورو در کشور توليد مي شود که به لحاظ آلايندگي ها (الفين، آروماتيک، بنزن و گوگرد) در کيفيت کاملا استاندارد قرار دارد.معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فراورده هاي نفتي تاکيد کرد: روزانه 28 ميليون ليتر نفت گاز يورو در پالايشگاه هاي اصفهان، امام خميني (ره) شازند و تهران توليد مي شود که ميزان گوگرد آن تا چند سال گذشته حدود 10 هزار پي پي ام بود و امروز به کمترين حد ممکن رسيده است.به گفته صادق آبادي، با افزايش سطح توليد نفت گاز يورو در پالايشگاه ستاره خليج فارس به روزانه 15 ميليون ليتر (حدود 4 پي پي ام) و در پالايشگاه اصفهان به روزانه 20 ميليون ليتر، ميزان نفت گاز توليدي يورو (گوگرد کمتر از 10 پي پي ام) در کشور به روزانه 73 ميليون ليتر خواهد رسيد.مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران درباره اتهام هايي که درباره پايين بودن کيفيت سوخت به وزارت نفت مطرح مي شود، گفت: آلودگي هوا به هيچ وجه ناشي از سوخت نيست و ما با استانداردهاي بين المللي مي توانيم اين موضوع را اثبات کنيم. تا زماني که درد را درست تشخيص ندهيم، نمي توانيم مشکل را حل کنيم و در بحث کيفيت سوخت نيز، اين يک واقعيت است که سوخت خوب با احتراق بد، آلايندگي ايجاد مي کند.وي با تاکيد بر اينکه وزارت نفت، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، سازمان ملي استاندارد و سازمان هاي بازرسي همواره بر بنزين توزيعي در کشور پيش و پس از توزيع نظارت مي کنند، گفت: اگر گوگرد بنزين توليدي در کشور تا اين حد بالاست، پس واحدهاي گوگردزدايي در پالايشگاه ها با اين حجم از سرمايه گذاري و تاسيسات چه مي کنند؟ محمدرضا صديقي، عضو هيات مديره و مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي گاز ايران نيز به عنوان يکي از اعضاي اين نشست تخصصي درباره بحث نفت کوره ارسالي به نيروگاه ها نيز، گفت: هم اکنون 98.5 درصد جمعيت شهري و 76.5 درصد جمعيت روستايي از گاز طبيعي استفاده مي کنند.

 

استارت آپ ها تا چند سال آینده به مسئله کلیدی نفت تبدیل می شود

نشست تخصصي «استارت آپ ها و زيست بوم نوآوري در صنعت» برنامه ديگر اين کنگره بود و سيدمحمد صاحب کار، رئيس مرکز شرکت ها و موسسه هاي دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اين نشست، با اعلام اين خبر که مصوبه اي دريافت شده است تا شرکت هاي دانش بنياني که براي نخستين بار محصولي راهبردي را در کشور توليد مي کنند، از تشريفات مناقصه معاف شوند، گفت: معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري فعاليت چهار هزار و 600 شرکت دانش بنيان در حوزه هاي مختلف صنعتي و فناوري را تاييد کرده است، اما هر دو تا سه سال يک بار معيارهاي سنجش اين شرکت ها سختگيرانه تر مي شود و بسياري از اين فهرست حذف مي شوند. صاحب کار با بيان اينکه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در محورهاي مختلف برنامه هاي تسهيل کار شرکت هاي دانش بنيان را پيگيري مي کند، گفت: تأمين مالي، ماليات، واردات و صادرات، همکاري با سازمان تأمين اجتماعي، همکاري با شهرداري ها، جواز تأسيس و بهره برداري در نزديکي شهرهاي بزرگ با رعايت مسائل زيست محيطي، همکاري با ستاد نيروهاي مسلح به منظور سپري کردن دوران سربازي در اين شرکت ها از مهم ترين محورهاي مورد بررسي براي اين شرکت هاست. همچنين از مراجع قانوني مصوبه اي اخذ شده است تا شرکت دانش بنياني که براي نخستين بار محصولي راهبردي را در کشور توليد مي کند، از تشريفات مناقصه معاف شوند.در اين نشست همچنين رضا زرنوخي، مديرعامل صندوق مالي توسعه تکنولوژي ايران با تاکيد بر اينکه سرمايه گذاري خطرپذير در ايران فرآيندي رو به رشد است، گفت: کشورهاي آسيايي در زمينه جذب سرمايه خطرپذير مورد اقبال ديگر کشورهاي جهان واقع شده اند و ايران نيز در اين زمينه فرآيندي رو به رشد دارد. انجمن سرمايه خطرپذير ملي اين واژه را به عنوان پول هاي فراهم شده براي سرمايه گذاري ازسوي افراد حرفه اي در نظر گرفته است، ضمن آنکه اين امکان براي کمک اقتصادي قابل ملاحظه در کنار کمک هاي مديريتي به شرکت هاي جوان و باانگيزه اي که توان بالقوه براي توسعه دارند، تعريف شده است. وي تصريح کرد: از سال 2013 تا سال 2018 حوزه هاي انرژي در بحث سرمايه گذاري خطرپذير در سراسر جهان سهم بسيار خوبي داشته اند و اين موضوع در ايران نيز رو به رشد است. اکنون 6 سال از حضور سرمايه گذارهاي خطرپذير در ايران مي گذرد و ايفاي نقش محوري صنعت نفت در به کارگيري نوآوري و فناوري، طراحي ساختار مناسب سرمايه گذاري خطرپذير با رويکرد سرمايه گذاري جسورانه شرکتي (CVC)، شناسايي ظرفيت هاي شرکت هاي نوپا و استارت آپ ها در اين زمينه بسيار موثر است.همچنين محمد مصطفوي، مديرعامل شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت، درباره تغييراتي که استارت آپ ها در اقتصاد دنيا به وجود آورده اند، گفت: در دهه 90 استارت آپ ها در آمريکا و به تبع آن اروپاي غربي بسيار موفق بودند. شرکت هاي نفتي نيز به اهميت اين شرکت ها پي برده اند و صنعت نفت نيز وارد دوران تغييرات فناوري شده است.مصطفوي با تأکيد بر اينکه گروه هاي خلاق براي حفظ حيات خود به منابع مالي نياز دارند که ايده خود را به نتيجه برسانند، تصريح کرد: تأمين مالي بانک ها الگوي دارايي محور است و اين استارت آپ ها دارايي ندارند که به عنوان تضمين بگذارند.رشيد قانعي، رئيس هيات مديره شرکت شتاب دهنده آبان نيز، در اين نشست با اشاره به مفهوم جديد استارت آپ ها يادآور شد: اين تيم ها محصول يا خلاقيتي دارند که مشکل بزرگي را برطرف مي کند و در عين حال کسب وکار وسيعي را نيز به وجود مي آورند.وي به اعتماد يک شرکت پتروشيمي به يکي از شرکت هاي استارت آپي در سه سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: اين شرکت استارت آپي موفق به توليد محصولي شد تا فشار بالاي ايجاد شده در خطوط انتقال را با هزينه سرمايه گذاري بسيار پاييني رفع و در کنار آن ارزش افزوده بالايي ايجاد کند.علي صادقي مجرد، مديرعامل شرکت شتاب دهنده «صماتک» هم در اين نشست تخصصي گفت:در نشست هايي که با آقاي زنگنه داشتم، متوجه شدم ايشان به دنبال رويکردي براي ورود ايده ها و نوآوري ها به صنعت نفت هستند. مدت هاست استارت آپ ها و نخبگان نفتي به دنبال مسائلي هستند که شايد امروز مشکل صنعت نفت نباشد، اما تا چند سال آينده به مسائل کليدي نفت تبديل خواهد شد.بر اساس اين گزارش، سعيد محمدزاده، معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري هم با اعلام اينکه بر اساس شاخص هاي معتبر جهاني در زمينه نوآوري ايران در سال 2019 از بين 129 کشور رتبه 61 را به خود اختصاص داده است، گفت: جايگاه جهاني ايران در خروجي هاي خلاقانه، دانش و فناوري، خلق دانش، دارايي هاي نامشهود، اثرگذاري دانش، زيرساخت هاي عمومي، آموزش دانشگاهي و سرمايه انساني و تحقيقات مناسب است. در عين حال جايگاه ايران در شاخص هاي رقابت پذيري از بين 140 کشور 89 است و افزايش رقابت پذيري در کشور در گرو رشد همه ارکان يادشده در کنار يکديگر است.وي با بيان اينکه 67 درصد از کارهاي دانشگاهي مرتبط با صنعت نفت و انرژي است، اما تنها 1.2 درصد از صندوق هاي سرمايه گذاري در حوزه نفت و انرژي فعال هستند، اظهار کرد: در جهان، توسعه ها با نوآوري شتاب داده مي شوند و در صنعت نفت ايران نيز در صورت به کارگيري نخبگان و خبرگان در کنار زيست بوم نوآوري وزارت نفت، شاهد تاثيرگذاري فراواني در توسعه صنعت و نوآوري خواهيم بود.