بيستمين نشست تخصصي فرماندهان پايگاه هاي بسيج صنعت نفت وگراميداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد

کارکنان صنعت خط رزمندگان خط مقدم جبهه اقتصادی

مشعل -  به چهل سالگي آغاز تجاوز بعثي ها به خاک مقدس جمهوري اسلامي ايران نزديک مي شويم. فرزندان اين آب و خاک با هشت سال دفاع جانانه، به ايستادگي و مقاومت و غيرت، معنايي تازه بخشيدند. سال هاست در تقويم کشورمان يک هفته به گراميداشت و بزرگداشت غيورمردان 8 سال دوران دفاع مقدس اختصاص يافته است. مرکز بسيج وزارت نفت روز سه شنبه (نهم مهرماه) در باشگاه شماره يک صنعت نفت در تهران، برنامه مفصلي با عنوان «بيستمين نشست تخصصي فرماندهان پايگاه هاي بسيج صنعت نفت و گراميداشت هفته دفاع مقدس» را برگزار کرد.

فداکاری کارکنان نفت مانند رزمندگان دوران جنگ است

وزير نفت سخنران ويژه اين مراسم از جنگ و شرايط جنگ اقتصادي و لزوم تکيه بر اميد گفت. زنگنه با مقايسه شرايط دفاع مقدس و جنگ اقتصادي کنوني، همه را به همدلي و همکاري براي عبور از وضعيت تحريم ها دعوت کرد. اهم سخنان وزير را در ادامه مي خوايند:

  دشمنان تاريخي ما حدود دو سال پيش با تحليل هاي نادرست و خيال خامشان به اين تصور رسيدند که زمان ضربه نهايي به جمهوري اسلامي ايران فرا رسيده است.

 در شرايط کنوني راهي جز ايستادگي و مقاومت براي عبور از شرايط تحريم تا لغو تحريم هاي تحميلي و غيرقانوني عليه ملت ايران نداريم، تحريم کنندگان شوخي مي کنند که اين تحريم ها عليه حکومت و نظام است، تحريم ها عليه يکايک ملت ايران است.

  آنچه در شرايط کنوني جريان دارد يک جنگ تمام عيار و کامل است. تفاوت اين دوره با دوران جنگ تحميلي اين است که در اين جنگ به ظاهر شهيد، جانباز و مجروح نداريم، اما فشارهاي اقتصادي که به کشور وارد مي شود، به مراتب از دوران جنگ تحميلي بيشتر است.

  بارها گفته ام، در جنگ قبلي هر ميزان توانستيم نفت فروختيم و هيچ مانعي نداشتيم، پول آن را نيز دريافت مي کرديم و هرچه هم مي خواستيم، مي خريديم. اکنون تلاششان اين است نگذارند نفت بفروشيم، اگر فروختيم پول آن را نگيريم، اگر پول آن را دريافت کرديم، نتوانيم با آن کالايي خريداري کنيم.

  اکنون زمان نبرد و جنگ است و ما در اوج جنگ هستيم، در اين شرايط بايد بدون سروصدا و رجزخواني براي دشمن، محکم، جدي، جهادي و مجاهدانه کار و مقاومت کنيم.نفت در خط مقدم اين جنگ اقتصادي است و کسي جلوتر از ما نيست.

   شهادت مي دهم همکاراني که در اين بخش ها کار مي کنند، به واقع با همان روحيه فداکاري رزمندگاني کار مي کنند که در اوج جنگ کار مي کردند، برخي همکاران صنعت نفت هم اکنون مجاهدانه فعاليت مي کنند.

   بدون اميد نمي توان مقاومت کرد و بايد اميد داشت تا ايستادگي کرد، همه ما و به ويژه دوستان بسيجي در اين زمينه مسئوليت دارند.

  براي تقويت اميد بايد تصوير واقعي صنعت نفت به جامعه ارائه شود و اجازه ندهيم مردم تصويرهاي خلاف را ببينند، صنعت نفت امسال با سخت ترين فشار که در طول تاريخ اين صنعت بي سابقه بوده، روبه روست، اما ثابت کرديم زندگي در صنعت نفت جاري است و اميد در همه ارکان صنعت و اجزاي صنعت نفت وجود دارد.

  رفتار يک بسيجي بايد الگو باشد. در اين شرايط مردم گرفتارند و وظيفه ما اين است که در حد خودمان هر کاري انجام دهيم تا درد و رنج مردم کاهش يابد. بايد هزينه ها را کاهش دهيم و درآمدها را اگر مي توانيم، افزايش دهيم.

  شما بسيجيان بايد هم ادبيات صنعت نفت را به جامعه ببريد و هم درک بسيجي را به محيط کار بياوريد، بعضي افراد صنعت نفت را آزار مي دهند و در اين شرايط که فرماندهي اين جنگ با صنعت نفت است، منحرف کردن فرماندهان جنگ به موضوعات فرعي کار بدي است و اين در عملکرد مديران تأثير مي گذارد.

  فساد براي هيچ کسي مجاز نيست و بايد با آن کاملا برخورد کنيد، در اعلام فساد آهسته حرف نزنيد، بلکه داد بزنيد، اما سند داشته باشيد و اعلام شما از روي مسائل شخصي نباشد.روزانه صدها پيامک گزارش خلاف دريافت مي کنم، بعضي از آنها پايه اي ندارد و جنگ قدرت است، اما موارد ديگر به جد پيگيري مي شود.

  انتظار من اين است که بسيجي ها در حفظ اموال مردم حساس باشند و زياده تر از وظيفه شان کار کنند و کمتر از حقشان از بيت المال برداشت کنند، اميدوارم همه ما بتوانيم در صنعت نفت روح انقلابي اسلام را آنچه امام راحل فرمودند و آنچه مقام معظم رهبري براي ما ترسيم مي کنند، در جامعه کاري خودمان و از آن طريق در جامعه بزرگترمان گسترش دهيم.

استوار در گام دوم انقلاب

نخستين سخنران بيستمين نشست تخصصي فرماندهان پايگاه هاي بسيج صنعت نفت و گراميداشت هفته دفاع مقدس، محمدعلي فلاح مهرجردي، فرمانده مرکز بسيج وزارت نفت بود. وي با ارائه گزارشي از فعاليت هاي بسيجيان وزارت نفت در يک سال گذشته، از زحمات آنها قدرداني کرد. فرمانده مرکز بسيج وزارت نفت گفت: «بسيج وزارت نفت با هفت حوزه و نه کانون تخصصي که سال گذشته شکل گرفته است، در دو بعد مادي و معنوي و به دو محور فعاليت هاي تعهدي و تخصصي تقسيم مي شوند، گام برداشته است. با ارتقاي روحيه و تفکر بسيجي در ايام دفاع مقدس توانستيم برگ زرين را رقم بزنيم و بايد با همين روحيه بايد در تغيير مدل جنگي که از نظامي به اقتصادي تبديل شده است، حضور داشته باشيم. در اين جنگ اقتصادي، وزارت نفت پيشتاز و نوک پيکان دفاع است و تا کنون به خوبي درخشيده است. بسيجيان و کارکنان نفت سربازان حوزه اقتصادي جبهه هستند. با نگاه و تفکر بسيجي، آينده اي روشن رقم خواهد خورد زيرا بسيجي هميشه جايي است که کاري روي زمين مانده باشد. بسيجيان در حادثه سيل پيشتاز بودند و يکي از پرکارترين وزارت خانه ها در زمينه کمک رساني و امداد به سيل زدگان وزارت نفت است. همچنين يکي از بهترين وزارتخانه ها در حوزه راهيان نور وزارت نفت است، اعزام هاي بسيار زيادي داشتيم تا در پرتو آن، تفکر و روش شهدا و رزمندگاني که توانستند نظام را بيمه کنند، ادامه پيدا کند. در کانون هاي تخصصي نيز کارهاي بسيار خوبي انجام شده است و بسيجيان در گوشه گوشه صنعت نفت تلاش هاي بسياري داشته اند. تلاش هايي که باعث مي شود از گذرگاه هاي سخت عبور کنيم. فعاليت هاي بسيار ديگري در حوزه هاي آموزشي، پدافند غير عامل، بازسازي عتبات عاليات در صحن هاي حضرت زهرا در نجف و در عقيله بني هاشم در کربلا نيز در بسيج به انجام رسيده است. همه بسيجيان خودشان را سربازان گمنام مجموعه صنعت نفت مي دانند و در اين جنگ اقتصادي تمام قامت ايستاده اند تا بتوانيم با همان تفکر و روحيه اي که در دهه نخست انقلاب داشتيم، با ثبات قدم، گام دوم انقلاب را برداريم.»

فعاليت کارکنان صنعت نفت کمتر از جهاد در دفاع مقدس نيست

سردار محمدحسين سپهر، جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين، نيز در سخناني درباره موقعيت حساس وزارت نفت در موقعيت جنگ اقتصادي و حرکت جهادي کارکنان اين وزارتخانه گفت: «مي خواهيم با ظرفيت ها و بضاعت هايي که داريم، به وزارت نفت کمک کنيم و چنانچه مقام معظم رهبري فرمودند با اميد و نشاط، آينده بسيار خوبي خواهيم داشت. امروز شما در صنعت نفت در معرض حجم زيادي از تحريم، تهديد و فشار حداکثري قرار گرفته ايد و اين صنعت به ياري خدا و تلاش ها و اراده هاي جهادي شما تعطيل نشده است. با فعاليت جهادي تان کارآمدي نظام را تثبيت مي کنيد، کارتان کمتر از جهاد در هشت سال دفاع مقدس نيست اگر چه به ظاهر، جانباز و شهيد نداشته باشيد. امروز شخصيت هاي اقتصادي و اجرايي کشور ما براي ايجاد اميد و نشاط و تحقق وعده پيروزي حق تلاش مي کنند، اينها بزرگترين اقدامات شجاعانه اي است که در وزارت نفت مي بينيم.»

بايد در راه ولايت براي پيشرفت کشور قدم برداريم

مرتضي شاهميرزايي، مديريت عقيدتي و نظارت مرکز مقاومت بسيج وزارت نفت، از ديگر سخنرانان اين مراسم بود. او به لزوم شناخت فرصت ها و موقعيت هاي دين ياري در حکومت ولايي پرداخت و با ذکر نمونه هاي تاريخي، نکاتي را درباره توجه به اسلام و دوري از طاغوت برشمرد. شاهميرزايي گفت: «فرصت ها براي فعاليت در حوزه انقلاب، حقيقت و ولايت محياست. انگشت ولايت هر جايي را نشان مي دهد بايد به همان جهت حرکت کرد و در آن جبهه قدم برداشت. شهدا اينگونه بودند اگر همت، خرازي، احمدي روشن، حاج شعبان نصيري و... به فيض عظيم رسيدند براي توجه به راه ولايت بود. نبايد غفلت کرد، کشور ما در اوج عزت و اقتدار قرار دارد، بايد بدون توجه به کژي ها در راه راست ولايت براي پيشرفت کشور قدم برداشت و حرکت کرد.

معرفی بسیجیان نمونه

در بيستمين نشست تخصصي فرماندهان پايگاه هاي بسيج صنعت نفت از بسيجيان ذيل نيز به عنوان بسيجيان نمونه تقدير شد.

سيد محمد حسيني، (شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي)، ناصررضا علي، (مرکز بسيج وزارت نفت)، سعيد برخوردار (شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي)، علي رشيديه، (خطوط لوله و مخابرات نفت ايران)، محسن کارگر حاجي آبادي، (شرکت ملي نفت ايران)، ناصر خسرو تاج، (شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي)، علي قپاني، (شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران)، داوود عربعلي، (شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي)، علي مراد رحيمي (شرکت ملي صنايع پتروشيمي)، مرادحسين متقي نيا، (سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت)، محمد علي ابوالحسن زاده، (شرکت ملي گاز ايران)، داوود فراهاني، (پژوهشگاه صنعت نفت)، پيمان نوروزي، (نماينده خادمين اردوهاي راهيان نور)، طاهر خطي، (نفت خزر)، سعيد حيدري، (پخش منطقه فارس)، فتح الله گشتاسبي، (نفت و گاز کارون)، احسان احمدزاده، (مجتمع آموزش فنون اهواز)، عبدالحسين ابراهيمي، (پالايشگاه گاز پارسيان)، حسن فرمانده، (پتروشيمي ايلام)، ذبيح الله عبدي نيا، (خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال)، سيد حسن موسوي (بهداشت و درمان اهواز)، سيد محسن نقوي، (شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران)، امير خوش طينت (خادم موکب مردمي اربعين وزارت نفت).

سخنان و تقدیرهای پایانی

کاظم پور چرمي، مدير کانون هاي تخصصي بسيج وزارت نفت و سرپرست اداره کل مديريت دارايي هاي فيزيکي نيز در اين مراسم به سخنراني درباره تفاوت استارتاپ و دانش بنيان پرداخت.

 او با برشمردن تفاوت هاي اين دو مفهوم، بر جايگاه نوآوري در صنعت نفت و لزوم تسلط تخصصي و علمي تاکيد کرد. حميدرضا برقعي، شاعر آييني نيز با حضور در اين مراسم به خواندن چند قطعه شعر درباره اتحاد اسلامي، اربعين حسيني و اسارت اهل بيت امام حسين (ع) پرداخت. اين آيين با سخنراني حجت السلام محمدمهدي ماندگاري ادامه يافت، همچنين در پايان اين مراسم، لوح تقديري از طرف ستاد بازسازي عتبات عاليات به محسن رامين، مديرعامل صندوق قرض الحسنه شهيد تندگويان بسيج وزارت نفت و محمدعلي فلاح مهرجردي فرمانده مرکز بسيج وزارت نفت اهدا شد.