همنشيني وزير نفت و شرکت هاي دانش بنيان

زنگنه: صنعت نفت به فکر، تعقل و خلاقيت نياز دارد

وزير نفت در نشستي مشترک با نمايندگان شرکت هاي دانش بنيان و شتاب دهنده، بخشي از نيازمندي هاي صنعت نفت در بخش هاي مختلف را که امکان رفع آن با ارائه ايده هاي خلاقانه وجود دارد، مطرح کرد و با دعوت از صاحبان فکر براي همراهي با وزارت نفت در اين زمينه تاکيد کرد: صنعت نفت به فکر، تعقل و خلاقيت نياز دارد.

به گزارش شانا، بيژن زنگنه در نشستي مشترک با نمايندگان تعدادي از شرکت هاي دانش بنيان و شتاب دهنده عنوان کرد: از مدت ها پيش در اين فکر بوديم که چگونه امکانات صنعت نفت را در مسير تقويت شرکت هاي شتاب دهنده و دانش بنيان به کار بگيريم و در همين زمينه، طي چند ماه اخير، نشست هايي با حضور نمايندگان اين شرکت ها برگزار کرده ايم.

وزير نفت با بيان اينکه هيچ چيز مانند «تقاضا» در حيات شرکت هاي دانش بنيان تعيين کننده نيست، ادامه داد: با توجه به نقش اثرگذار عامل «تقاضا»، تصميم گرفته ايم نيازها و چالش هاي صنعت نفت را با شما در ميان بگذاريم و در مقابل، از ايده هاي شما استفاده کنيم. طبيعتا بخشي از اين ايده ها مي تواند به پروژه و سپس به قرارداد تبديل شود.

او با بيان اينکه براي برگزاري نشست هاي مستمر با نمايندگان دانش بنيان ها آمادگي دارد، گفت: بدون تعارف بگويم، ما بيش از هر چيز، به فکر، تعقل و خلاقيت نياز داريم. فکر و خلاقيت وجود دارد و تنها لازم است راه ارتباطي بهينه براي بهره مندي از آن برقرار شود. زنگنه پيش از اعلام بخشي از اين نيازمندي ها در حضور نمايندگان شرکت هاي دانش بنيان و شتاب دهنده، اين موضوع را يادآور شد که همه نيازهاي صنعت نفت، لزوما نيازهاي فني و مهندسي و داراي پيچيدگي هاي خاص نيستند، اما گاه رفع بسياري از آنها مي تواند در بهبود عملکرد و کاهش هزينه هاي سيستم نقشي بسزا داشته باشد. وزير نفت، اين نيازمندي ها را در حوزه هاي مختلف از جمله حمل ونقل و ترابري، مديريت نظام مند جايگاه هاي عرضه سوخت، مقابله با قاچاق سوخت، بحث منابع انساني و بهره مندي از سامانه به روز پرداخت حقوق و دستمزد، کنترل پروژه، رفع تنگناهاي خطوط توليد، بهبود بهره وري نظام بهداشت و درمان صنعت نفت، ذخيره سازي زيرزميني نفت، فراورده هاي نفتي و گازي، استفاده از سامانه CHP وCCHP، توسعه استفاده از سوخت گاز طبيعي فشرده (CNG)، توجه به مختصات اقتصاد مقياس، تکميل زنجيره ارزش پايين دستي و کاهش خام فروشي و مهندسي ارزش مورد اشاره قرار داد و افزود: اغلب اين نيازها، مباحثي است که عوايد حاصل از رفع و چاره انديشي براي آن براحتي پاسخگوي هزينه هاي انجام شده خواهد شد.

زنگنه با بيان اينکه سيستم هاي سنتي به سختي پذيراي حرف هاي جديد و ايده هاي خلاقانه مي شود و هرچه ساختار سيستم، سنتي تر و قديمي تر باشد، اين مقاومت ها هم بيشتر خواهد بود، خطاب به حاضران تاکيد کرد: بنابراين اگر گاهي سيستم در مقابل حرف و ايده شما ايستاد، مأيوس نشويد و مقاومت کنيد تا بتدريج ايده شما در سيستم جذب شود. وزير نفت در باب هر يک از نيازمندي هايي که مطرح کرد، توضيحاتي هم ارائه داد و نکاتي را يادآور شد.

زنگنه با اشاره به گستردگي صنعت نفت و وجود خوراک ارزان در کشور گفت: براي افزايش بهره وري، اشتغالزايي و درآمدزايي بيشتر، فرصت هاي زيادي در صنعت عظيم نفت وجود دارد و ما معتقديم که بايد به جوانان کمک کرد تا امکان استفاده از اين فرصت ها فراهم شود.

وي همچنين با اشاره به زمين 17 هکتاري انبار نفت ري که وزارت نفت براي استقرار شرکت هاي دانش بنيان و شتاب دهنده در نظر گرفته است، ابراز اميدواري کرد که با رونق اين کسب وکارها، امکان بهره مندي بيشتر صنعت نفت از ايده ها و افکار نوين و خلاقانه فراهم شود.

پس از سخنان وزير نفت، تعدادي از مديران شرکت هاي دانش بنيان و شتاب دهنده حاضر در جلسه، نظرات خود را بيان کردند و در پايان هم مقرر شد، اين نشست ها براي تبادل نظر و هموار کردن مسير حمايت و همکاري با اين شرکت ها ادامه يابد.

 

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي:

ارزش محصولات پتروشيمي تا پايان 1404 به 37 ميليارد دلار مي رسد

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي گفت: با بهره برداري از 53 طرح پتروشيمي تا پايان سال 1404 ارزش اين محصولات به 37 ميليارد دلار خواهد رسيد. به گزارش خبرنگار اعزامي شانا به استان اردبيل، بهزاد محمدي پس از بازديد از طرح پتروشيمي آرتا انرژي اردبيل با حضور اکبر بهنام جو، استاندار اردبيل اظهار کرد: در فضاي کنوني کشور هيچ ثوابي بالاتر از کارآفريني نيست. وي با اشاره به اينکه طرح پتروشيمي زنده و رو به جلوست، افزود: اميدوارم با سرمايه گذاري انجام شده، شاهد بهره برداري از اين طرح در سال آينده باشيم. معاون وزير نفت با بيان اينکه صنعت پتروشيمي، تاثيري بسزا بر درآمد ارزي کشور دارد، تصريح کرد: صنعت پتروشيمي، تنوع محصول بالا و پايداري خوبي دارد و در انجام صادرات با محدوديت کمتري روبه روست. محمدي تاکيد کرد: شرکت ملي صنايع پتروشيمي آمادگي دارد متخصصان حرفه اي خود را در صورت نياز براي کمک به اجراي طرح به آن ملحق کند. مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي ظرفيت صنعت پتروشيمي کشور را 66 ميليون تن اعلام کرد و ادامه داد: تلاش مي شود اين مقدار در سال 1404 دو برابر شود و به 133 ميليون تن برسد.

افتتاح 53 طرح پتروشيمي تا پايان سال 1404

معاون وزير نفت با اشاره به اينکه با افتتاح 27 طرح پتروشيمي تا پايان سال 1400 ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي به 100 ميليون تن مي رسد.

محمدي با بيان اينکه ارزش محصولات پتروشيمي (ارزي و ريالي) کشور از 17 ميليارد دلار کنوني به مرز 24 ميليارد دلار در سال 1400 مي رسد، اظهار کرد: با بهره برداري از 26 طرح ديگر پتروشيمي تا پايان سال 1404، ارزش محصولات به 37 ميليارد دلار خواهد رسيد.   

وي با تاکيد بر رعايت الزام هاي ايمني در اجراي طرح آرتا انرژي گفت: شرکت ملي صنايع پتروشيمي، موضوع گازرساني به اين طرح از سوي شرکت ملي گاز را به جديت پيگيري خواهد کرد.

 

باوجود محدوديت هاي مالي و بودجه اي صورت گرفت

تصويب اعمال اضافات شايستگي کارکنان صنعت نفت

معاون وزير نفت در توسعه مديريت و سرمايه انساني، پس از  برگزاري نشست روز شنبه (16 شهريورماه) شوراي حقوق و دستمزد، از مصوبه هاي اين نشست خبر داد. فرزين مينو در اين باره به شانا گفت: وزير نفت در اين نشست براي کارکنان سنگ تمام گذاشت و با تاکيد و حمايت ويژه ايشان مبني بر ضرورت اجراي آيين نامه هاي اداري و استخدامي صنعت نفت، اعمال اضافات شايستگي کارکنان صنعت نفت مصوب شد. وي افزود: در شرايطي که بيشتر اعضاي خانواده بزرگ صنعت نفت پذيرفته بودند که با توجه به شرايط کنوني، تصويب اضافات شايستگي براي سال 97 امري ناممکن است؛ اما وزير نفت برخلاف تبليغات منفي و جهت گيري هاي نادرست مبني بر بي توجهي ايشان به سرمايه انساني، در کمال اقتدار و براي حمايت از کارکنان صنعت نفت، همچنين حفظ نظام ها و آيين نامه اداري و استخدامي خاص صنعت نفت در نشست شوراي حقوق و دستمزد شرکت و با دفاعي هوشمندانه، منجر به تصويب اعمال اضافات شايستگي کارکنان صنعت نفت شد. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت يادآور شد: اين مصوبه با وجود محدوديت هاي مالي و بودجه اي موجود در صنعت نفت و با اينکه بسياري از مزاياي کارکنان در شرايط کنوني و به تبع شرايط ويژه کشور انقباضي شده است، با هدف حفظ انگيزه کارکنان، عدم انقطاع نظام مديريت عملکرد، انتصاب ها و ترفيع ها و به طور کلي عدم خدشه به ديگر نظام هاي منابع انساني صنعت نفت انجام شد؛ زيرا در صورت انقطاع آن، ديگر نظام هاي مرتبط دچار عارضه جدي مي شدند. مينو تاکيد کرد که نقش همه ارکان اين معاونت يا ديگر شرکت ها در حوزه منابع انساني تنها تهيه مدارک و مستندات مورد نياز بوده و کار اصلي و عمده را در اين بين بايد به حساب وزير نفت و حمايت بي دريغ ايشان از مجموعه صنعت نفت گذاشت که اين موضوع جاي تشکر و قدرداني دارد. وي همچنين از پذيرفتن پيشنهاد «افزايش 18 درصد نرخ اقلام مندرج در نفت کارت (کارت خدمات الکترونيکي)» نسبت به پارسال از سوي وزير محترم نفت و ابلاغ آن به معاونت منابع انساني خبر داد و افزود: افزون بر افزايش مبلغ نفت کارت ها، «بک پي» آن هم انشاالله پرداخت خواهد شد.

ساماندهي نظام پرداخت پيمانکاران در دستور کار

معاون وزير نفت در توسعه مديريت و سرمايه انساني در ادامه، ضمن اشاره به تشکيل بيش از 15 نشست با موضوع «ساماندهي نظام پرداخت پيمانکاران» با حضور کارشناسان خبره يادآور شد: اين موضوع در حال بررسي جدي است. اکنون در مرحله امضاي قرارداد مشاوره در زمينه طبقه بندي مشاغل قرار داريم و پس از دستيابي به نتيجه مطلوب، پرداختي هاي پيمانکاران متناسب با نظام ياد شده انجام خواهد شد؛ اين موضوع يکي از مطالبات جدي وزير نفت از معاونت منابع انساني بوده است که اميدواريم با تلاش همکاران بتوانيم پاسخگوي مطالبه ايشان در اين زمينه باشم.

اصلاح مشکلات بيمه مدت موقت ها/  فوق العاده تخصصي کارکنان مدت موقت در فرايند تصويب خواهي

 معاون وزير نفت در توسعه مديريت و سرمايه انساني، ضمن اعلام اين مطلب که فوق العاده تخصصي کارکنان مدت موقت در فرايند تصويب خواهي از سوي وزير نفت است، از افزايش مبلغ کمک رفاهي کارکنان قراردادي مدت موقت خبر داد و افزود: متناسب با افزايش مبلغ اقلام نفت کارت کارکنان رسمي و قرارداد مدت معين، کمک رفاهي کارکنان مدت موقت هم افزايش خواهد يافت و «بک پي» آن هم پرداخت خواهد شد. مينو همچنين از حل مشکلات بيمه تکميلي کارکنان قرارداد مدت موقت خبر داد و گفت: به دنبال آسيب شناسي در حوزه بيمه تکميلي کارکنان مدت موقت و با توجه به گزارش هايي که از چهار شرکت اصلي زير پوشش بيمه داشته ايم، مسائل موجود بررسي و شناسايي و تحت عنوان بسته پيشنهادي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني به شرکت ملي نفت ابلاغ شد، بنابراين با توجه به نکات مورد اشاره در اين بسته پيشنهادي، مشکلات کنوني کارکنان مدت موقت درباره بيمه تکميلي به طور کامل برطرف خواهد شد.

واگذاري سازمان بهداشت و درمان نفت کذب است

معاون وزير نفت در توسعه مديريت و سرمايه انساني، شايعه درباره واگذاري سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را کذب دانست و گفت: هدف از اجراي طرح ارتقاي نظام سلامت کارکنان صنعت نفت، چابک سازي سازمان بهداشت و درمان و افزايش رضايت کارکنان و خانواده هاست. فرزين مينو اظهار کرد: از کارکنان صنعت نفت، کارکنان و مديران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مي خواهيم به شايعه هاي بي اساسي که در اين باره مطرح مي شود، توجهي نداشته باشند. وي افزود: از اجراي طرح ارتقاي نظام سلامت، اهدافي نظير افزايش رضايت کارکنان صنعت نفت و خانواده آنها، افزايش سطح دسترسي آنان به مراکز درماني، شفاف سازي و ارتقاي کيفيت خدمات سازمان بهداشت و درمان را انتظار داريم. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت تصريح کرد: مالکيت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با شرکت ملي نفت ايران است و قرار نيست هيچ گونه واگذاري انجام شود، بنابراين حاشيه سازي و شايعه پراکني در اين باره هيچ گونه توجيهي ندارد و در صورت تکرار چنين فعاليت هايي که تنها سبب ايجاد جو ناامني و نااميدي در سازمان مي شود، افراد بايد تبعات آن را بپذيرند. مينو يادآور شد: خانواده صنعت نفت که زير پوشش خدمات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت هستند، همچنين کارکنان و مديران خدوم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، نبايد در اين زمينه نگران باشند؛ زيرا کمترين اخلال  در ارائه خدمات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به کارکنان و خانواده آنان، ايجاد نمي شود، بلکه با اجراي طرح ياد شده، افراد افزون بر مراکز درماني صنعت نفت به ديگر مراکز درماني نيز دسترسي خواهند داشت. وي افزود: به طور حتم افزايش دسترسي خانواده صنعت نفت به مراکز درماني، رضايت کارکنان و خانواده آنان را به دنبال خواهد داشت. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت اظهار کرد: الگوي ما در اجراي اين طرح، شرکت نفت فلات قاره ايران است که امروز يکي از موفق ترين نظام هاي بهداشت و درمان در سطح صنعت نفت را شکل داده و رضايت حداکثري از کارکرد اين طرح در آن شرکت ايجاد شده است. مينو در پايان يادآور شد: پرهيز از برخوردهاي سليقه اي در حوزه بهداشت و درمان، افزايش کيفيت و شفافيت در عملکرد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، مديريت بهينه هزينه هاي درمان و اثربخشي بيش از پيش خدمات اين سازمان، از نتايجي است که طرح ياد شده به دنبال آن خواهد بود.