روايتي از  سوخت رساني شرکت ملي پخش  فراورده هاي نفتي منطقه ايلام

با عشق در مسیر عشق

اربعين، نمايش حضورقلب وعرض ارادتي است به سرور وسالار شهيدان کربلا؛ به گونه اي که مرد و زن، پير و جوان، خرد و کلان، يد واحده اي مي شوند تا با امام آزاده خود پيماني دوباره ببندند و آزادي و آزادگي را مشقي ديگر کنند در نينواي حسين(ع).  بافرارسيدن اربعين حسيني، عاشقان حضور درسرزمين آزاده کربلا، سيلي مي شوند خروشان براي زيارت بارگاه حضرت اباعبدالله الحسين(ع)، اين بزرگمرد تاريخ آزادي و آزادگي.  موکب ها برپا مي شوند، يکي پس ازديگري و هرکس با هربضاعت مي کوشد تا ميزباني قابل باشد برميهماناني که بر او وارد مي شوند.  اين روزها، سازمان ها وشرکت هاي خدمت رساني همچون شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران که تامين و توزيع انواع فراورده هاي نفتي را در سراسر کشوربه عهده دارند، سهمي براي خود قائل مي شوند تا از افتخار خدمت رساني به مسافران سرزمين عشق بي نصيب نمانند.  گزارش پيش رو روايت گونه اي است از فعاليت هاي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام درسفر به مرز مهران و گفت وگو با اصغر چاغروندي، مديراين منطقه براي خدمت رساني هر چه بهتربه زائران کربلاي معلي درحوزه سوخت رساني.

مهران، نزديک ترين مرز  

روزکاملا بالا آمده است، مردم شهرايلام بيدارشده اند وازخنکاي صبح هم خبري نيست. ايلام تامهران به لحاظ مسافت، 85 تا90 کيلومتر و از نظر زمان پيمايش، البته درشرايط عادي وخلوت جاده، يک ساعت و ربع فاصله دارد.  مهران، نزديک ترين مرزبه خاک عراق وکربلاي معلي است؛بنابراين زائران زيادي، اين مرز رابراي سفربه کربلا و زيارت بارگاه امام حسين (ع) برمي گزينند.  به نظر مي آيد همه مقدمات براي يک خدمت رساني مطلوب به زائران آماده شده باشد؛ مقدماتي که پيشينه اي دارد وعقبه اي نزديک به چندماه.  ترجيح براين است که ابتدا ازمرز مهران وآمادگي هاي انجام شده دراين مرز گزارش تهيه شود وگفت وگو باعلي اصغر چاغروندي، مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام نيز در مسيرانجام گيرد و چنانچه حرف ناگفته اي هم باقي ماند، اين گفت وگو دربازگشت به ايلام، در دفترکارش کامل شود.  مقصد، مرز «مهران است. خودرو سمند آقامجتبي يزداني، مرکب راه مي شود و چاغروندي همراه مي شود دراين راه تاهم پاسخگوي پرسش هايم باشد وهم سرکشي داشته باشدبه نيروهاي مستقر در مرز، براي رفع مشکل احتمالي آنان.  او 56ساله و زاده همين ديار(ايلام)است وسابقه حضورش درصنعت نفت به حدود24سال پيش و شروع مسؤوليتش به عنوان مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام نيز به پنج سال قبل باز مي گردد.  درطول مسير، تلفن همراهش، بي وقفه زنگ مي خورد ودرهمه تماس ها، موارد لازم را به مخاطب آن سوي خط يادآور مي شود. اين مکالمات گاه طولاني است و گاه کوتاه.  مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام ازمحروميت استان ايلام واعتبارات مالي کم آن مي گويد وادامه مي دهد: توسعه اقتصادي، نياز اصلي استان ايلام است واربعين وبرگزاري آئين باشکوه آن مي تواند عاملي مهم براي رونق اقتصادي دراين استان باشد.  جاده شلوغ ترشده است. برخي پاي پياده، بعضي سواره، برخي با خودروي شخصي وبعضي با اتوبوس و تاکسي بين شهري، شوق آن دارند تا هرچه زودتر خود را به مرز مهران برسانند و باگذر از اين مرز، درسرزمين نينوا با امام شهيدان، بيعتي دوباره کنند.  هوا گرم شده است وبا نزديک ترشدن به مهران، گرمترهم مي شود، آنقدر که لازم است کولرماشين روشن شود.  چاغروندي مي گويد: مهران، درغرب ايلام بافاصله کمي ازمرزعراق (تقريبا 12کيلومتر) در زمره سه شهرگرمسيراستان ايلام است و دماي هوا در آن به 50 درجه هم رسيده است.  درمسير، تريلروکاميون هايي ديده مي شوند که دراندک فرصت باقي مانده تا برگزاري اربعين حضرت اباعبدالله الحسين(ع)، تجهيزاتي رابه آن سوي مرزمهران منتقل کنند. تجهيزاتي که موکبي خواهد شد، براي ميزباني و پذيرايي ازعاشقاني که پياده، پاي در وادي حرم عشق مي گذارند؛ تا جاني تازه بگيرند براي ادامه راه در اين سفر معنوي.  تابلوهاي کنارجاده نشان مي دهند که هنوزتا مرزمهران راه زيادي مانده؛ بنابراين، فرصت گپ وگفت درباره اربعين و سوخت رساني دراين ايام فراهم است.

زنجيره اي هماهنگ براي يک کار خوب

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام مي گويد: براي پنجمين سال متوالي است که دراستان ايلام اين مسئوليت را به عهده دارم و از اين که خدمت رسان زائران کربلاي معلي هستم، بسيارخوشحالم.

چاغروندي ادامه مي دهد: سوخت رساني درهمه اوقات سال به طورمنظم و بدون وقفه انجام مي شود، اما در مناسبت هايي مانند اربعين حضرت ابا عبدالله الحسين(ع) که خيل کثيري از زائران براي زيارت به کربلاي معلي مشرف مي شوند، اين مهم به گونه اي ويژه انجام مي شود و به برنامه ريزي ويژه تري نيز نياز دارد.  وي با بيان اين که در انجام يک فعاليت و ارائه يک کارخوب، زنجيره اي از افراد دخيل هستند، اضافه مي کند: درتامين و توزيع به موقع سوخت به ويژه درچنين موسمي که شمارفراواني زائرازمرزمهران به سمت کربلا عازم مي شود، اين زنجيره وجود داردوبه نحو هماهنگ باهم عمل مي کنند که هيچ خللي درهيچ بخشي ايجاد نشود.  او مي گويد: نيروي انتظامي، پليس راهور، هنگ مرزي، بسيج، ناوگان حمل و نقل مواد سوختي، جايگاه داران، اورژانس، آتش نشاني و. . هريک حلقه هايي ازاين زنجيره هستند که درتعامل بايکديگر، تلاش کرده اند تا اين حرکت خودجوش، همچون چهارسال گذشته به نحوي مطلوب انجام شود.  مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام اظهار مي کند: به منظور خدمت رساني هرچه بهتر به زائراني که براي زيارت وحضور درآئين معنوي اربعين از مرز مهران واردخاک عراق مي شوند، باتک تک نهادهاوسازمان هاي دست درکار، نشست هاي متعددي ازچندماه قبل برگزارشده وبه اذعان آنها فعاليت دراين حوزه(سوخت رساني) به گونه اي روان انجام شده است واين روند تا پايان مراسم ادامه خواهد داشت.  زنگ تلفن همراه، چند دقيقه اي مانع ادامه اين گپ وگفت مي شود. با گويشي که بيشتر به «لري» شبيه است، صحبت مي کند. انگار برنامه کمي جلوترافتاده است واتوبوس هاي حامل کاروان هاي زائرين، زودتراز موعد به مرز رسيده اند واين يعني ازدحام احتمالي درجايگاه. اما انگار مشکل، خاصي نيست چون بارد وبدل شدن چندجمله کوتاه، مکالمه موبايلي تمام و گفت وگو ازسر گرفته مي شود.  چاغروندي درادامه اظهار مي کند: بيش از60درصد زائراني که در موسم اربعين به خاک عراق وارد يا ازآن خارج مي شوند، مرزمهران را برمي گزينند؛ به اين دليل که نزديک ترين مرز به عراق و عتبات عاليات است.

  مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام با بيان اين که هرچه به برگزاري مراسم اربعين حسيني نزديک تر مي شويم، خودروهاي بيشتري وارد مرز مهران مي شوند، تصريح مي کند: ازآنجا که درچنين زمان هايي، تامين و توزيع سوخت به موقع، اهميت خاصي دارد و آمادگي جايگاه ها ازهرحيث(ايمني، سلامت بودن تجهيزات جايگاهي و. . . )اهميت دارد، خوشبختانه اين مهم باتوجه به برنامه ريزي هاوتعامل باجايگاه داران و ناوگان حمل مواد سوختي به بهترين نحو ممکن انجام شده است.

 وي با بيان اين که همه جايگاه هاي عرضه سوخت ازمدت ها قبل آماده شده اند، ادامه مي دهد: کارت هاي  سوخت جايگاه ها براي عرضه سوخت به خودروهاي سبک وسنگين دراختيارجايگاه داران قرارگرفته و درکل، تمهيدات لازم براي سوخت رساني روان و بدون ازدحام، پيش بيني شده است.