شرکت ملي نفت ايران   

هشتمين نشست کميته حفاري کارگروه استانداردسازي

هشتمين نشست کميته حفاري ازکارگروه استانداردسازي صنعت نفت، با موضوع سازه و زيرسازه دکل هاي حفاري خشکي برگزار شد.

دراين نشست که به ميزباني شرکت نفت و گاز اروندان و با هدف پيگيري آيين نامه نظام استانداردسازي درصنعت نفت ايران برگزارشد، يوسفي رئيس حفاري شرکت نفت وگازاروندان گفت: بازنگري و تبديل استاندارد هاي موجود صنعت نفت به يک استاندارد يکپارچه در سطح ملي مي تواند مبنايي واحد و زباني مشترک بين همه ذي نفعان امور حفاري کشور ايجاد کند. محمدرضا بحراني پور، رئيس گروه مهندسي نفت، مخزن وحفاري اداره کل نظام فني وارزشيابي طرح ها نيزگفت: برمبناي آيين نامه ابلاغي نظام استاندارد سازي ازسوي وزير نفت درشهريور 1397، شرکت‎ ها ي تابع وزارت نفت و ديگر ذي نفعان، مکلف به ايجاد زمينه مناسب براي همکاري در تعيين، بازنگري و نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت با هدف ملي کردن آنها شده اند. وي با اشاره به مصوبه ها و اقدام هاي نشست هاي پيشين اين کارگروه گفت: هدف ازاين نشست ها، تعيين استانداردهايي براي طراحي، دستورعمل ساخت اجزا، بازرسي، همچنين کنترل کيفي اجزا و الزام هاي تحويل کالاي مرتبط با سازه و زيرسازه است. بحراني پور، استفاده، نگهداري وتعميردکل، سازه قابل حمل، تجهيزات مرتبط با چاه دکل و زيرسازه مناسب دکل حفاري و خدمات حفاري چاه هاي نفت و گاز به منظور تامين سازه مناسب براي عمليات و خدمات حفاري و تامين روشي منسجم براي ارزيابي سازه دکل حفاري را از ديگر اهداف برگزاري اين نشست ها برشمرد. رئيس گروه مهندسي نفت، مخزن وحفاري اداره کل نظام فني و ارزشيابي طرح ها ادامه داد: اين استانداردها شامل مقررات و روش هاي کدگذاري، بازرسي، ظرفيت استاندارد، توان طراحي و ويژگي هاي طراحي تجهيزات است و براي سازه و زيرسازه دکل هاي حفاري خشکي چاه هاي نفت و گاز کاربرد دارد. الزام هاي مربوط به ايجاد زمينه عملياتي شدن استانداردهاي تدوين شده با توجه به شرايط کنوني دکل هاي حفاري کشور و ملي کردن اين استانداردها، از جمله مواردي هستند که درهشتمين نشست کميته حفاري، برآنها تاکيد شده است. اين نشست باحضورنمايندگان امورفني وحفاري شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران و چند شرکت خصوصي ذي نفع در تدوين اين آيين نامه و مقررات به ميزباني شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان برگزار شد.

 

    شرکت مهندسي و توسعه نفت

احداث و بازسازي بيش از 200مدرسه و مرکز درماني

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) گفت: شرکت ملي نفت ايران احداث و بازسازي بيش از200 مدرسه و مرکز درماني– بهداشتي را در در دست اجرا دارد. تورج دهقاني درنشست هماهنگي بازسازي و جبران خسارت شهرهاو روستاهاي نفت خيز آسيب ديده ازسيل استان خوزستان گفت: احداث و بازسازي 109مدرسه در13شهرستان اين استان به بيش از90درصد رسيده است. وي همچنين ازبازسازي 107مرکز بهداشتي– درماني در نقاط مختلف استان خوزستان خبر داد و افزود: بازسازي اين مراکز ازسوي شرکت مهندسي و توسعه نفت ايران در دست اجراست. وي با اشاره به مشارکت شرکت ملي نفت ايران در تعمير و ترميم اساسي 2200منزل مسکوني آسيب ديده ازسيل در150روستاي استان خوزستان نيز گفت: بابرنامه ريزي مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز، افزايش استانداردمنازل بازسازي شده دردستور کارقرار گرفته است. دهقان اظهار کرد: شرکت ملي نفت ايران افزون بر کمک هاي خود براي مقابله با خسارت هاي سيل در استان خوزستان، با دستور و نظر مساعد وزيرنفت و پيگيري هاي مديرعامل شرکت ملي نفت ايران 1300 ميليارد ريال اعتبار براي بازسازي مناطق سيل زده استان خوزستان اختصاص داده است. جلسه هماهنگي بازسازي و جبران خسارت شهرها و روستاهاي نفت خيز آسيب ديده از سيل استان خوزستان به منظور ايجاد هماهنگي بين بخشي و انسجام دستگاه ها در مسير استفاده بهينه ازمنابع تشکيل شد تا ضمن بررسي پيشرفت پروژه هاي تعريف شده، پيشنهادها و ديدگاه هاي فرمانداران شهرستان ها نيز درباره پروژه ها مطرح و بررسي شود.  دراين نشست، مديران ارشد و نمايندگان استانداري، فرمانداري شهرهاي آسيب ديده ازسيل، بنيادمسکن، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکي آبادان و ...دراستان خوزستان، ازحمايت هاي وزارت نفت دربازسازي خسارت هاي ناشي از سيل امسال در اين استان قدرداني کردند.

 

  شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

تزريق بيش از يک ميليارد مترمکعب گاز به مخزن سراجه

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران از تزريق يک ميليارد و 5 ميليون مترمکعب گاز به مخزن سراجه قم از ابتداي امسال تاکنون خبر داد. رامين حاتمي گفت: سال گذشته، يک ميلياردو26ميليون مترمکعب گاز به اين مخزن تزريق و 733ميليون مترمکعب نيز بازتوليد شده بود. وي درباره فعاليت هاي انجام شده به منظورجمع آوري گازهاي همراه گفت: شرکت نفت مناطق مرکزي ايران پيرو ابلاغيه وزارت نفت مبني بر جمع آوري گازهاي مشعل، اقدام به برگزاري مزايده واگذاري گازهاي مشعل کرده ونخستين طرح در ميدان نفت شهر وسومار، اسفندماه 1397 واگذار شده است.

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران اظهار کرد: با اجرايي شدن قرارداد فروش گازميدان هاي نفت شهر وسومار، روزانه ازسوزاندن حدود 10 ميليون فوت مکعب گاز جلوگيري مي شود.

به گفته حاتمي، با برنامه ريزي هاي انجام شده، گازهاي مشعل ميدان هاي چشمه خوش، آبان، پايدارغرب، سروستان و سعادت آباد، همچنين دالپري، دهلران و دانان نيز امسال واگذار مي شود.

تعميرات اساسي منطقه عملياتي سروستان و سعادت آباد

تعميرات اساسي تجهيزات فرآورشي نفت منطقه عملياتي سروستان و سعادت آباد بدون حادثه و با موفقيت پايان يافت.

سرپرست منطقه عملياتي سروستان وسعادت آباد گفت: تعميرات اساسي سالانه تاسيسات فرآورشي منطقه عملياتي سروستان و سعادت آباد در سه حوزه مکانيک، ابزاردقيق و برق، پس از دريافت مجوزکاهش تکليفي به صورت همزمان با پالايشگاه شيرازبه عنوان دريافت کننده نفت اين منطقه انجام شد.

علي منتصري با اشاره به اين که اين تعميرات شامل ادوات و تجهيزات برقي، ابزار دقيق، فرايندي و اصلاحيه هاي فرآورشي بود، افزود: تعميرات با تخليه و ايمن سازي همه تاسيسات آغازشد و با اکسيژن زدايي، فشار افزايي و رفع نشتي هاي احتمالي به طور کامل پايان يافت. منتصري رفع اشکال ازهمه شيرهاي قطع اضطراري و کنترلي و...، مشعل هاي LP و HP، نشان دهنده هاي سطح سيال مخازن، کاليبراسيون تجهيزات ابزاردقيق، تعميرات و اصلاحيه هاي لازم روي سيستم هاي کنترل و مانيتورينگ و PLCها، همچنين تعمير ادوات و تجهيزات پست برق 66 کيلو ولت و خطوط انتقال برق 66 و 20 کيلو ولت، تعمير UPSها و باتري شارژرهاي سامانه هاي کنترل برق و ابزار دقيق را از جمله اقدام هاي انجام شده در بخش برق و ابزار دقيق برشمرد.

وي همچنين، رفع نشتي هاي داخلي و خارجي از شيرآلات فرايندي با انجام تعميرات وآزمون نشتي آنها، انجام اصلاحيه هاي فرايندي دربخش فرآورش و آزمايشگاه را مهم ترين اقدام هاي تعميراتي در بخش مکانيک عنوان کرد.

 

    شرکت ملي نفت ايران 

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره منصوب شد

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در حکمي، عليرضا سلمان زاده را به عنوان مديرعامل جديد شرکت نفت فلات قاره ايران منصوب کرد.

در حکم مسعود کرباسيان خطاب به سلمان زاده آمده است: «با عنايت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين حکم به عنوان مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران منصوب مي گرديد. توفيقات جنابعالي را در انجام وظايف محوله از خداوند منان خواستارم.» سلمان زاده سمت هايي مانند مديرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي و رئيس بررسي استانداردهاي اندازه گيري در اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي را در کارنامه دارد.

انتصاب مشاور مديرعامل

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران درحکمي ديگر «حميد بورد» را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

درحکم مسعود کرباسيان خطاب به بورد آمده است: «بدينوسيله از زحمات و تلاش هاي ارزشمندتان در مدت تصدي مسؤوليت مديرعاملي شرکت نفت فلات قاره ايران تقدير و تشکر نموده و با عنايت به سوابق و تجربيات جنابعالي به موجب اين حکم به عنوان مشاور اينجانب منصوب مي گرديد. توفيقات جنابعالي را در انجام وظايف محوله از خداوند منان خواستارم.»

 

 

    شرکت مهندسي و توسعه نفت

راه اندازي نخستين پمپ درون چاهي شناور در ياران شمالي

سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي، عمليات نصب و راه اندا زي نخستين پمپ درون چاهي شناور رادرميدان نفتي ياران شمالي، موفقيت آميز خواند. محمدعلي اژدري گفت: دربخش فعاليت هاي زيرسطحي اين ميدان، عمليات نصب و راه اندازي نخستين پمپ درون چاهي شناور(ESP) درچاه شماره 4 اين ميدان مردادماه امسال با موفقيت انجام شده است.

وي با بيان اين که فعاليت هاي تکميلي اين چاه هم اکنون در دست انجام است، اظهارکرد: بنابربرنامه، پيش بيني مي شود روزانه10بشکه نفت به توليد ميدان ياران شمالي افزوده شود.

سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي تصريح کرد: عملکرد اين پمپ به صورت شبانه روزي بررسي و پايش مي شود تا در انتخاب و به کارگيري روش هاي نگهداشت توليد وازدياد برداشت از چاه ها و مخازن به روش فرازآوري مصنوعي از ديگر چاه ها، نتايج مطلوب تري حاصل شود. طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي در 130 کيلومتري جنوب غربي اهواز در منطقه هورالعظيم و در امتداد مرز ايران و عراق قرار دارد.

 

     بهداشت و درمان صنعت نفت

تکذيب يک شايعه

رئيس هيات مديره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با بيان اين که اولويت اين سازمان خدمات رساني به مناطق عملياتي است، گفت: واگذاري يا خصوصي سازي بيمارستان و سازمان صحت ندارد. مرضيه شاهدايي درنخستين نشست مديران و رؤساي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بااشاره به سياست هاي کلان دولت و وزارت نفت مبني برهمگرايي داخلي اظهارکرد: دردولت برچابک سازي و نبودتوسعه بسيار تاکيد شده و دولت به دنبال خريد خدمت از بخش خصوصي است. شاهدايي با بيان اين که وزيرنفت برخدمت رساني درحوزه سلامت و بهداشت کارکنان و بازنشستگان تاکيد دارد، افزود: پيرو اين تاکيد، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نيزبه دنبال ارائه خدمات با کيفيت به کارکنان است. رئيس هيات مديره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با ناصحيح خواندن مقايسه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با يک سازمان بيمه گر تصريح کرد: اساس بيمه گري بردرمان استوار است، در صورتي که رسالت اصلي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سلامت محوري است. شاهدايي تاکيدکرد: اولويت سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، خدمت رساني درمناطق عملياتي است ونظر برواگذاري يا خصوصي سازي بيمارستان و سازمان صحت ندارد.

 

    شرکت نفت و گاز پارس

راه اندازي پست برق پالايشگاه فاز 14

مجري طرح توسعه فاز 14پارس جنوبي از راه اندازي پست برق اصلي پالايشگاه خشکي اين طرح خبرداد. محمدمهدي توسلي پور با اعلام برقدار شدن پست 132 به 33کيلو ولت اصلي پالايشگاه فاز 14 پارس جنوبي گفت: اين پست با دريافت برق از نيروگاه متمرکز پارس جنوبي راه اندازي شده است. وي تصريح کرد: برق مورد نيازپالايشگاه فاز14پارس جنوبي، از طريق خط ارتباطي دومداره 400 کيلو ولت نيروگاه متمرکز پارس جنوبي به پست منطقه پارس 2 منتقل و پس از کاهش سطوح ولتاژي، با يک خط کابلي دو مداره به پست برق اصلي پالايشگاه اين طرح ارسال مي شود. توسلي پور ميزان برق مورد نياز پالايشگاه فاز 14 پارس جنوبي را حدود 90 مگاوات عنوان و اظهار کرد: با ورود برق به اين پست اصلي و کاهش جريان برق از 132 به 33 کيلوولت، همچنين تبديل به سطوح ولتاژي پايين تر، برق مورد نياز همه واحدهاي پالايشگاهي فاز14 تامين مي شود. به گفته توسلي پور، راه اندازي اين پست برق گام اوليه و مهم عملياتي سازي واحدهاي پالايشگاهي به شمار مي آيد.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران  

صيانت از کارکنان اقماري

رئيس حراست شرکت ملي نفت ايران با تاکيد بر نقش تاثيرگذار کارکنان اقماري در پيشرفت و تعالي صنعت نفت کشور گفت: صيانت از کارکنان اقماري، از وظايف اصلي حراست است.

جهانبخش شريعت ضمن بازديد از تاسيسات شرکت نفت فلات قاره ايران درمنطقه خارک، فعاليت کارکنان مناطق عملياتي راهمانند ايثارگري رزمندگان در دوران دفاع مقدس خواند و افزود: اين افراد همه هستي و وجود خود را براي کشور گذاشته اند و اين همان عرق ملي است.

وي افزود: اگر چه به لحاظ تقويمي جنگ تمام شده، اما در صنعت نفت دفاع مقدس، ايثارگري و جانبازي ادامه دارد. رئيس حراست شرکت ملي نفت ايران اظهارکرد: حراست به لحاظ قانوني، کاري، فرهنگي و شرعي نسبت به همه همکاران مسئول است و صيانت از کارکنان خدوم يکي از وظايف اصلي آن است.

شريعت درباره مبارزه با فساد تصريح کرد: بايد با تفکر فساد مبارزه کرد و اين کار به تقويت عرق ملي در ميان کارکنان، جوانان و آحاد مردم نياز دارد.

وي همچنين با قدرداني از خانواده هاي همکاران اقماري که سهم بسزايي در پيشرفت وتعالي صنعت نفت دارند، از زحمات همه کارکنان پرتلاش صنعت نفت قدرداني کرد.

عباس رجب خاني، رئيس منطقه خارک نيز، ضمن ارائه گزارشي از اقدام ها و مهم ترين فعاليت هاي شرکت نفت فلات قاره ايران، کارکنان اقماري راسربازان گمنام صنعت نفت خواند وافزود: اين مجموعه، همواره مشعل توليد را در همه مناطق برافراشته نگه داشته اند.

وي همچنين بر نقش مهم حراست درصيانت از کارکنان و تاسيسات تاکيد و از تلاش هاي آنها درهمسويي در تحقق اهداف عاليه صنعت نفت، قدرداني کرد.

احياي زيست بوم هاي مرجاني جزيره خارک

پروژه احيا وبازسازي زيست بوم هاي مرجاني براي نخستين بار در کشور با مشارکت سازمان حفاظت محيط زيست ايران در منطقه عملياتي خارک آغاز شد.

اين پروژه ازسوي شرکت نفت فلات قاره و با همکاري ومشارکت پژوهشکده محيط زيست وتوسعه پايدارسازمان محيط زيست کشور، به منظور احياي بخشي از زيستگاه هاي مرجاني تخريب شده منطقه عملياتي خارک، به صورت پايلوت اجرا مي شود.

بر اين اساس، بخشي از اهداف اين پروژه شامل احياي ريف هاي مرجاني آسيب ديده، ايجاد زيستگاه جديد مرجاني، تعيين و معرفي روش مناسب بومي براي توسعه زيستگاه هاي مرجاني وتوسعه والگوبرداري از تکنيک هاي موفق وعملياتي شده به منظور بازسازي ديگر پهنه هاي مرجاني در ديگر نقاط خليج فارس و درياي عمان است.

پروژه احيا وبازسازي زيست بوم هاي مرجاني جزيره خارک درسه فاز اصلي و در مدت زمان سه سال انجام مي شود.

شرکت نفت فلات قاره ايران، مجموعه اي پيشرو دراستفاده از دانش فني وفناوري هاي روزآمد ونخستين مجموعه ازخانواده بزرگ شرکت هاي تابع وزارت نفت به شمار مي آيد که به منظورحفاظت ازمحيط زيست واحياي بسترهاي مرجاني آسيب ديده جزيره خارک، اقدام به سرمايه گذاري مشترک با سازمان حفاظت محيط زيست ايران کرده است. اين اقدام شرکت نفت فلات قاره، درهمسويي بيشتر ومطلوب تر درعمل به مسؤوليت اجتماعي، انجام شده است.