وزير نفت در مراسم امضاي قرارداد طرح توسعه ميدان گازي بلال

متوقف شدنی نیستیم

وزير نفت با مهم خواندن قرارداد توسعه نفتي بلال اين نکته را يادآور شد که اين قرارداد نشان مي دهد ما همچنان پرتحرک و پرکاريم. مسعود کرباسيان، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران نيز خط مشي و اولويت اصلي اين شرکت را در توسعه ميدان مشترک گازي بلال، استفاده حداکثري از ظرفيت و توانمندي شرکت هاي ايراني خواند.

بيژن زنگنه در مراسم امضاي قرارداد طرح توسعه ميدان گازي بلال گفت: نمي خواهيم رجزخواني کنيم و يا بگوييم چه کارهايي انجام داده ايم؛ اما نشان داده ايم که آمريکا نمي تواند صادرات نفت ايران را صفر کند. تحريم ها، صنعت نفت ايران را متوقف نکرده است؛ ما فعاليم. ما زنده ايم.

او با اشاره به حرکت روبه جلوي صنعت نفت ايران با اتکا به اميد و تلاش اين نکته را يادآوري کرد که «ما مي خواهيم با جهان تعامل داشته باشيم، اما اگر بخواهند ما را متوقف کنند، ما متوقف شدني نيستيم و تمام تلاش و قدرت خلاق خود را به کار مي گيريم تا بر مشکلات فائق شويم.»

وزير نفت با اشاره به گذشت 22 سال از آغاز فرايند توسعه پارس جنوبي، از تمام کساني که در اين مدت در پارس جنوبي زحمت کشيدند، قدرداني کرد و گفت: قهرمانان اصلي اين عرصه آنان هستند که توانستند کاري کنند تا امروز سرافراز باشيم.

زنگنه گفت: به جز پالايشگاه فاز 14، تمام پالايشگاه هاي پارس جنوبي در مدار قرار دارند و تا پايان امسال تمام سکوها در 27 فاز نصب شده و همه ظرفيت بخش دريايي (به جز فاز 11) عملياتي مي شود.

وزير نفت با مهم خواندن قرارداد ميدان گازي بلال و انعقاد قرارداد با شرکت پتروپارس، آن را بهترين شرکت E&P ايراني فعال در کشور خواند که در تمام کارهاي سپرده شده، عملکرد آن از نظر زمان و مبلغ قراردادي بسيار نزديک به تعهداتش بوده است.

زنگنه مدت قرارداد را 34 ماه و رقم سرمايه گذاري را حدود 440 ميليون دلار اعلام کرد و يادآور شد: البته اين قرارداد نوع جديدي از قرارداد است و رقم سرمايه گذاري ثابت نشده؛ مثل قراردادهاي OPEN CAPEX بيع متقابل يا IPC است که پيمانکار عمومي مناقصه مي رود و بعد قيمت ها با نظارت شرکت ملي نفت ايران مشخص مي شود.

وي با اشاره به اينکه قرارداد از محل صندوق توسعه ملي تامين مالي خواهد شد، ادامه داد: بايد از اين مجموعه هم تشکر کنم؛ زيرا اگر در اين سال ها کمک هاي صندوق نبود، چه در پارس جنوبي و چه در غرب کارون، نمي توانستيم عملکرد موفقي داشته باشيم و بانک هاي عامل، مثل تجارت و ملت هم در اين زمينه همکاري وسيعي داشتند.

زنگنه در ادامه به برنامه اعلامي خود به مجلس مبني بر تعيين تکليف تمامي ميدان هاي مشترک تا پايان دولت اشاره کرد و گفت: البته من نگفتم کار تمام ميدان هاي مشترک تمام مي شود؛ بديهي است که به طور مثال توسعه ميدان عظيمي مانند آزادگان سال ها ادامه دارد؛ اما در پايان دولت هيچ ميداني نخواهد بود که پيمانکار با نظام اجرايي روشن و شفاف و تامين مالي شده روي آن مشغول کار نباشد.

به گفته وزير نفت، با شروع توسعه ميدان مشترک گازي بلال، انشاءالله امسال، عمليات فرزاد بي نيز آغاز مي شود. فاز 11 هم اگرچه به دليل تحريم ها دچار وقفه شده اما آن وقفه را مي شکنيم و امسال عمليات اجرايي توسعه اين فاز را هم آغاز مي کنيم. فروزان را داريم، توسعه در غرب کارون خوب پيش مي رود، ميدان هاي حوزه ايلام مثل آبان، پايدار غرب و... هم که قراردادهايشان امضا شده و در واقع ميدان مهمي نخواهيم داشت که تکليف آن مشخص نشده باشد. انشاءالله عمده توسعه ميدان پارس جنوبي در همين دولت پايان مي يابد و تلاشمان آن است که مرحله نخست توسعه فاز 11 نيز تا نيمه سال 1400 به بهره برداري برسد.

اطمينان زنگنه به مردم

وي نگراني مردم درباره ميدان هاي مشترک را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما اين نگراني را به عنوان خادمان شما بخوبي درک کرديم و الحمدلله در پارس جنوبي از همسايه عقب نيستيم و حتي در توليد روزانه جلوتر هم هستيم؛ درغرب کارون هم چنين است، بنابراين با وجود تحريم هايي که به ما اعمال مي شود، قطار توسعه صنعت نفت متوقف نشده و عملکرد وزارت نفت از مصاديق بارز اقتصاد مقاومتي است.

اخبار خوش از آينده

زنگنه گفت: اخبار مربوط به امضاي قراردادها و بهره برداري از طرح ها در آينده بيشتر خواهد بود. تحريم ها ما را متوقف نکرده است؛ ما زنده ايم؛ ما فعاليم و براي صنعت نفت ايران در تلاشيم. اگر صنعت نفت حرکت کند، پيمانکاران و سازندگان ايراني فعال مي شوند. لازمه رونق کار، سفارش کار است و سفارش از دل قراردادها بيرون مي آيد. کارهاي عظيمي بايد تعريف و اجرا شود. اين قرارداد نشان مي دهد که ما همچنان پرتحرک و پرکاريم.

وزير نفت همچنين با اشاره به شتاب در عمليات گازرساني، ثبت رکوردهاي بزرگ در بخش پالايشي و موفقيت هاي صنعت پتروشيمي را به عنوان مصاديق ديگري از تحرک و کار در صنعت نفت يادآور شد که در نمايشگاه سيزدهم ايران پلاست نيز دستاوردهاي صنعت پتروشيمي نشان داده خواهد شد. در نمايشگاه پتروشيمي امسال خواهيم گفت که چقدر براي اجتناب از خام فروشي تلاش و چقدر صنايع پايين دستي در کشور ايجاد شده است و چه برنامه هايي براي آينده اين صنعت داريم.

دستور کار جديد براي فاز 11 پارس جنوبي

موضوع مهم ديگري که در سخنان زنگنه به آن اشاره شد، اتخاذ تمهيدهايي براي مقابله با افت توليد در پارس جنوبي بود که در اين زمينه گفت: از اهداف قراردادي توسعه فاز 11 پارس جنوبي که با توتال و طرف چيني امضا شد، جلوگيري از افت توليد بود تا برنامه اي که هنوز در منطقه هم اجرا نشده، در قالب اين قرارداد در ايران اجرا شود و ما هم ياد بگيريم؛ اما حالا که تحريم اجازه ادامه کار را نداد، از دوستان مي خواهم و کتبا هم مي نويسم که حتما اين کار را شروع کنند و براي طراحي و ساخت تجهيزات فکر کنند. ما نبايد متوقف شويم. بايد براي ارتقاي سطح فناوري ملي هر کاري نياز است، انجام دهيم و طراحي در کيفيت عالي بين المللي را در دستور کار قرار دهيم.

چشم انداز تازه پارس جنوبي

محمد مشکين فام، مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس نيز در مراسم امضاي قرارداد توسعه ميدان گازي بلال، امضاي اين قرارداد را از جمله راهکارهاي بلندمدت براي جلوگيري از افت فشار گاز در پارس جنوبي دانست و درباره قرارداد طرح توسعه ميدان گازي بلال توضيح داد: در اين قرارداد سعي شده مشکلات قراردادهاي پيشين را برطرف کنيم، اين قرارداد با سرمايه گذاري از سوي شرکت کارفرما با شرکت پتروپارس به عنوان پيمانکار عمومي امضا شده و هيچ گونه پاداشي (بجز هزينه مديريت) به پيمانکار تعلق نمي گيرد.

وي با تشريح برنامه ريزي آتي پارس جنوبي گفت: براي 25 سال آينده پارس جنوبي، چشم انداز تازه اي بر مبناي تامين مستمر حداقل 75 درصد گاز مورد نياز مصرفي کشور در شرکت نفت و گاز پارس تعريف شده است. تا پايان امسال، پنج سکوي باقيمانده پارس جنوبي در يارد شرکت صدرا نصب و برداشت گاز غني از همه بلوک هاي گازي پارس جنوبي (بجز فاز 11) محقق خواهد شد.

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با قدرداني از حمايت همه ارکان نظام براي توسعه پارس جنوبي گفت: در طول سال هاي گذشته مسؤولان فارغ از سلايق و جناح بندي هاي مختلف از توسعه پارس جنوبي به عنوان سرمايه ملي حمايت کرده اند و خواهشمندم از اين پس نيز همه ارکان نظام و قواي سه گانه روي اين موضوع تمرکز کنند تا تامين 75 درصد گاز کشور از اين حوزه محقق شود.

به گفته او، پس از توسعه کامل ميدان مشترک پارس جنوبي، بايد به فکر نگهداشت توليد بر مبناي همين چشم انداز باشيم، اگرچه تاکنون افت فشار از اين ميدان محسوس نبوده است، اما پيش بيني مي شود تا پنج سال آينده سالانه 28 ميليون مترمکعب گاز اين ميدان کاهش يابد.

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اينکه براي نگهداشت توليد در پارس جنوبي دو راهکار کوتاه مدت و بلندمدت پيش بيني شده است، انجام عمليات اسيدکاري، مشبک کاري و تعمير چاه هاي توليدي، حفر چاه هاي جديد، احداث خطوط لوله جديد بين سکوها و... را از جمله راهکارهاي کوتاه مدت خواند و گفت: در همين راستا، اسيدکاري 11 حلقه از چاه هاي توليدي ميدان در نيمه نخست امسال آغاز شد و تا پايان سال 11 حلقه چاه ديگر نيز اسيدکاري خواهد شد. مشبک کاري 11 حلقه چاه در لايه K1، حفر60 حلقه چاه جديد در محدوده بلوک بندي موجود و تعمير چاه ها از جمله اقدام هاي ديگري است که به نگهداشت توليد در ميدان گازي پارس جنوبي کمک مي کند. در همين زمينه يک چاه تعمير شده است و تا پايان امسال چهار حلقه چاه ديگر نيز به طور کامل تعمير خواهد شد.

وي همچنين به احداث خطوط لوله بين سکوهاي دريايي که منجر به کاهش 50 درصدي افت فشار گاز مي شود، اشاره کرد و افزود: بر مبناي اين سناريو، افزودن خطوط لوله بين سکوها و از سکو تا پالايشگاه خشکي را در دستور کار قرار داده ايم.

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس در تشريح راهکارهاي بلندمدت براي جلوگيري از افت فشار مخزن پارس جنوبي هم گفت: تمرکز بر بلوک هاي اطراف ميدان پارس جنوبي از جمله راهکارهاي بلندمدت به شمار مي آيد که با امضاي قرارداد توسعه ميدان گازي بلال مي توان گفت راهکارهاي بلندمدت از امروز آغاز شده است.

وي با بيان اينکه حفر چاه هاي اکتشافي در بلوک گازي يلدا، انجام فعاليت هاي عملياتي در نواحي شمالي ميدان گازي پارس جنوبي و طراحي و نصب سکوهاي تقويت فشار گاز، گام هاي بعدي اين شرکت براي تحقق نگهداشت توليد خواهد بود، يادآور شد: توسعه ميدان هايي مانند پارس شمالي، فرزاد و کيش نيز در برنامه است و در آينده گاز توليدي اين ميدان ها پس از توسعه به پالايشگاه هاي خشکي منتقل خواهد شد.

مشکين فام به 13 پالايشگاه گازي در منطقه پارس 1 و پارس 2 اشاره کرد و با بيان اينکه ظرفيت اين پالايشگاه ها، پالايش روزانه 27 ميليارد فوت مکعب (756 ميليون مترمکعب در روز) گاز غني است، تصريح کرد: براي اين تاسيسات بايد به فکر خوراک باشيم که با احتساب ايران ال ان جي به 29 ميليارد فوت مکعب مي رسد.

وي، استفاده حداکثري از توان مهندسي و ساخت داخل را ويژگي مهم توسعه ميدان گازي بلال دانست و گفت: مشاوران، پيمانکاران و سازندگان داخلي در رقابتي سالم مي توانند در توسعه اين ميدان حضور داشته باشند.

حميدرضا مسعودي، مديرعامل شرکت پتروپارس نيز با اشاره به اينکه اين شرکت با اجراي 23 ميليارد دلار پروژه به عنوان يک شرکت تراز اول اکتشاف و توليد (E&P) در کشور شناخته مي شود، اظهار کرد: قرارداد توسعه ميدان بلال اگر چه به لحاظ مبلغ در مقايسه با ديگر قراردادهاي پارس جنوبي کمتر است، اما بخش وسيعي از فعاليت هاي بخش فراساحل را شامل مي شود.

طبق اعلام او، اجراي توسعه ميدان گازي بلال مي تواند حجم وسيعي از شرکت هاي بالادست نفت و گاز را فعال کند و آنها را به پويايي و تکاپو بيندازد.