شرکت ملي نفت ايران   

بومي سازي 10 گروه کالاهاي کاربردي در نيمه راه

مديرپشتيباني ساخت وتامين کالاي شرکت ملي نفت ايران گفت: پيشرفت فيزيکي 50قرارداد طرح بومي سازي 10گروه خانواده کالاهاي کاربردي صنعت نفت به 50 درصد رسيده است.  به گزارش مشعل به نقل ازشانا، رامين قلمبردزفولي افزود: به اين ترتيب، نيمي از مسير اجراي قراردادهاي اين طرح طي شده است. وي با اشاره به چالش هاي ناشي ازتحريم مانند نوسان هاي نرخ ارز و تاثير طبيعي آنها برسرعت اجراي طرح ها اظهارکرد: باوجود اين چالش ها، روند پيشرفت پروژه هايي که تاثيرپذيري کمتري از محدوديت هاي ارزي ومالي داشتند، ادامه يافته است، به طوري که برخي قراردادها پس از آغاز دوباره تحريم ها، 20 درصد پيشرفت فيزيکي داشته اند. قلمبر با بيان اين که با اجراي اين طرح، امکان تامين حدود 95درصد مواد اوليه ساخت تجهيزات سرچاهي و رشته هاي تکميلي درون چاهي از محل توليدات داخلي فراهم مي شود، تصريح کرد: بسياري از کالاهاي موضوع قرارداد در اين حوزه، آماده و تحويل داده شده است. وي با تاکيد بر عزم جدي شرکت ملي نفت ايران در استفاده حداکثري از توان صنعتگران داخلي گفت: طرح هاي ديگري درحوزه حمايت از ساخت داخل در دست اجراست که از آن جمله مي توان به بومي سازي 300 قطعه و تجهيزکاربردي پرمصرف صنعت حفاري، استفاده از فناوري پوشش داخلي لوله هاي مغزي درميدان نفتي مسجدسليمان، همچنين بومي سازي پمپ ميله اي مکشي و بومي سازي ورق ترش(نيس) اشاره کرد. وي بابيان اين که اسناد بالادستي، استفاده حداکثري ازکالاهاي ساخت داخل را در صنعت نفت ضروري کرده است، افزود: بخشنامه هيئت وزيران، اقلام اعلامي ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بخشنامه ها و ابلاغيه هاي شرکت ملي نفت ايران درباره ممنوعيت خريد خارجي کالاهاي ساخت داخل، همه شرکت هاي فرعي و پيمانکاران وزارت نفت را به سوي استفاده حداکثري ازکالاها و تجهيزات ساخت داخل سوق داده است. قلمبر با اشاره به تامين بيش از70درصد اقلام زيرسطحي مورد نياز صنعت نفت ازمحل توليدات داخلي، اجراي طرح نگهداشت و افزايش توان توليد نفت را از ديگر گام هاي شرکت ملي نفت ايران در مسيرحمايت از سازندگان ايراني عنوان و اظهارکرد: با اجراي بسته هاي قراردادي اين طرح، انتظارمي رود درکسب وکار صنعتگران داخلي رونق بيشتري ايجاد شود. طرح بومي سازي 10گروه خانواده کالاهاي کاربردي صنعت نفت مشتمل بر ساخت تجهيزات سرچاهي و رشته تکميلي درون چاهي، پمپ هاي درون چاهي، انواع مته هاي حفاري، انواع شيرهاي کنترلي، ايمني و تجهيزات جانبي، انواع لوله ها، الکتروموتورهاي ضد انفجار و دور متغير، ماشين هاي دوار، فولادهاي آلياژي CRYOGENICS ابزارهاي اندازه گيري حفاري و ساخت پيگ هاي هوشمند است. اين طرح با هدف اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي از سال 93 کليد خورد و تدوين فهرست دومين گروه از کالاهاي کاربردي صنعت نفت نيز هم اکنون در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

 

    شرکت ملي حفاري ايران

استقرار دکل33 فتح در پروژه حفر 8 حلقه چاه اکتشافي

دستگاه حفاري سنگين خشکي 33 فتح در گام دوم پروژه حفرهشت حلقه چاه اکتشافي در استان خوزستان استقرار يافت. رضا مهدي پور، مديرپروژه حفاري 8+6 چاه اکتشافي خشکي در شرکت ملي حفاري ايران گفت: براي اين دستگاه ازسوي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران به عنوان کارفرما، پس از پايان عمليات حفاري در استان فارس، حفرچاه دراستان خوزستان تعريف وشمارش معکوس براي عمليات اجرايي آن آغاز شد. وي اظهار کرد: حفاري نخستين حلقه چاه اکتشافي در استان فارس اوايل تيرماه 97 آغاز شد و اواخر مردادماه امسال در بازه زماني حدود 14 ماه با دسترسي به عمق مورد نظر به پايان رسيد. مهدي پور گفت: با وجود خطرهاي بالقوه و ريسک بالاي مربوط به عمليات حفاري چاه هاي اکتشافي، دستيابي به ضريب تکرار حوادث (LTIF) صفر گزارش شد که حاکي ازنبود وقوع هرگونه حادثه انساني در کارکرد بالاي يک ميليون و 200 هزار ساعت در اين عمليات است. مدير پروژه حفاري8+6 چاه اکتشافي خشکي درشرکت ملي حفاري ايران با اشاره به اهميت و مديريت صحيح در بخش جلوگيري از آلودگي محيط زيست با توجه به رعايت استانداردهاي زيست محيطي در اجراي حفاري چاه اکتشافي افزود: رعايت الزام ها و ملاحظات دانش مديريت پروژه شامل هزينه، کيفيت، منابع انساني، ريسک پذيري، تدارکات، کيفيت و هماهنگي و همياري مستمر با کارفرما از نکات قابل توجه در عمليات حفاري اين چاه است. وي سرانه آموزش درحوزه اچ اس اي براي کارکنان دستگاه حفاري 33 فتح را 40 ساعت عنوان و استفاده از توان و دانش نيروهاي جوان با تجربه عملياتي درهمه بخش هاي دستگاه، همچنين برگزاري نزديک به يک هزار و 700 نفر -ساعت نشست راهبردي پروژه را از اقدام هاي مهم در همسويي ا براي تحقق اهداف مورد نظر در اين پروژه برشمرد. مهدي پور اظهار کرد: با پايان عمليات حفاري نخستين حلقه چاه از پروژه حفرهشت حلقه چاه اکتشافي، دريک کار جمعي و منسجم ميان کارکنان مستقر روي دستگاه 33 فتح، انتظار مي رود عمليات حفاري چاه اکتشافي جديد، اول مهرماه آغاز شود.  مديرپروژه حفاري8+6 چاه اکتشافي خشکي درشرکت ملي حفاري ايران درباره پيشرفت جمعي دو پروژه که درجنوب وجنوب غربي کشور اجرا مي شود، به اختصاص چهاردستگاه حفاري سنگين خشکي به اين موضوع اشاره و تصريح کرد: عمليات حفاري چاه در منطقه شادگان از پروژه هشت حلقه چاه با به کارگيري دستگاه حفاري 32 که آبان ماه سال 97 کليد خورد، درمراحل پاياني قرار دارد و پيش بيني مي شود تا دو ماه آينده کامل شود. وي گفت: در اجراي پروژه 6 حلقه چاه، عمليات حفاري دوحلقه ديگر نيز به ترتيب اواخربهمن ماه واسفندماه پارسال اجرايي شده است.

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

ظرفيت هاي جهاد دانشگاهي براي ساخت داخل

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بر ضرورت بهره مندي حداکثري از ظرفيت هاي جهاد دانشگاهي به منظور تحقق ايده حمايت از ساخت داخل تاکيد کرد.احمد محمدي درنشست مديران مناطق نفت خيزجنوب باجهاد دانشگاهي که باهدف بررسي وضع پروژه هاي مرتبط باتوسعه دانش فني وساخت تجهيزات مورد نياز مناطق نفت خيز جنوب برگزارشد، بابيان اين که ايده حمايت ازساخت داخل بايد درعمل اجراشود، تصريح کرد: اين مهم باتوجه به ظرفيت هايي که درجهاد دانشگاهي کشور وجود دارد، به طورحتم نتايج مطلوبي در پي خواهد داشت. وي افزود: کارشناسان شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب نيزباارائه تجربيات و دانش خود از وضع چاه ها، مخازن و فرايند توليد نفت و گاز به موسسه هاي دانش بنيان، مي توانند در خلق فناوري درداخل کشورنقش آفريني کنند. محمدي با تاکيد برتدوين برنامه زمان بندي به منظور شتاب گيري روند در اجراي پروژه هاي پژوهشي افزود: فعاليت هاي پژوهشي بايد به ساخت قطعات و تجهيزات و توسعه فناوري هاي قابل کاربرد در صنعت نفت منجر شود. درادامه، حميدرضا طيبي، رئيس جهاد دانشگاهي نيز با اشاره به توانمندي ها ي اين مجموعه و علاقه مندي اين مجموعه به همکاري با شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب به عنوان يکي از بخش هاي مرجع صنعت نفت اظهار کرد: جهاد دانشگاهي با تکيه بر نيروهاي توانمند خود، توان دستيابي به فناوري هاي مورد نيازصنعت نفت را دارد. وي گفت: جهاد دانشگاهي صاحب فناوري است و رعايت کيفيت، اولويت مهم در ساخت مواد و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت است. دراين نشست، سعيد کوتي، مديرتوليد شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب نيز، گزارشي درباره پروژه هاي مشترک ارائه کرد و مديران و کارشناسان دو طرف نيزدرباره موضوع هاي مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه زاهدان

جلوگيري از سوخت گيري 242 هزار کارت مهاجر

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه زاهدان گفت: بااجراي طرح کدينگ کارت هوشمند سوخت در اين منطقه، تاکنون از سوخت گيري 242هزار کارت سوخت مهاجر جلوگيري شده است. محمد احمدي با اشاره به آغاز اين طرح ازخردادماه امسال تصريح کرد: از زمان يادشده تاکنون 242هزارکارسوخت مهاجر شناسايي و با خروج از طرح کدينگ، از سوخت گيري آنها درمجاري عرضه جلوگيري شده است. وي تصريح کرد: پايش کارت هاي سوخت در سيستان وبلوچستان با بررسي تراکنش کارت هاي غيربومي توسط کارشناسان مستقر در مناطق زاهدان، چابهار و ستاد در حال انجام است. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه زاهدان، کدينگ کارت سوخت را طرحي موفق در جهت جلوگيري از سوخت گيري کارت هاي مهاجر و کاهش ازدحام ناشي از سوخت گيري اين کارت ها در جايگاه هاي سوخت عنوان کرد.  وي گفت: انتظارمي رود باادامه روندبررسي تراکنش کارت هاي سوخت و غيرفعال کردن کارت هاي غيرمجاز، مصرف سوخت در استان سيستان و بلوچستان متعادل و کاهشي شود. احمدي درباره سوخت گيري خودروهاي مهمان و فاقد کارت سوخت نيز اظهار کرد: آن دسته از خودروهاي مهمان و فاقد کارت سوخت مي توانند با مراجعه به جايگاه هاي سوخت منتخب درشهرستان هاي استان، سوخت مورد نياز خود را دريافت کنند. وي با اشاره به اين که ورودي طرح کدينگ براي فعال کردن کارت هاي سوخت جديد باز است و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد، تصريح کرد: کارت هاي جديد سوخت که پلاک يا آدرس آنها مربوط به استان سيستان و بلوچستان است، پس ازصدورازطريق سامانه کارت هوشمند سوخت کشور فعال مي شود و نيازي به مراجعه حضوري مالکان به مراکز ارائه خدمات اين شرکت نيست. جلوگيري از ورود کارت هاي مهاجر، کاهش قاچاق سوخت ومصرف فراورده هاي نفتي، همچنين کاهش مدت انتظار سوخت گيري در جايگاه هاي عرضه سوخت، از جمله اهداف طرح کدينگ است.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز

استقرار 2 جايگاه سوخت سيار در پايانه مرزي چذابه

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز از استقرار دو جايگاه سوخت سيار در پايانه مرزي چذابه به منظور خدمات رساني به زائران حسيني خبر داد. نعمت اله نجفي گفت: اين دو جايگاه سيارسوخت با آغاز راهپيمايي هاي محرم و اربعين حسيني، از اواخر شهريورماه امسال دراين پايانه مرزي مستقر شده اند. وي افزود: اين جايگاه هاي سوخت به طور شبانه روزي فعال خواهند بود و سوخت مورد نياز اتوبوس هاي زائران حسني را تامين خواهند کرد. مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز با تاکيد بر فعاليت اين جايگاه ها تا پايان ماه صفر اظهارکرد: بنابر پيش بيني ها و انتظار افزايش استقبال زائران براي سفربه عتبات عاليات درسال جاري، تمهيدات لازم براي تامين سوخت در نظر گرفته شده است. نجفي گفت: بنابرتفاهم هاي انجام شده باشرکت گازاستان خوزستان، شرکت هاي ايران پرسي، بوتان وپاسارگازباتأمين سيلندرهاي گازبه منظور پخت غذا در موکب ها، به زائران خدمت رساني مي کنند. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز گفت: در ورودي هاي استان خوزستان از سمت پل زال تا انديمشک، شوش، شاوور و مسيراهواز– چذابه، همه جايگاه هاي عرضه سوخت موظف به سوخت رساني با نرخ يارانه اي به زائران هستند. نجفي تأمين سوخت ماشين آلات شرکت هاي متولي پروژه هاي مربوط به اربعين حسيني را ديگر خدمات شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهوازعنوان و تاکيدکرد: هيچ مشکلي براي تأمين سوخت خودروها وجود ندارد و زائران و موکب داران نگران اين موضوع نباشند.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران 

تاکيد بر رفع مشکلات کارکنان عملياتي

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران، رفع مشکلات کارکنان عملياتي را يکي ازاولويت‎هاي کاري خود دراين شرکت اعلام کرد. عليرضا سلمان زاده در نشست معارفه خود به عنوان مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران گفت: حفظ و نگهداشت نيروي انساني و ايجاد نشاط و انگيزش کاري درميان کارکنان، از اولويت هايي است که به آن توجه و تلاش مي شود در اين حوزه متناسب سازي ساختار با اهداف عملياتي مدنظر قرار گيرد. وي با بيان اين که نيروي انساني به منزله ثروت و دارايي هاي معنوي شرکت است، اظهارکرد: از دشواري هاي کاردرمناطق عملياتي مطلع هستم وهمه توان خود را براي رفع مشکلات و ايجاد آرامش کارکنان شاغل در مناطق عملياتي به کار خواهم بست. سلمان زاده تاکيد کرد: باوجود همه محدوديت ها، اولويت ها رابا قوت پيگيري مي کنيم، اما به حمايت همه جانبه شرکت ملي نفت ايران نياز داريم. مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران بر ارتقاي سطح کنترل هاي حوزه مالي و نظارت بر پيشرفت پروژه ها نيزتاکيد کرد. دراين نشست، حميد بورد، مديرعامل پيشين شرکت نفت فلات قاره ايران نيزبه اقدام هاي انجام شده در زمان تصدي اين مسؤوليت اشاره کرد و اصلاح فرايندها، اصلاح ساختارمالي، صرفه جويي هاي قابل توجه وساماند هي نيروي انساني راازجمله فعاليت هاي دوره مديريتي خود درشرکت فلات قاره برشمرد.

تکميل 4 پروژه بازسازي و نوسازي در سيري

مديرتوليد شرکت نفت فلات قاره ايران ازتکميل چهارپروژه تعميراتي، بازسازي و نوسازي، درمنطقه عملياتي سيري خبرداد. محمدحسين دانشفربااشاره به مشاهده نشتي درقسمت جزرومدي رايزر خطوط لوله 16اينچ نفت و18اينچ گازسکوي ايلام وضرورت تعويض آنها، اظهارکرد: براي انجام اين کار، گازمصرفي نيروگاه هاي منطقه از طريق عسلويه تامين وبامسدودکردن چاه هاي ميدان نفتي اسفند، پروژه هاي تعميراتي هدف گذاري شده، انجام شد. وي بابيان اين که اين عمليات بااستفاده ازتوان داخلي تعميرات دريايي شرکت نفت فلات قاره وهمکاري کارکنان منطقه عملياتي سيري وسکوي ايلام انجام شده است، توپک راني هاي درمسيرخطوط، برشکاري بخش فرسوده رايزر 16 اينچ نفت و18 اينچ گازسکوي ايلام، نصب قطعات جايگزين، جوشکاري، سنگ زني، آزمون با نظارت بازرسي فني و رعايت الزام هاي کامل ايمني، همچنين بازسازي و نوسازي خطوط لوله و چاه هاي مربوط را مجموعه فعاليت هاي انجام شده دراين عمليات عنوان کرد. دانشفرهمچنين اسپيدگذاري و جداسازي تفکيک کننده 710 براي انجام تعميرات اساسي را ديگر فعاليت هايي برشمرد که به موازات پروژه هاي بازسازي و نوسازي انجام شده است. وي افزود: عمليات اسپيدگذاري وتخليه فشار ظرف (لخته گير) در تاسيسات خشکي به منظور لجن روبي وبازديد داخلي آن نيزپس از آماده سازي مسيرهاي ورودي و خروجي به موازات اين عمليات انجام شده است. مديرتوليد شرکت نفت فلات قاره ايران بابي نظير خواندن انجام اين عمليات سنگين وفشرده تصريح کرد: مجموعه اين عمليات درمدت يک هفته و زودتر ازموعد برنامه ريزي شده، انجام وموجب صرفه جويي قابل توجهي شده است.

 

    وزارت نفت

انتصاب مديرکل نظارت بر صادرات نفتي

معاون نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت، درحکمي بهروزپوراحمدي را به عنوان «مديرکل نظارت برصادرات و مبادلات مواد نفتي» منصوب کرد. در حکم محسن پاک نژاد به بهروز پوراحمدي آمده است:

باعنايت به مراتب تعهد، سوابق ارزشمند و توانمندي هاي جنابعالي به موجب اين حکم به عنوان «مدير کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي» منصوب مي شويد. اهم وظايف جنابعالي به شرح ذيل است:

 -اعمال نظارت هاي دقيق و مستمر بر سنجش هاي کمي وکيفي مواد هيدرو کربوري در پايانه هاي صادراتي و وارداتي و مبادي تحويل و تحول بين شرکت هاي تابعه وزارت نفت.

- نظارت عاليه بر اجراي پروژه هاي تامين، نصب و راه اندازي سامانه هاي اندازه گيري درهمه مبادي تحويل و تحول مواد هيدروکربوري.

 - پايش مستمرعملکرد سامانه هاي اندازه گيري کمي و کيفي و برنامه ريزي براي کاليبراسيون آنها در تطابق با استانداردهاي معتبر و دستور عمل هاي مربوط در همه مبادي مبادلاتي تحت نظارت آن اداره کل.

- استفاده ازسامانه هاي نرم افزاري و پايگاه هاي اطلاعاتي در راستاي ارتقاي کيفي گزارش هاي آماري با حفظ امنيت اطلاعات.اميد است با استعانت ازخداوند متعال و بهره گيري ازتوانمندي کارکنان متخصصان اداره کل در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

تشکيل گروه ويژه حفاظت از خطوط لوله

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري براي صيانت و حفاظت از خطوط لوله جرياني در حوزه جغرافياي خود، گروه ويژه حفاظت از خطوط لوله با مديريت اداره حراست تشکيل داد.گروهي ويژه باهدف پايش و کنترل خطوط لوله جرياني فرعي و صادراتي از طريق بازديد ميداني و مسيرگشايي خاکي خطوط با استفاده از ظرفيت هاي داخلي شرکت تشکيل شد.شناسايي معارضان حريم خطوط لوله و تاسيسات واعمال ماده14از طريق سيستم هاي قضايي، بازديد ازکارگاه ها و صنايع مستقر در ميدان هاي نفتي و همجوارتاسيسات، بازديد از روستاها درمحدوده ميدان هاي نفتي با هماهنگي شوراهاي روستايي، همچنين کنترل نقاط نمونه گيري و فشارگيري همه چاه هاي توليدي، بررسي شيرخانه ها و... ازجمله وظايف اين گروه است.