شرکت انتقال گاز ايران   

برگزاري المپياد بهره برداران مناطق عملياتي گاز

بهره برداران مناطق عملياتي دهگانه انتقال گازايران در قالب برگزاري المپياد به رقابت پرداختند. دراين المپياد، بهره برداران مناطق مختلف شرکت انتقال گاز ايران با شرکت در آزمون هاي کتبي و عملي به رقابت با هم پرداختند. المپياد بهره برداران مناطق عملياتي شرکت انتقال گاز، پيش ازاين به صورت سراسري برگزار مي شد، اما دراين دوره در هريک ازمناطق دهگانه به صورت مجزا برگزارشده است. حيدرعلي صادقپور، مديرمنطقه 3عمليات انتقال درباره برگزاري اين المپياداظهارکرد: اين المپياد باهدف تقويت مهارت هاي فني وعملياتي، افزايش حس خلاقيت، تقويت کارتيمي وايجاد حس رقابت سالم با حضور هفت تيم از بهره برداران تاسيسات تقويت فشارگازمنطقه 3 به مدت دو روزدر تاسيسات تقويت فشار گاز خرمدره برگزار شده است. ولي الله فرخي، مديرمنطقه 5عمليات انتقال گاز با بيان اين که رويه کاري، نيروي انساني، آموزش و مديريت، از جمله موارد مهم در ارزيابي وتشخيص عوامل موثردرمشکلات وعلل توقف هاي اضطراري در تاسيسات است، تلاش براي ايجاد زمينه مناسب به منظور افزايش اطلاعات کاري بهره برداران و بالا بردن انگيزه آنان را از جمله اهداف مهم برگزاري آزمون هاي کتبي و عملياتي در اين المپياد عنوان کرد. فرخي، علاوه بر ايجاد فضاي هاي آموزشي و انگيزشي براي کارکنان، معرفي بهره برداران نخبه و استفاده از توانايي آنها براي تعالي سازمان را از ديگر امتيازهاي برگزاري المپياد فني وعملياتي بهره برداران عنوان کرد. ناصرعلوي شهري، مديرمنطقه 4عمليات انتقال گاز نيزبرگزاري المپياد بهره برداران را عاملي مهم براي ايجاد بسترمناسب افزايش انگيزه کاري بهره برداران تاسيسات تقويت فشار گاز و بهبود رويه هاي کاري عنوان کرد. وي بابيان اين که بهره برداران صنعت انتقال گاز در تاسيسات تقويت فشار، در سخت ترين شرايط کاري فعاليت مي کنند و به طورمستقيم با تجهيزات اصلي درحوزه انتقال گاز در ارتباط هستند، افزود: نيروي انساني از ارکان مهم ايجاد بهره وري درصنعت انتقال گازمحسوب مي شود، درحالي که نقش بي بديل آنها به قدر کافي مورد توجه قرار نگرفته است. علوي تصريح کرد: تشويق کارکنان بهره بردار به مطالعه بيشتر در زمينه شغلي، تبادل اطلاعات بين نفرات، يکپارچه سازي سيستم هاي صلاحيت سنجي، نيازسنجي مهارتي وايجاد فضاي صميمي، شاداب و رقابت سازنده درميان کارکنان بهره بردار، از مهم ترين اهداف برگزاري اين المپياد است. کرم گودرزي، مديرمنطقه 6 عمليات انتقال گاز نيز درباره برگزاري المپياد بهره برداران اظهارکرد: ارتقاي سطح علمي، تخصصي، دانش و آگاهي بهره برداران به همراه ايجاد فضاي رقابت سالم، از مهم ترين اهداف المپياد بهره برداران تاسيسات تقويت فشار گاز است. امين عبادي، مديرمنطقه7 عمليات انتقال گازنيز با بيان برگزاري المپياد بهره برداران در اين حوزه عملياتي با بيان اين که اين المپياد با هدف بالابردن روحيه کارتيمي و افزايش خلاقيت ودانش کارکنان برگزارشده است، افزود: دراين المپياد که به ميزباني تاسيسات تقويت فشارگاز فامنين برگزار شد، تيم هاي بهره برداران تاسيسات تقويت فشار گاز اراک، فامنين و بيجار، به ترتيب مقام هاي نخست تاسوم را کسب کرده اند.

 

     شرکت بهينه سازي مصرف سوخت

پيگيري 7.5 ميليارد دلار طرح حمل ونقل ريلي

شرکت بهينه سازي مصرف سوخت 15 ميليارد دلار پروژه ماده 12(قانون رفع موانع توليد رقابت پذير) مصوب شوراي اقتصاد را در حال اجرا دارد که 7.5 ميليارد دلار آن مربوط به پروژه هاي حمل ونقل ريلي بار و مسافر است. ساسان کاظمي نژاد، مديربخش حمل ونقل اين شرکت درگردهمايي معرفي بسته حمايتي يارانه صرفه جويي سوخت در پروژه هاي سرمايه گذاري احداث خطوط فرعي اظهار کرد: در يک سال گذشته 1025 دستگاه واگن باري درقالب قراردادهاي طرح توسعه حمل ونقل ريلي، ميان راه آهن و شرکت هاي سرمايه گذار عامل صرفه جويي در قالب ماده 12، موفق به دريافت مصوبه هيئت مديره شرکت بهينه سازي مصرف سوخت شده اند. وي تصريح کرد: اميد است با مشارکت سرمايه گذاران بخش خصوصي، ازاين فرصت وظرفيت مناسب براي توسعه هر چه بيشتر حوزه حمل ونقل ريلي کشور استفاده شود. کاظمي نژاد با تشريح نحوه بازپرداخت يارانه صرفه جويي به سرمايه گذاران اظهارکرد: تلاش مي شود روندپرداخت ها باسرعت بالاتر وروش آسان تري براي جلب اعتماد سرمايه گذاران طي شود.  وي همچنين با اشاره به حجم بالاي حمل ونقل جاده اي نسبت به حمل ونقل ريلي و اين که انتقال بار از جاده به ريل سبب ايمن شدن جاده ها و کاهش تلفات جاده اي خواهد شد، ادامه داد: براساس اصول استانداردهاي جهاني، سبد حمل ونقل بار جاده اي و ريلي بايد متعادل باشد، اما در کشور ما اين تعادل وجود ندارد. کاظمي نژاد خطاب به سرمايه گذاران بخش خصوصي تأکيد کرد: سيستم بازپرداخت يارانه صرفه جويي به سرمايه گذاران طرح هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذيربه گونه اي طراحي شده است که همه حق و حقوق سرمايه گذاران با ضمانت وزارت نفت پرداخت شود.

 

   سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

راه اندازي مجتمع پسماند صنعتي در پارس جنوبي

مجتمع پسماند صنعتي و ويژه با اعتبار افزون بر 600ميليارد تومان در پارس جنوبي راه اندازي مي شود. مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس درنشست هم انديشي راه اندازي مجتمع پسماند خطرناک منطقه ويژه پارس بابيان اين که پارس جنوبي بزرگ ترين پروژه تاريخ صنعت نفت است که تاکنون بيش از150ميليارد دلار در آن سرمايه گذاري شده است، افزود: به جرات مي توان گفت پارس جنوبي، مهم ترين طرح سرمايه گذاري کشور در طول تاريخ است. با اشاره به برنامه هاي وزارت نفت مبني بر کاهش آثار زيست محيطي طرح ها و رفع دغدغه مردم به عنوان يک تکليف ازسوي اين وزارتخانه تصريح کرد: با توجه به انتخاب سرمايه گذارطرح پسماندهاي صنعتي و ويژه پارس جنوبي و واگذاري اراضي مورد نظر براي اجراي اين پروژه انتظار مي رود سرمايه گذار نيز، بنابر برنامه زمان بندي شده، آن را به پايان برساند. وي برضرورت راه اندازي مجتمع پسماند منطقه ويژه پارس تاکيد و تصريح کرد: با توجه به اجتناب ناپذير بودن وجود پسماند در فرايند پالايش گاز، احداث مجتمع مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مهم ترين اقدام در اين زمينه به شمار مي رود که پس از ابلاغيه سال 95 وزارت نفت در دستور کار قرار گرفته است. بهرام دشتي نژاد، مديرارشد بهداشت، ايمني، محيط زيست، پدافند غيرعامل ومديريت بحران منطقه ويژه پارس نيزگفت: سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به نمايندگي از وزارت نفت، احداث مجتمع پسماندهاي صنعتي و ويژه را در دستور کار قرارداده ومطالعات مکان يابي آن نيز براساس الزام هاي سازمان حفاظت محيط زيست، باهمکاري دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است. وي افزود: مجتمع پسماند در اراضي 2 منطقه ويژه پارس و در دو سايت جداگانه احداث مي شود و سالانه مي تواند تا 150هزارتن پسماندهاي غيرقابل بازيافت را براساس اصول مهندسي و بهداشتي، دفن و انرژي آنها را بازيابي کند. دشتي نژاد با اشاره به سرمايه گذاري 600ميلياردتوماني در طرح احداث مجتمع پسماند صنعتي تاکيد کرد: با بهره برداري ازاين طرح زيست محيطي، يکي از معضلات و چالش هاي منطقه نيزحل خواهد شد.

نشست هم انديشي راه اندازي مجتمع پسماند خطرناک منطقه ويژه پارس، اواخرشهريورماه امسال باحضورمديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس، مدير امور پسماندهاي سازمان حفاظت محيط زيست کشور، مديرکل حفاظت محيط زيست استان بوشهر، همچنين رؤساي محيط زيست شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي و جمعي از مسؤولان محيط زيست شرکت هاي پتروشيمي مستقر درمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، برگزار شد.

 

    شرکت گاز استان هرمزگان 

آغاز عمليات گازرساني به فازهاي 6 و 7 بندرعباس

کلنگ آغازعمليات گازرساني به فازهاي 6و7شهربندرعباس در مراسمي باحضور استاندارهرمزگان، مديرعامل شرکت گازاستان هرمزگان و ديگر مسؤولان محلي استان به زمين زده شد.

گازرساني به اين دو فاز در مسيري به طول 225 کيلومتر و با اعتبار اوليه 60 ميليارد تومان انجام مي شود.

دراين مراسم، فريدون همتي، استاندارخوزستان بابيان اين که شرکت گاز استان هرمزگان باتلاش بي وقفه خود وبا اختصاص هزينه هاي قابل توجه به دنبال تامين رفاه حال شهروندان است، اظهارکرد: ضرورت دارد که مردم نيزبااقدام به اشتراک پذيري، اين شرکت را در ارائه خدمات ياري کنند.

وي با اشاره به عقب ماندگي استان هرمزگان در شاخص هاي گازرساني، افزود: اين عقب ماندگي با حرکت بزرگ و خيز بلند شرکت گاز استان با شتاب گرفتن در عمليات گازرساني تا حدود زيادي جبران شده است.

پايان گازرساني به بندرعباس تا سال 1400

فواد حمزوي، مديرعامل شرکت گازاستان هرمزگان درباره عمليات اجرايي گازرساني به فازهاي 6و7شهر بندرعباس، اظهارکرد: گازرساني به اين فازها شامل 225 کيلومترخطوط تغذيه وشبکه است. وي اعتبار اوليه در نظر گرفته شده براي اجراي اين طرح را60 ميليارد تومان اعلام و اظهار کرد: پيش بيني مي شود هزينه اين پروژه تا مرحله پاياني به 100 ميليارد تومان برسد. حمزوي تصريح کرد: با بهره برداري ازطرح گازرساني به فازهاي 6 و7 بندرعباس، بيش از 40 هزار خانوار زيرپوشش گازطبيعي قرار خواهند گرفت. مديرعامل شرکت گازاستان هرمزگان با بيان اين که درهشت سال گذشته تنها 20 درصد شهربندرعباس گازرساني شده است، اظهار کرد: هدف اين است که دردو سال آينده گازرساني به 80درصد باقيمانده اين شهر انجام شود. به گفته حمزوي، شهربندرعباس تاپايان سال1400به طورکامل زيرپوشش گاز قرار خواهد گرفت.

 

     پالايشگاه اصفهان

ضرورت ارتباط موثر سازمان ها با محيط زيست

مديرکل سازمان حفاظت محيط زيست استان اصفهان با تاکيد بر رعايت الزام هاي زيست محيطي ازسوي سازمان ها برارتباط موثر آنها با سازمان محيط زيست تاکيد کرد. ايرج حشمتي در بازديد از پالايشگاه نفت اصفهان و نشست با مديران اين پالايشگاه، نظارت بر رعايت الزام هاي زيست محيطي را ازجمله اولويت هاي مهم سازمان محيط زيست خواند وافزود: خوشبختانه پالايشگاه نفت اصفهان در اجراي طرح هاي خود به اين موضوع توجه ويژه دارد. وي افزود: خط انتقال فراورده هاي نفتي، ايستگاه پمپاژ، تصفيه خانه پساب شهري و واحد گرانول سازي گوگرد، ازجمله طرح هايي هستند که پالايشگاه نفت اصفهان، شاخص هاي زيست محيطي را دراجراي آنها به طورکامل رعايت کرده است. حشمتي با مهم برشمردن ارتباط موثر و مستمرسازمان ها با محيط زيست استان اصفهان تصريح کرد: اين تعامل، نقشه راهي در اجراي طرح ها و همسويي آنها با مسائل زيست محيطي است. در اين نشست، مرتضي ابراهيمي، مديرعامل شركت پالايش نفت اصفهان نيز با ارائه گزارشي از طرح هاي اجرا شده و در دست اجرا به ويژه در حوزه محيط زيست با اشاره به سياست هاي وزارت نفت مبني بر الزام توليد محصولات بر اساس استاندارهاي روز دنيا اظهار کرد: باوجود تمام مشكلات و تحريم هاي دشمنان، پروژه هاي مهمي اجرا شده؛ به طوري كه هم اکنون همه بنزين توليدي اين شركت در حد استاندارد بين المللي يورو 4 و 5 است.  ابراهيمي همچنين با ارائه توضيحاتي درباره طرح جامع زيست محيطي پالايشگاه نفت اصفهان که باهدف ارتقاي کمي وکيفي محصولات انجام مي شود، اظهارکرد: اين پالايشگاه روزانه مقاديري نفت خام دريافت مي کند که پس ازفرآورش به محصولاتي همچون نفت سفيد، نفت کوره، بنزين، گازوئيل و گاز مايع تبديل مي شوند. وي اجراي طرح جامع زيست محيطي را مهم خواند و افزود: با اجراي اين طرح محصولات ارزشمندي مانند گازوئيل وبنزين، به لحاظ کيفي در حد استانداردهاي روز دنيا ارتقا يافته اند.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون 

سازوکارهاي نوين براي بهبود مديريت منابع انساني

اقدام ها و سازوکارهاي نوين شرکت بهره برداري نفت و گازمارون به منظور بهبود مديريت منابع انساني وارتقاي بهره وري سرمايه هاي انساني تشريح شد.

مديرمنابع انساني شرکت بهره برداري نفت وگازمارون ضمن بيان اهداف و برنامه هاي اين مديريت گفت: رويکرد اصلي مديريت منابع انساني که ازآغاز امسال درنظر گرفته شده، جايگزين سازي رويکرد آينده نگر با گذشته نگر مديريت منابع انساني است.

يدالله پيامني، طرح سامانه يکپارچه مديريت منابع انساني را از جمله ساز و کارهاي روزآمد مديريت منابع انساني بامحورسرويس هاي الکترونيکي عنوان کرد.

وي گفت: مهندسي دوباره فرايندهاي مديريت منابع انساني، طراحي و شبکه سازي نظام مديريت بانک اطلاعاتي منابع انساني، ايجاد بانک داده يکپارچه، طراحي داشبوردبرخط (آنلاين)، همچنين طراحي سامانه اطلاعاتي و پياده سازي سامانه الکترونيکي مديريت فرايندهاي منابع انساني تحت شبکه، گام هاي اصلي دراين حوزه اند که براي بهينه سازي ارائه خدمات به کارکنان وسهولت دسترسي به اطلاعات مربوط به آنان، برداشته شده است.

پيامني بااشاره به برنامه هاي آينده حوزه منابع انساني درشرکت بهره برداري نفت وگاز مارون، مهندسي دوباره فرايندهاي مديريت منابع انساني، بازرسي طرح تکريم نيروي انساني، تشکيل و راه اندازي تيم هاي حوزه منابع انساني، همچنين تشکيل مجدد کميته آسيب شناسي اجتماعي، نظارت برفعاليت بيمه هاي تکميلي کارکنان ارکان ثالث وطرح ريزي بانک اطلاعاتي استعدادها را از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده در حوزه منابع انساني عنوان کرد.

مديرمنابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گازمارون افزود: ادامه بازديد دوره اي ازمناطق عملياتي و ديدار مستقيم با کارکنان، فراهم سازي زيرساخت و اجراي پژوهش هاي منابع انساني، ساماندهي رويکردهاي آموزشي همگام بانظام هاي پيشرفته آموزشي و فرهنگ سازي تغيير رويکرد کنترل مديريتي از گذشته نگر به آينده نگر، ديگر مواردي هستند که دردستور کارحوزه منابع انساني اين شرکت قرارگرفته است.

 پيامني، همچنين طرح امضاي تفاهم نامه با مراکز برتر مشاوره و روان شناسي براي کاهش ميزان آسيب هاي اجتماعي، تدوين آيين نامه پرداخت در نظام پيشنهادها، دعوت از استادان برتر حوزه منابع انساني و انجام فعاليت هاي پژوهشي در حوزه منابع انساني براي يافتن عارضه هاي مهم اين حوزه را از ديگر برنامه هاي حوزه منابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون برشمرد.