معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت:

ابلاغيه  وزير نفت براي تقويت جايگاه ورزش است؛
نه تضعيف آن

مشعل -  معاون وزير نفت در توسعه مديريت و سرمايه انساني درباره ابلاغيه سياست هاي حوزه ورزش وزارت نفت اعلام کرد: بر مبناي ماده 13 قانون برنامه پنجم و ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه هزينه در ورزش حرفه اي از سوي دستگاه هاي اجرايي کشور ممنوع اعلام شده و وزارت نفت نيز از اين قاعده مستثنا نيست.

فرزين مينو به تاکيد وزير نفت بر توسعه ورزش همگاني در اين وزارتخانه و ضرورت اجراي فعاليت هاي سلامت محور اشاره کرد و گفت: اگرچه ماموريت اصلي صنعت نفت در زمينه اکتشاف، توسعه، توليد و پالايش نفت، گاز و اقدام هاي مرتبط در بالادست و پايين دست تعريف شده و اموري همچون تيم داري، باشگاه داري و فعاليت در حوزه ورزش حرفه اي در حيطه وظايف صنعت نفت نيست، اما نکته اي که براي ما اهميت ويژه دارد اين است که کارکنان از سلامت جسم و روح برخوردار باشند.

وي مقدمه ضروري سلامت را پيشگيري خواند و افزود: مهم ترين فاکتور در زمينه پيشگيري، فعاليت هاي ورزشي است و بر همين اساس است که وزير محترم نفت بر توسعه ورزش همگاني براي کارکنان و خانواده هاي آنان تاکيد بسيار دارند.

مينو گفت: با توجه به تاکيد وزير نفت بر توسعه ورزش همگاني، همچنين عملکرد نه چندان قابل قبول چهار شرکت اصلي در حوزه ورزش و سلامت، تصميم گرفتيم در گام اول، فعاليت هاي سلامت محور را جايگزين مسابقه محوري کرده و مسابقات را تا حد امکان کاهش دهيم. براي تحقق اين هدف، دو رويکرد را در اولويت قرار داديم: اول توسعه امکانات ورزشي و تسهيل دسترسي کارکنان و خانواده هاي آنان به خدمات ورزشي و دوم، اجراي کامل طرح حلقه سلامت.

وي ادامه داد: در بخش اول و جهت تسهيل دسترسي کارکنان به اماکن و خدمات ورزشي، طرحي در اين زمينه در شوراي مرکزي ورزش وزارت نفت و شوراي اداري به تصويب رسيد و توسط وزير محترم ابلاغ شد که به موجب آن، از اين پس چهار شرکت اصلي وزارت نفت موظف خواهند بود مطابق ابلاغيه شوراي اداري صنعت نفت، بر اساس سيستم هاي مبتني بر فناوري اطلاعات، دسترسي نامحدود خانواده صنعت نفت به خدمات ورزشي را از نظر جغرافيايي تسهيل کرده و اين امر بايد پس از تعيين بودجه و سازوکار اجرايي مشخص، در هيئت مديره چهار شرکت به تصويب برسد. مينو تاکيد کرد: به طور حتم با اجراي همه جانبه اين طرح، به طور ملموس و معني داري، شاهد توسعه ورزشي همگاني و دسترسي بيش از پيش خانواده صنعت نفت به تسهيلات ورزشي خواهيم بود.

معاون وزير نفت در توسعه مديريت و سرمايه انساني درباره طرح حلقه سلامت گفت: مکانيزم حلقه سلامت با توجه به پايش سنجش وضعيت سلامت کارکنان در دو حوزه قلبي - عروقي و اسکلتي - عضلاني آغاز خواهد شد. پس از بررسي وضعيت کارکنان در اين دو حوزه، اقدام هاي ورزشي متناسب با مشکلات جسمي کارکنان آغاز مي شود. انتظار جدي وزير نفت و بنده از اداره کل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي وزارت نفت، نظارت و پيگيري کامل بر اجراي اين دو طرح از طريق مديران منابع انساني (و امور ورزش چهار شرکت اصلي و توابع) به عنوان متوليان اجراست.

رئيس شوراي مرکزي ورزش وزارت نفت اظهار کرد: ابلاغيه اخير وزير نفت با عنوان «سياست هاي هزينه اي حوزه ورزش وزارت نفت» با رويکرد توسعه ورزش همگاني و اولويت بخشي به سلامت کارکنان و خانواده هاي آنان صورت گرفت و حساسيت هاي ايجادشده در خصوص اين ابلاغيه به طور کامل در عدم آگاهي برخي افراد از قوانين کشور و مقررات صنعت نفت ريشه دارد.

مينو تصريح کرد: ابلاغيه اخير وزير نفت به هيچ عنوان در جهت تضعيف جايگاه ورزش در صنعت نفت نبوده و روح اين ابلاغيه به منظور تقويت جايگاه ورزش کارکنان و خانواده هاي آنان است.

رئيس شوراي مرکزي ورزش وزارت نفت ادامه داد: حساسيت هاي به وجود آمده در زمينه اين ابلاغيه و هجمه هاي اخير، ناشي از عدم آگاهي افراد از قانون برنامه پنجم و ششم توسعه است که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و اتفاق جديدي نيست. بر مبناي ماده 13 قانون برنامه پنجم و ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه هزينه در ورزش حرفه اي از سوي دستگاه هاي اجرايي کشور ممنوع اعلام شده و بعيد مي دانم منتقدان ابلاغيه از وزارت نفت و شخص آقاي زنگنه انتظار داشته باشند خارج از محدوده قانون عمل کند؛ بنابراين اگر افرادي به بند دو سياست هاي ابلاغي هزينه اي حوزه ورزش صنعت نفت اعتراضي دارند، بايد اعتراض خود را متوجه اين قانون بدانند، نه وزارت نفت که قصد رعايت کامل قوانين را دارد.

معاون وزير نفت در توسعه مديريت و سرمايه انساني تاکيد کرد: تيم هاي فوتبال نفت آبادان، پارس جنوبي جم و مسجدسليمان در زمره ورزش حرفه اي فعاليت مي کنند و اين تيم ها در چند سال اخير، با توجه به قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه به واسطه اسپانسرهاي خصوصي فعاليت داشتند. تنها مالکيت اين تيم ها با وزارت نفت بوده است که به دليل محدوديت قانوني مذکور اکنون به دنبال سلب کامل مالکيت تيم ها از سوي وزارت نفت هستيم، بنابراين سلب مالکيت اين تيم ها از وزارت نفت به دنبال نظر شخصي وزير نفت صورت نمي گيرد، بلکه در اين زمينه به استناد قوانين وزارت ورزش و جوانان، همچنين بر مبناي قوانين فدراسيون جهاني فوتبال FIFA و کنفدراسيون فوتبال آسيا AFC؛ تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران، «حرفه اي» محسوب مي شوند و بايد در قالب قانون تجارت «غيردولتي- ثبت شرکت ها» فعاليت کنند، بنابراين بايد از سيستم دولتي منتزع شوند.

وي افزود: با وجود تمام محدوديت ها، تا امروز شاهد حمايت همه جانبه وزير نفت از ورزش در مناطق نفت خيز جنوب، در حوزه مسؤوليت اجتماعي بوده ايم تا جايي که امروز بيش از 160 تيم قهرماني در مناطق نفت خيز جنوب تحت حمايت صنعت نفت هستند؛ وزير نفت در حوزه مسؤوليت اجتماعي حتي فراتر از تکاليف عمل کرده است، بنابراين ارائه اظهارنظرهايي که صرفا برآمده از جهت گيري هاي شخصي است، دور از انصاف و توصيه بنده به اين افراد اين است که اولا آگاهي خويش را از مقررات و ابلاغيه ها افزايش دهند و ثانيا با غرض ورزي حکم صادر نکنند، چراکه اين گونه اظهارنظرها، حق الناس محسوب مي شود و افراد بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.

مينو همچنين در خصوص پرسش هايي که درباره بند اول ابلاغيه سياست هاي هزينه اي حوزه ورزش وزارت نفت مطرح است، گفت: در بند اول اين طور عنوان شده است که پذيرش مسؤوليت هايي همچون سرپرستي، مربيگري و... در تيم هاي قهرماني تنها توسط افراد حقيقي بخش خصوصي مجاز است و پرداخت هرگونه وجه به کارکنان در قالب تيم هاي قهرماني ممنوع است. اين بند هم با نگاهي عادلانه تنظيم شده است، چون فردي که به طور تمام وقت در وزارت نفت اشتغال دارد، نمي تواند مسؤوليت ديگري را در حوزه ورزش قهرماني بپذيرد. چگونه امکان دارد فردي به صورت تمام وقت در صنعت نفت خدمت کند، همزمان در يک تيم قهرماني مسؤوليت تمام وقت داشته باشد و دو حقوق کامل دريافت کند؟ اين امر نه تنها با مفهوم عدالت که با قوانين هم منافات دارد.

 

گردهمايي فوتساليست هاي نفت 

اولين گردهمايي فوتساليست هاي پايه نفت اهواز با حضور 300 فوتساليست نونهال و نوجوان نفتي در سالن مسابقات مجموعه ورزشي شهرک نفت اهواز برگزار شد.مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق نفت خيز جنوب در اين گردهمايي بابيان اينکه در اين باشگاه امکانات مناسبي در جهت رشد و توسعه ورزش همگاني و قهرماني به عنوان اصلي ترين زيرساخت سلامت و شادابي جامعه فراهم شده است، گفت:در حال حاضر بيش از 800 تن از رده هاي پايه در مدارس فوتبال و فوتسال مشغول فعاليت هستند که اين جمعيت آمار مناسبي است.هدايت يزدي در خصوص توسعه زمين هاي فوتبال افزود: در حال حاضر چندين زمين فوتبال و سالن فوتسال مطابق با استانداردهاي فدراسيون جهاني فوتبال در دست بهره برداري است که با اضافه شدن دو زمين چمن مصنوعي و احياي زمين چمن ملي راه اهواز، زمينه مناسبي جهت تقويت تمامي رده هاي،باشگاهي فراهم است.وي با اشاره به موفقيت هاي تيم هاي پايه مناطق نفت خيز جنوب در کسب عناوين قهرماني کشوري و استاني افزود: باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق نفت خيز جنوب در تلاش است تا با فراهم ساختن زيرساخت هاي موردنياز ورزش رده هاي پايه، بهترين ها را به جامعه ورزشي کشور معرفي کند. مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق نفت خيز جنوب با اشاره به اينکه نونهالان و نوجوانان نفت در گروه سني مختلف آخرين فن هاي ورزشي را زير نظر مربيان مجرب فرامي گيرند، افزود: در تلاش هستيم تا با تقويت ليگ برتر، شاهد نتايج بهتري در اين رشته ورزشي باشيم. گردهمايي ورزشکاران مدرسه فوتسال نفت اهواز با حضور مسؤولان ورزشي، خانواده ها و فوتباليست هاي نونهال و نوجوان، پيشکسوتان ورزشي و اجراي حرکات نمايشي با توپ و سخنراني مديرکل شوراي دانش آموزي استان به عنوان ميهمان ويژه در سالن مسابقات مجموعه ورزشي شهرک نفت اهواز برگزار شد.

 

نايب قهرماني دختر نفتي در تکواندو

فرزند يکي از همکاران نفتي شاغل در منطقه 2 عمليات انتقال گاز موفق شد در مسابقات تکواندو قهرماني کشور به مدال نقره دست پيدا کند.

مهديس خراساني، فرزند سعيد خراساني همکار منطقه دو عمليات انتقال گاز، در بيست و چهارمين دوره مسابقات تکواندو قهرماني جوانان و بزرگسالان کشور که در شهر تبريز استان آذربايجان شرقي برگزار شد، به مقام نايب قهرماني نائل شد و با کسب مقام دوم، به دريافت لوح و مدال نقره دست يافت.

 

رقابتهاي ورزشي شهيد ثامني راد درخطوط لوله  منطقه تهران

رقابت هاي ورزشي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه تهران با معرفي 11 تيم در رشته فوتسال به نام شهيد مدافع حرم، شهيد مهدي ثامني راد آغاز شد. رئيس امور اداري خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران دراين باره گفت: با توجه به ماهيت روحيه ورزشکاري در کارمندان که نقش مهمي در شادابي و نشاط کارکنان دارد و موجب تقويت نيرو و افزايش بهره وري در آنان مي شود، تلاش مي کنيم با تشويق همکاران به ورزش، سرزندگي و پويايي را به شيوه سلامت محور توسعه بخشيم. خسرو ايرواني با اشاره به اينکه رويکرد منطقه در ترويج و رونق ورزش، سبب اشاعه و همگاني شدن آن مي شود، گفت: توجه به رشته هاي متنوع ورزشي در منطقه تهران نه تنها بر اهميت اين مقوله مي افزايد بلکه در عملکرد، توانايي و بازدهي فعاليت کاري همکاران نيز، تأثيري انکارناپذير دارد.ايرواني از حضور مؤثر علاقه مندان در رشته هاي بدن سازي، تنيس روي ميز، واليبال، فوتسال، تيراندازي و پرتاب دارت خبر داد و افزود: در رشتة فوتبال داخل سالن که با يادوارة شهيد ثامني راد برگزار شد، 11 تيم از واحدهاي بسيج، حراست، تعميرات خط، مکانيک، ساختمان و تأسيسات، اداري، مخابرات، انبار تدارکات، نفت خام و... در قالب 5 تا 12 نفر باهم به رقابت پرداختند که با توجه به عملياتي بودن منطقه و جمع بندي چنين رقابت هايي، هر هفته 4 تيم به مصاف رقباي خود رفته تا در نهايت، تيم برتر معرفي شود. وي يادآور شد: با توجه به ممنوعيت برگزاري مسابقات در سطح شرکت ها، اين رقابت ها در قالب انجام تمرين هاي ورزشي همگاني و آمادگي جسماني بدون صرف هيچ گونه هزينه اضافي انجام مي شود.

 

قهرماني تيم فوتبال نوجوانان نفت گچساران در ليگ استان

تيم فوتبال نوجوانان نفت گچساران، قهرمان مسابقات ليگ برتر نوجوانان استان کهگيلويه و بويراحمد شد. در هفته پاياني مسابقات فوتبال قهرماني نوجوانان استان کهگيلويه و بويراحمد، جدال حساس نوجوانان نفت و گاز گچساران و آتاک گچساران در زمين شهيد بشارت برگزار شد که نوجوانان نفتي در نيمه اول در اندازه هاي خود ظاهر نشدند و با نتيجه 3 بر يک نااميدانه به رختکن رفتند؛ اما نيمه دوم ورق برگشت. با آمدن مهدي فروزي و علي نشاطي به زمين بازي، نفت صاحب توپ و ميدان شد. گل زيباي علي نژاد، اميد قهرماني را به اردوي نفتي ها بازگرداند تا اينکه هادي احمدزاده، بازيکن نفت گچساران گل سوم را وارد دروازه آتاک کرد و جام را به گچساران برگرداند. هواداران پرشور نفت مثل هميشه به موقع به کمک تيم محبوب خود آمدند و نقش موثري در اين نتيجه و کسب عنوان قهرماني داشتند.  نوجوانان نفت و گاز گچساران براي دومين سال پياپي، قهرمان استان کهگيلويه و بويراحمد شد و به عنوان نماينده استان به مسابقات کشوري اعزام مي شوند. نوجوانان نفت و گاز گچساران اين قهرماني را به مربي فقيد خود مرحوم حسن کيومرثي تقديم کردند.