30 پروژه زيرساختي و 19 پروژه توسعه اي در سواحل مکران

براساس گزارش دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مکران، اجراي 30 پروژه زيرساختي و 19 پروژه توسعه اي در سواحل مکران در حال پيگيري است.

اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، در نخستين نشست شوراي توسعه سواحل مکران با اشاره به برنامه ريزي و سياست گذاري جدي دولت براي توسعه اين سواحل گفت: بايد در روند توسعه، با استفاده از تجربه هاي گذشته، همه ملاحظات و جوانب نظير ملاحظات زيست محيطي را در نظر بگيريم تا برنامه هاي توسعه اي در مناطق ساحلي مکران با تبعات و آثار منفي همراه نباشد.

معاون اول رئيس جمهوري باقدرداني از مطالعات انجام شده و تدوين برنامه ها و پروژه هاي متعدد براي اجرا در سواحل مکران افزود: اجراي اين طرح ها نيازمند سرمايه گذاري هاي وسيع است که منابع بودجه نمي تواند پاسخگوي آن باشد، بنابراين لازم است، کارگروهي با محور وزارت امور اقتصادي و دارايي و با عضويت دبيرخانه شورا، وزارت راه و شهرسازي و ديگر دستگاه هاي مرتبط تشکيل شود و براي تامين مالي اجراي پروژه هاي سواحل مکران، برنامه ريزي و راهکارهاي لازم را تهيه و ارائه کنند. وي تصريح کرد: توسعه مناطق ساحلي مکران يکي ازمهم ترين موضوع ها و اولويت هاي در دست اجراي دولت است، اما بايد توجه داشته باشيم که اين سواحل نبايد به صورت افراط گونه توسط صنايع، دستگاه هاي دولتي و ساير نهادها اشغال شوند، بلکه بيشتر اين مناطق بايد در اختيار مردم باشد و برنامه هاي توسعه اي ازطريق مشارکت مردم وجوامع محلي دنبال شود.

دراين جلسه نماينده دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مکران نيز به ارائه توضيح هايي درباره اقدام هاي انجام شده در ستاد توسعه سواحل مکران در سال هاي 1392 تاکنون پرداخت و گفت: پهنه بندي کاربري اراضي سواحل مکران انجام و طرحي جامع به همراه پيوست هاي زيست محيطي براي توسعه سواحل مکران تدوين شده است.

براساس اين گزارش 49 پروژه اصلي هم اکنون در سواحل مکران در دست پيگيري قرار دارد که 51 درصد از اين پروژه ها با سرمايه گذاري بخش خصوصي و 49درصد با سرمايه گذاري بخش دولتي دنبال مي شود و از 49 پروژه در دست پيگيري 30 پروژه زيرساختي و 19 پروژه توسعه اي است.

 

 

تهيه سند تحول شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب کليد خورد

طرح ايجادسندتحول با مشارکت همه کارکنان شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از طريق تغيير در باورها، نگرش ها وبهينه کردن فرآيندها، ساختار و روش هاي انجام کار با رويکردي جامع و يکپارچه و با هدف بهبود عملکرد سازماني و افزايش کارايي و اثربخشي آغاز شد.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب درنخستين نشست بررسي تهيه سند تحول اين شرکت با اشاره به ضرورت بازنگري در رويه ها و فرايندهاي سازماني گفت: با توجه به تغييرات مستمر وسريع درصنعت نفت و ظهور سامانه هاي اطلاعات و فناوري هاي نو، ايجاد تغييروتحول درسازمان به منظور بهينه سازي روش ها وفرآيندهاي انجام کار، بازنگري رويه ها، دستور عمل ها وافزايش کارايي و بهبود عملکرد سازمان موضوعي اجتناب ناپذير است.

وي گفت: براين اساس تهيه سند تحول براساس اهداف کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت همراه با برنامه هاي اجرايي و عملياتي امسال در دستور کار قرار گرفت و در برنامه زمان بندي با برگزاري نشست هاي تخصصي و بهره گيري از پيشنهادهاي ارزشمند مديران و کارشناسان به تهيه آن اقدام خواهد شد.

وي افزود: مديريت و برنامه ريزي راهبردي درسه بعدکسب وکار، سازماني و وظيفه اي، تعيين اهداف و برنامه هاي توليدي، بازنگري سناريوهاي توسعه مخازن، تدوين روش هاي عملياتي براي طرح کلان 28 مخزن، تدوين اهداف و برنامه هاي بازسازي و نوسازي تاسيسات، ماشين آلات و خطوط لوله و چالش هاي گازسوزي، از جمله محورهاي سند تحول است.

محمدي، بازنگري ساختار سازماني، ساماندهي طرح ها و پروژه ها، پياده سازي سامانه مديريت اطلاعات، مستندسازي و مديريت دانش و بازآرايي نيروي انساني را ازديگرمحورهاي سند تحول شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب برشمرد.

وي تصريح کرد: اين سند مطابق با راهبردهاي سازمان و بر اساس اسناد بالادستي تهيه و براي دستيابي به اهداف و چشم انداز سازماني و افزايش بهره وري پياده سازي خواهد شد.

 مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از همه مديران، روساي ادارات ستادي و مديران عامل شرکت هاي تابع خواست در اجراي اين طرح مشارکت حداکثري داشته باشند.

 

افزايش ظرفيت برداشت گاز در شمال شرق کشور

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق با اشاره به روند مطلوب فعاليت هاي اين شرکت در سه حوزه تعميرات، توليد و تزريق گاز گفت: درپاييز امسال دو چاه جديد در منطقه عملياتي خانگيران عملياتي مي شود و بيش از 2.5 ميليون متر مکعب به ظرفيت برداشت روزانه گاز اين شرکت اضافه خواهد شد. به گزارش «مشعل» به نقل از «شانا» ابوالحسن محمدي افزود: برنامه توليد اين شرکت در نيمه نخست امسال بيش از 100 درصد محقق و برنامه هاي تزريق گاز و تعميرات تاسيسات به منظور آمادگي براي توليد حداکثري در ايام سرد سال نيز با جديت پيگيري شده است.

وي همچنين از انجام توپکراني هوشمند در خطوط 14 اينچ و 16 اينچ اين شرکت در سال جاري خبر داد.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق بااشاره به تلاش هاي انجام شده براي بهبود ساختارها و فرآيندهاي کاري اظهار کرد: دسته بندي مناقصات تامين کالا و تامين خدمات، استانداردسازي معيارهاي ارزيابي کيفي هر دو گروه وتعيين وزن معيارها بابه کارگيري الگوهاي تصميم گيري، همچنين تدوين معماري فرايندهاي شرکت مبتني براستاندارد BPMN2 در اين زمينه مدنظر قرار گرفته است.

محمدي در حوزه مالي به تسويه بدهي مالياتي ارزش افزوده شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق بدون هيچ جريمه کردي و تسويه بدهي ماليات عملکرد آن درحوزه حمايت از ظرفيت هاي داخلي گفت: دراين حوزه همکاري مستمري با شرکت شهرک هاي صنعتي و پارک علم و فناوري استان برقرار است. وي با اشاره به تشکيل انجمن متشکل از شرکت هاي فعال درحوزه انرژي دراستان خراسان رضوي، از فعاليت شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق به عنوان دبير ساخت داخل اين انجمن خبر داد.

محمدي درباره فعاليت هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق در حوزه مسؤوليت هاي اجتماعي نيز گفت: افزون بر کمک رساني به مناطق سيل زده سرخس دربحران سيل اوايل امسال، فعاليت هاي خوبي درکمک به بهره مندي مردم محلي از امکانات آموزشي -ورزشي مناطق سرخس و گنبدلي شده است.

 

توسعه همکاري هاي نفت و گاز اروندان و جهاد دانشگاهي خوزستان

مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از آمادگي اين شرکت براي توسعه همکاري هاي مشترک با جهاد دانشگاهي خوزستان خبرداد.

جهانگيرپورهنگ دربازديد ازبخش هاي مختلف جهاد دانشگاهي خوزستان و خط توليد انبوه مته هاي حفاري با تاکيد براهميت اتکا به توليد داخلي، به ويژه درصنعت نفت گفت: براي رفع نيازهاي کشور دربخش هاي مختلف و قرارگرفتن درجايگاه واقعي درسطح بين المللي، لازم است به توليد ملي متکي باشيم و دراين زمينه مجموعه هايي مانند جهاد دانشگاهي، فعاليت هاي خوبي را آغاز کرده اند.

وي با اشاره به توانمندي هاي جهاد دانشگاهي افزود: اين مجموعه با توجه به وسعت فعاليت ها و ظرفيت خوبي که در حوزه نيروي انساني متخصص و شرکت هاي دانش بنيان در اختيار دارد، مي تواند نقش مهمي در زمينه توسعه صنعت نفت و گاز کشور و تحقق خودکفايي ايفا کند.

پورهنگ تصريح کرد: افرادي که داراي تجربه و تخصص در صنعت هستند، بايد در کنار مجموعه هاي علمي مانند جهاد دانشگاهي قرار بگيرند واين همکاري و هم افزايي، بدون ترديد نتايج خوبي به دنبال خواهد داشت. به گفته وي، سرعت پاسخ به مسائل و مشکلات وحل آنها در بخش عملياتي نفت و گاز و تداوم توليد، از جمله مولفه هاي بسيار کليدي در اين حوزه به شمار مي رود و اگر جهاد دانشگاهي و بخش هاي زيرمجموعه اين نهاد علمي بتوانند در بازه زماني کوتاه نيازهاي صنعت نفت و گاز را برآورده کنند، فرصت هاي همکاري مشترکي را مي توان ميان اين دو مجموعه تعريف کرد.

سيدعليرضا علوي، رئيس سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان نيز در اين ديدار با اشاره به توانمندي هاي جهاد دانشگاهي در بخش هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و فني و مهندسي، تاکيد کرد: در حوزه هاي فني و مهندسي و در مجموعه پژوهشکده تکنولوژي توليد جهاد دانشگاهي خوزستان، پس از 10 سال کار علمي، دانش فني توليد مته هاي حفاري تدوين شده وسال گذشته نيز خط توليد انبوه آن به بهره برداري رسيده است.

وي با اشاره به فعاليت هاي آموزشي جهاد دانشگاهي خوزستان گفت: در حوزه آموزش نيز افزون بر مراکز آموزش عالي، در بخش آموزش هاي کوتاه مدت وآموزش هاي ضمن خدمت کارکنان دولت، سازمان ها و صنايع نيز فعاليت هاي خوبي در جهاد دانشگاهي در حال انجام است.

وي گفت: در حوزه فرهنگي نيز، افزون بر خبرگزاري هاي ايسنا و ايکنا، مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) فعاليت هاي خوبي را در استان به انجام رسانده است.

علوي با اشاره به توانمندي هاي جهاد دانشگاهي خوزستان، از آمادگي اين سازمان براي توسعه همکاري هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي با شرکت نفت و گاز اروندان خبر داد.

 

تهيه لوازم تحصيل دانش آموزان زيرپوشش کميته امداد

اقلام مورد نياز بيش از هزار نفر از دانش آموزان تحت پوشش کميته امداد چهارشهرستان جنوبي استان بوشهر، تهيه و دراختيار آنها قرار داده مي شود.

درنشست هماهنگي شرکت هاي مستقر درمنطقه ويژه پارس، مقررشد ملزومات مورد نياز بيش ازهزاردانش آموز مددجو واقشار کم درآمد تحت پوشش کميته امداد شهرستان هاي عسلويه، جم، کنگان و دير از سوي شرکت هاي نفت، گاز و پتروشيمي منطقه تهيه شود.

اين ملزومات شامل لوازم تحرير، پوشاک و ديگر وسايل مورد نياز دانش آموزان مقاطع ابتدايي و متوسطه اين چهار شهرستان است که در اختيار کميته امداد اين شهرها قرار مي گيرد.

سيدپيروز موسوي، مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس دراين نشست با اشاره به اولويت کميته امداد در راس وظايف مسئوليت اجتماعي اين سازمان گفت: متاسفانه با جزيره اي عمل کردن شرکت هاي مستقر در منطقه، اثربخشي فعاليت هاي حوزه مسئوليت اجتماعي در منطقه کاهش يافته است.