در گفت وگو با رئيس خدمات درماني و پزشک مشاور شرکت نفت فلات قاره تشريح شد

ویژگی های طرح درمان آزاد شرکت نفت فلات قاره

مشعل: ارائه خدمات درماني در شرکت نفت فلات قاره برخلاف ديگر بخش هاي صنعت نفت در قالب « طرح درمان آزاد» و به شکل يک درمان کاملاً مستقل در واحد درماني شرکت نفت فلات قاره به عنوان يکي از ستادهاي مديريت منابع انساني دنبال مي شود. درباره کم و کيف اين طرح گفت وگويي با اميرحسين لولاور، رئيس خدمات درماني شرکت نفت فلات قاره انجام داديم که در ادامه مي آيد:

  ابتدا به شکل خلاصه، طرح درمان آزاد شرکت نفت فلات قاره را معرفي کنيد.

بهتر است که صحبت را با معرفي کوتاهي از شرکت نفت فلات قاره و شرايط ويژه کار در آن شروع کنيم تا دليل انتخاب چنين طرح درماني را بهتر متوجه شويم. شرکت نفت فلات قاره پس از پيروزي انقلاب اسلامي از ادغام شرکت هاي مختلف ايراني و خارجي تشکيل شد و وظيفه استخراج و بهره برداري از ميدان هاي نفتي واقع در خليج فارس را به عهده گرفت. اين فرايند در شش منطقه عملياتي شامل منطقه ساحلي بهرگان و جزاير خارگ، سيري، لاوان، کيش و قشم و نيز سکوهاي بهره برداري صورت مي گيرد. اغلب کارکنان فلات قاره به صورت اقماري کار مي کنند؛ يعني دو هفته کار و دو هفته استراحت، بنابراين خانواده آنها که در بيش از 300 شهر کشور پراکنده اند، دو هفته در ماه از آنها دور هستند. طرح درمان فلات براي پوشش دادن به چنين نيازي شکل گرفته است. بر اين اساس ما دو نوع طرح درماني داريم: يکي درمان مستقيم که با استقرار مراکز درماني در مناطق عملياتي و سکوهاي نفتي و ارائه سرويس به بيش از هفت هزار نفر از کارکنان رسمي و غيررسمي انجام وظيفه مي کند و ديگري طرح درمان غيرمستقيم که پوشش درمان آزاد را به بيش از 11 هزار نفر از کارکنان و خانواده تحت تکفل آنان در غير مناطق عملياتي ارائه مي کند.

 اين طرح چه تاثيري داشته است؟

طرح درمان آزاد که با عنايت ويژه هيات مديره نفت تصويب شد، در کاهش دغدغه خانواده کارکنان عملياتي و اقماري، بخصوص در غياب سرپرست خانواده بسيار تأثيرگذار بوده است. در اين طرح تلاش شده تا از يک طرف با انعقاد قرارداد با مراکز درماني مختلف و بيمارستان هاي خصوصي و دولتي درجه يک در سطح کشور، ارتباط مالي مراجعان و مراکز درماني قطع شود و از طرف ديگر با به کارگيري سامانه بررسي اسناد درماني، بتوان در کوتاه ترين زمان ممکن نسبت به بررسي و بازپرداخت اسناد درماني کساني که مايل هستند براي درمان به مراکز غير طرف قرارداد مراجعه کنند، اقدام کرد.

 در قالب اين طرح چه خدماتي از بخش بهداشت و درمان صنعت نفت دريافت مي کنيد؟

تمامي خدماتي که در مراکز ملکي سازمان ارائه مي شود، قابل دريافت است.

 سابقه طرح درمان آزاد شرکت نفت فلات قاره به چه زماني بازمي گردد؟

تا جايي که من اطلاع دارم، طرح درمان آزاد شرکت نفت فلات قاره قدمتي به اندازه عمر اين شرکت دارد، حتي قبل از تأسيس شرکت نفت فلات قاره، شرکت هاي خارجي تشکيل دهنده فلات نيز در زمان فعاليت خود، طرحي مشابه اين را داشتند. طرح درمان آزاد از ابتدا به دليل گستره جغرافيايي خانواده کارکنان که از اقصا نقاط ايران براي کار به صورت اقماري به مناطق عملياتي جنوبي کشور مي آمدند، ايجاد و براي درمان اين جامعه بزرگ و گسترده به کار گرفته شد و در نهايت در هيات مديره شرکت ملي نفت ايران تصويب و ابلاغ شد که براساس آن، طرح درمان آزاد شکل فعلي را به خود گرفت تا شرکت نفت فلات قاره براي ارائه سرويس هاي درماني مستقيم و غيرمستقيم به کارکنان خود با توجه به شرايط خاص استراتژيک به طور مستقل عمل کند.

  درواقع طرح درمان آزاد بر اساس اقماري بودن کار در شرکت نفت فلات قاره ايجاد شده است؟

منابع انساني، مهم ترين سرمايه هاي يک سازمان است. همان طور که اشاره شد، جمعيتي بالغ بر 11 هزار نفر با پراکندگي جغرافيايي بيش از 300 شهر، خانواده فلات قاره را تشکيل مي دهند و از طرفي، سرپرست خانواده به دليل حضور کاري در مناطق عملياتي دو هفته در کنار آنها نيست، بنابراين لازم است که سازمان از اين سرمايه هاي ارزشمند خود حمايت کند، بخصوص زماني که کارکنان در کنار خانواده حضور ندارند و خانواده نيازمند دريافت خدمات درماني است. ما عقيده داريم اگر کارکنان خيالشان از طرف خانواده آسوده باشد، مي توانند بهترين عملکرد را داشته باشند. اين طرح براي حمايت کارکنان و خانواده آنهاست تا بتوانند بدون دغدغه در مورد مسائل مالي، به مراکز درماني که مي خواهند، مراجعه و خدمات مطلوبشان را دريافت کنند. به همين منظور با تعداد زيادي از مراکز درماني در سطح کشور قرارداد بستيم تا کارکنان و خانواده آنها بتوانند بدون نگراني به آنها مراجعه کنند و خدمات درماني را بدون پرداخت هيچ هزينه اي دريافت کنند؛ همچنين مي توانند به هر مرکز غير طرف قراردادي نيز مراجعه کنند و اسناد پرداختي را براي ما بفرستند تا در کوتاه ترين زمان ممکن، آنها را بررسي و مطابق تعرفه بازپرداخت کنيم.

 چه تعداد مراکز درماني با قرارداد وجود دارد؟

در حال حاضر با حدود 130 مرکز درماني در کل کشور قرارداد داريم که تعداد آن رو به افزايش است.

 با توجه به وجود بخش درماني مستقل با عنوان بهداشت و درمان صنعت نفت، مي توانيد به تفاوت هاي موجود بين اين دو طرح درماني اشاره کنيد؟

ما قبول داريم که بهداشت و درمان صنعت نفت، تلاش خود را براي ارائه سرويس مطلوب مي کند؛ اما بايد بپذيريم که در ارائه اين دو نوع خدمت درماني، تفاوت هايي نيز وجود دارد. همان طور که مي دانيد، بهداشت و درمان صنعت نفت، اصطلاحاً بيمارستان داري مي کند که بسيار هزينه بر است و در برخي موارد با توجه به تعداد مراجعات و ... اقتصادي نيست، بنابراين نياز دارد که بودجه زيادي را به آن تزريق کند که باوجود ضرر ده بودن، بتواند پابرجا باشد و خدمت رساني کند. طرح درمان آزاد شرکت نفت فلات قاره اين محدوديت ها را ندارد و ما صرفاً خريد خدمت مي کنيم، يعني با مراکز درماني قرارداد مي بنديم و از آنها خدمت مي گيريم، بنابراين اگر همکار ما به مراکز طرف قرارداد مراجعه کند، شرکت نفت فلات قاره طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان به آن مرکز درماني پرداخت مي کند و اگر هم به مراکز خارج از طرف قرارداد برود، هزينه آن را به شکل نقدي پرداخت مي کند و اسنادش را مي فرستد و پس از سندرسي، طبق تعرفه به همکار پرداخت مي شود که اين روش باعث صرفه جويي قابل قبولي در سرانه درمان فلات مي شود. يکي ديگر از مزاياي طرح درماني شرکت نفت فلات قاره، آزادي عمل بسيار و حق انتخاب گسترده همکاران است که مي توانند هر مرکزي را که دوست دارند، براي درمان انتخاب کنند. اين مورد به علاوه پرداخت فرانشيز کمتر نسبت به بهداشت و درمان از يک طرف و سرعت بازپرداخت اسناد درماني همکاران از طرف ديگر، باعث رضايتمندي بيشتري در بين همکاران فلات مي شود.

  ميزان صرفه جويي شما در سرانه درمان چه ميزان است؟

مستنداتش موجود است و به سازمان هاي نظارتي هم ارائه شده است؛ اما اجازه بدهيد مسکوت بماند؛ ولي ميزان صرفه جويي، قابل قبول است. اين نکته حائز اهميت است که در شکل کلان موضوع، هر ميزان از صرفه جويي ارزشمند است و اين از مزيت هاي طرح درمان آزاد شرکت نفت فلات قاره به شمار مي رود. اين صرفه جويي در فلات باعث مي شود تا «ضريب خسارت» که به معناي حق بيمه مصرف شده به ازاي جمعيت است، در مقايسه با ساير بيمه ها عدد بسيار قابل قبولي باشد.

 اگر بخواهيم جزئي تر به طرح درمان آزاد شرکت نفت فلات قاره بپردازيم، چه نوع خدمات درماني ارائه مي دهد؟

تمام خدمات تشخيصي و درماني قابل دسترس را شامل مي شود؛ مثل سرويس هاي راديولوژي، آزمايشگاهي، فيزيوتراپي، بستري و ....

  با چه نوع بيمه اي؟

کارکنان ما از نظر بيمه اي دو قسمت هستند، يکسري کارکنان رسمي شرکت که از بيمه درمان نفت فلات قاره (طرح درمان آزاد) استفاده مي کنند. يکسري هم نيروهاي غيررسمي (قرارداد معين، موقت و ارکان ثالث) که تحت بيمه تأمين اجتماعي و بيمه هاي تکميلي قرار دارند. طبيعي است که شرکت نفت فلات قاره با توجه به قوانين موجود، تعهد طرح درمان آزاد را نسبت به نيروهاي رسمي دارد؛ اما وقتي قرار است افرادي در کنار هم کار کنند، بايد سعي کنيم که رضايتمندي را بين آنان تا حد ممکن افزايش دهيم و اقداماتي که نگاه تبعيض آميز را ايجاد مي کند، کاهش بدهيم. بعضي از اين موارد، مسائل تکليفي و قانوني است که کاري از ما برنمي آيد، مثل بيمه درمان که يک فرد پيمانکار يا قراردادي نمي تواند از آن استفاده کند. اين دغدغه ما هم هست که خدمات را افزايش دهيم و در اين مسير اقدامات خوبي انجام شده، ازجمله برنامه هاي غربالگري رايگان سلامت که براي تمامي کارکنان و خانواده آنها در هر رده شغلي با همکاري دانشگاه هاي علوم پزشکي در حال اجراست.

  بر اساس توضيحات شما، علاوه بر مراکز درماني طرف قرارداد، شرکت نفت فلات قاره کادر درماني مستقل دارد. نحوه جذب آنها به چه شکل است؟

ما براي ارائه درمان مستقيم در درمانگاه هاي مناطق عملياتي و سکوهاي نفتي، از کادر درماني استفاده مي کنيم. ابتدا تعداد نيروهاي مورد نياز براساس کارسنجي که واحد ساختار ما انجام مي دهد، مشخص مي شود که در هر درمانگاه يا سکو چه تعداد نيرو اعم از پزشک، پرستار و ... بايد حضور داشته باشد؛ سپس برآورد مالي شده و بعد از آن مناقصه برگزار و پيمانکار مشخص مي شود تا نيروهاي مورد نياز ما را تأمين کنند؛ البته ما کادر درماني رسمي هم داريم که از قديم در شرکت حضور داشتند؛ اما تعداد آنها محدود است و اکثراً نزديک سن بازنشستگي هستند و همين مسأله يکي از چالش هاي ما در تأمين نيروي رسمي است؛ چون ساختار سازماني رسمي شرکت نفت فلات قاره در بخش درمان بيش از 10 سال پيش مورد بازنگري قرار گرفته و آن زمان اصلاً اين ميزان نياز به کادر درماني وجود نداشته است. نه تنها تعداد نيروهاي رسمي ما در ساختار محدود است؛ بلکه متأسفانه رتبه هاي سازماني آنها هم متناسب با مسؤوليتي که دارند، نيست و در مقايسه با سازمان بهداشت و درمان پايين تر است.

  در حال حاضر چه تعداد نيروي رسمي و پيمانکاري در بخش ارائه خدمات درماني داريد؟

تقريباً نزديک به 40 نفر پزشک و پرستار، رسمي بوده و پيمانکاران هم حدود 110 نفر هستند.

  جامعه تحت پوشش خدمات درمان آزاد چه تعداد هستند؟

کارکنان رسمي و خانواده تحت تکفل آنها که بالغ بر 11 هزار نفر مي شوند و در گستره جغرافيايي وسيعي قرار دارند، مشمول طرح درمان آزاد شرکت نفت فلات قاره هستند.

 آيا روي کيفيت خدمات مراکز درماني نظارت داريد؟

نظارت بر 130 مرکز درماني طرف قرارداد، براساس بازديدهاي سرزده از آنها و بازخوردهاي کارکنان هنگام مراجعه به آن مراکز صورت مي گيرد که موارد لازم را به ما منتقل مي کنند. در اين موارد يا بازديد مي کنيم يا به شکل مکتوب تذکر داده مي شود و آنها هم رسيدگي مي کنند.

 اين مراکز عمدتاً بايد خصوصي باشند.

همين طور است، اکثراً خصوصي هستند؛ اما بويژه در مناطق محروم که مراکز خصوصي کمي وجود دارد، با مراکز دولتي هم قرارداد داريم.

 قرارداد و همچنين تعرفه شما با اين مراکز سالانه است؟

بله قراردادها سالانه تمديد مي شود و تعرفه ها براساس تعرفه هاي اعلامي وزارت بهداشت و درمان است.

 شکل قرارداد به چه صورت است؟

قراردادهاي ما براساس خريد خدمت است و در قبال آن طبق تعرفه هاي اعلامي وزارت بهداشت پول پرداخت مي شود. اسناد مراکز طرف قرارداد بعد از ارسال به ستاد، مورد سندرِسي قرار مي گيرد و اگر در موردي مبلغ اضافه اي درخواست کرده باشند، کسورات اعمال مي کنيم.

 استقبال مراکز درماني از همکاري با فلات چگونه است؟

طبيعي است که علاقه مند باشند، در ليست ما قرار بگيرند. اين قرارداد، يک سود دوطرفه است؛ هم آنها مي توانند از برند نفت استفاده کنند و آن را به عنوان اعتبار خودشان اعلام کنند و هم ما مي توانيم از کيفيت بالاي خدمات آنها بهره مند شويم. بر همين اساس سعي مي کنيم با بهترين مراکز موجود که از استاندارد بالايي برخوردار باشند، قرارداد ببنديم.

 شرکت نفت فلات قاره، تنها شرکت در صنعت نفت است که خدمات درمان آزاد دارد؟

بله، تا جايي که من اطلاع دارم، شرکت نفت فلات قاره، تنها شرکت نفتي است که در اين سطح گسترده درمان آزاد را براي شاغلان نفت فراهم مي کند.

 امکان استفاده همزمان از مراکز درماني شما براي ساير شرکت هاي نفتي فراهم نيست؟

در حال حاضر چنين امکاني وجود ندارد.

 آيا در طرح درمان فلات، بيمه تکميلي هم در نظر گرفته شده است؟

خدمات بيمه تکميلي در قالب همين طرح درمان آزاد، پوشش داده مي شود و نياز به بيمه مجزايي براي آن نيست.

 اگر بخواهيم مقايسه اي با نوع هزينه هاي درماني کارکنان ساير بخش هاي صنعت نفت داشته باشيم، اختلاف ها به چه شکل است؟

مبلغي که در مقايسه با سازمان بهداشت و درمان به همکار بازمي گردد، بيشتر است، ضمن اينکه رسيدگي به اسناد هم با سرعت بيشتري صورت مي گيرد. از مجموعه اين موارد نيروهاي ما منتفع مي شوند.

 آيا از طرح درمان آزاد به شرکت ملي نفت و وزارت نفت هم گزارش ارائه مي شود؟

بعد از سخنان اخير وزير نفت در مورد الگوبرداري از درمان فلات، اين طرح مورد توجه قرار گرفت و سازمان هاي نظارتي بيشتري به سراغ ما آمدند و گزارش هاي متعددي براي ارائه به مقامات عاليه تهيه کردند. ما هم جزييات طرح، منافع متعدد اجراي آن و ميزان صرفه جويي حاصله را ارائه کرديم.

 نحوه دسترسي و اطلاع از اين مراکز چگونه است؟

ليست اين مراکز در پورتال داخلي شرکت نفت فلات قاره، در سامانه اسناد درماني به تفکيک هر استان و با توضيح در مورد خدمات قابل ارائه در هر مرکز قابل دسترس است.

 در پايان اگر صحبتي باقيمانده، بفرماييد.

من از اين فرصت استفاده مي کنم و از همه همکارانم، بخصوص رؤساي قبلي خدمات درماني فلات، مديران منابع انساني و مديران عاملي که تلاش کردند تا اين طرح درماني رشد کند و بالنده شود، صميمانه تشکر مي کنم و براي همه دوستان و همکاران در مناطق عملياتي و سکوهاي نفتي، آرزوي سلامت و سربلندي دارم.