بهینه سازی در مسیر پیشرفت

شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، وظيفه سياستگذاري و همکاري با ساير دستگاه هاي قانونگذار و اجرايي کشور براي تدوين راهبرد هاي مصرف سوخت کشور، تهيه بسته هاي سياستي و خط مشي هاي اساسي مرتبط با عرضه و مصرف انرژي و حامل هاي آن در بخش هاي مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزي و مسکن و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب را به عهده دارد.  از ديگر وظايف اين شرکت مي توان به تهيه راهکارهاي اجرايي مناسب به منظور حمايت و تشويق براي ارتقاي نظام تحقيق و توسعه فناوري هاي جديد در زمينه بهينه سازي انرژي و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب؛ تهيه معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي اجباري انرژي مديريت، نظارت و بازرسي و انجام اقدام لازم در زمينه مميزي انرژي، بهينه سازي مصرف انرژي و اجراي راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي از سوي مصرف کنندگان انرژي، براساس مقررات و آيين نامه هاي مربوطه اشاره کرد. اين وظايفي که اشاره شد، بخشي از اقدام هايي است که شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به عهده دارد. در گزارش پيش رو به مهم ترين اقدام هاي انجام شده اين شرکت طي يک سال گذشته پرداخته شده که در ادامه مي خوانيد:

افزایش کارایی 600 هزار موتورخانه

در مدیریت ساختمان بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات گرمایشی و سرمایشی، بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیز ات و لوازم خانگی، توسعه به کارگیری آبگرمکن های خورشیدی در واحدهای ساختمانی، ارائه آموزش های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها و بهینه سازی مصرف انرژی در پوسته خارجی ساختمان مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد.  این بخش برای توسعه فعالیت های خود در سال 97 اقدام های متنوعی انجام داده که از آن جمله می توان به پیگیری اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (از طریق سازمان برنامه و بودجه، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی)، پیگیری اجرای استاندارد و برچسب انرژی ساختمان های دولتی، همکاری در تدوین آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (الف) ماده (44) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی - اجتماعی و تهیه پیش نویس بسته اجرایی موضوع ماده (5) آیین نامه اجرایی و ماده (18) قانون اصالح الگوی مصرف انرژی اشاره کرد.  در زمینه طرح های ماده (12) قانون رفع موانع تولید، بخش ساختمان طرح های افزایش کارایی 600 هزار موتورخانه ساختمان های مسكونی، تجاری و اداری موجود درکشور و جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم با بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان بالا را در دستور کار داشته است.  در طرح «افزایش کارایی 600 هزار موتورخانه ساختمان های مسكونی، تجاری، اداری موجود درکشور» اقدام هایی از جمله تهیه و تدوین نمونه تفاهمنامه، قراردادها و اسناد حقوقی؛ تهیه، تدوین و بازنگری نظام اندازه گیری و صحه گذاری و دستورعمل های مربوطه؛ انعقاد قرارداد با10 شرکت سرمایه گذار برای ارتقای حدود 13 هزار موتورخانه انجام شده و در سال 97 نیز اقدام های لازم برای دریافت اصلاحیه جدید مصوبه شورای اقتصاد صورت گرفته است.  در طرح «جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم با بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان بالا» نیز در سال 97 قراردادی برای نوسازی 200 هزار بخاری با یکی از تولیدکنندگان داخلی منعقد شده است، ضمن آنکه در همین سال تفاهمنامه همکاری با سازمان نوسازی مدارس نیز به امضا رسید.

جایگزینی 10 هزار و 600 تاکسی فرسوده

مدیریت حمل و نقل، یکی دیگر از زیر مجموعه های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت است که وظایفی از جمله تهیه سبد سوخت در بخش حمل و نقل کشور؛ تدوین معیارها، استانداردها و برچسب های انرژی؛ بررسی وضعیت ناوگان خودرویی سبک و سنگین؛ بررسی ترافیک در حمل و نقل درون و برون شهری؛ توجه به ترکیب شیوه های مختلف حمل و نقل و حضور در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با حمل و نقل را به عهده دارد.  بررسی سوابق اجرایی، انجام مکاتبات لازم، اخذ مجوز از برنامه ریزی وزارت نفت و ارسال طرح «سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل ونقل جاده ای (سپهتن)» به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه برای تصویب طرح از جمله اقدام های انجام شده این مدیریت در سال 97 است.  ضمن آنکه تهیه طرح توجیهی و گزارش فنی و اقتصادی، ارسال طرح «جایگزینی 100 هزار دستگاه ناوگان فرسوده تاکسی برون شهری با خودروی سواری دیزل» به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه برای مطرح شدن در شورای اقتصاد نیز در سال گذشته انجام شده است.  یکی از محورهای مهمی که مدیریت حمل و نقل در ماده 12دنبال می کند، «جایگزینی 65 هزاردستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای 10 تن با سن بالاتر از 35 سال» است. سال 97 برای ارتقای این طرح، اقدام هایی انجام شده که عبارتند از: جایگزینی 2248 دستگاه از طریق ماموت، 933 دستگاه از سوی سایپا و 47دستگاه از سوی آریا دیزل، اسقاط 2411 دستگاه به وسیله ماموت، 997دستگاه از سوی سایپا و 56 دستگاه از طریق آریا دیزل، صرفه جویی کسب شده معادل 90 میلیون لیتر نفت گاز برابر با 40 میلیون دلار و بازپرداخت 50 میلیون درهم امارات (تبدیل شده) به شرکت ماموت.

جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده

 برای توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن، اقدام هایی انجام شده که از جمله آن می توان به انعقاد و ابلاغ 5 موافقت نامه اجرایی (350 واگن لبه لند، 75واگن بالادست بر)؛ انجام صحه گذاری پیش از بهره برداری هزار و 686 واگن؛ انجام بازدید و صحه گذاری شروع بهره برداری 300 واگن؛ انجام مراحل ابلاغ موافقتنامه اجرایی 725 واگن؛ بررسی مدارک سرمایه گذاران برای خرید هزار و 834 دستگاه واگن باری و133 دستگاه واگن مسافری و در حدود 212 میلیون تن کیلومتر عملکرد سرمایه گذاران تا پایان سال 97 اشاره کرد.  طرح جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا از دیگر طرح های ماده (12) است. سال 97 نیز در مسیر توسعه پیگیری اخذ ضمانت نامه بانکی برای ابلاغ 5 قرارداد به منظور جایگزینی 10 هزار و 600 دستگاه تاکسی انجام شده است.  در طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلانشهر، اقدام های ارزشمندی در سال 97 انجام شده که از آن جمله می توان به انعقاد و ابلاغ موافقت نامه با شهرداری های 9 کلانشهر؛ امضای قرارداد متناظر مربوط به توسعه طرح در تهران برای ورود 301 دستگاه واگن (در مرحله ارائه ضمانت نامه است) و استفاده از فضای تبلیغات محیطی مترو به منظور تبلیغ و ترویج، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بهینه سازی مصرف انرژی اشاره کرد.  طرح تولید قوای محرکه کم مصرف درخودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده نیز از دیگر طرح های ماده(12) است، پیگیری اخذ ضمانت نامه بانکی برای ابلاغ قرارداد به منظور تولید 100 هزار دستگاه قوای محرکه کم مصرف از جمله اقدام هایی است که در سال 97 در این خصوص طرح انجام شده است.

برق دارکردن چاه ها و تلمبه های آب کشاورزی

تدوین استانداردها و معیارهای مصرف انرژی در صنایع خرد، بزرگ، زنجیره عرضه (نفت، گاز و نیروگاه)، کشاورزی و تجدیدپذیر، تهیه بسته های سیاستی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حامل های آن در بخش های مختلف سازمان؛ مدیریت، نظارت و بازرسی و انجام اقدام لازم در زمینه ممیزی انرژی، بهینه سازی مصرف و اجرای راهکارهای مرتبط از سوی مصرف کنندگان؛ فعالیت لازم در زمینه حمایت از ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدید پذیر انرژی؛ انجام اقدام های لازم به منظور ترغیب مصرف کنندگان انرژی به استفاده از تجهیزات و فرایندهای با مصرف کمتر در صنایع نفت و گاز، نیروگاه، فلزی و غیر فلزی، شیمیایی و پلیمری، غذایی و... و تدوین آیین نامه های صرفه جویی و الگوهای لازم برای مصرف انرژی و حامل های آن در بخش های مختلف صنعت از جمله وظایف مدیریت صنعت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت است.  برای توسعه فعالیت های بخش صنعت در سال97 اقدام های مختلفی انجام شده که عبارتند از: پیگیری اعمال جرایم صنایع پر مصرف با همکاری وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد برای اجرای ماده 26؛ همکاری در پروژه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)؛ مشارکت در کمیته سوخت و خوراک برای تعیین سهمیه سوخت 31 واحد صنعتی؛ اقدام برای برگزاری جلسات اصلاحیه 4 مورد استاندارد (آمونیاک، روين موتور و روين تصفیه، کمپوت و کنسرو، آبمیوه و کنسانتره و لبنی، آجر)؛ نظارت بر حسن اجرای مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی و عملیاتی منتخب وزارت نفت؛ ارزیابی واحدهای صنعتی تابع وزارت نفت در قالب جایزه مدیریت انرژی؛ مشاوره فنی در چارچوب ابلاغیه وزیر نفت به منظور استقرار مدیریت انرژی در قالب استاندارد 50001 ISO؛ تهیه گزارش توجیهی طرح ارتقای کارایی انرژی در پالایشگاه ها و خطوط لوله نفت و ارسال آن برای وزیر نفت؛ پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری سه جانبه برای طرح توسعه و نوسازی تجهیزات صنعت نفت و نوسازی ایستگاه های پمپاژ و طرح افزایش کارایی انرژی؛ اصلاح و به روز رسانی گزارش توجیهی طرح افزایش کارایی انرژی در صنایع پتروشیمی و بررسی طرح پیشنهادی کاهش مصرف گاز در نانوایی ها و بازدید از نمونه اجرا شده است.  بخش صنعت نیز همانند دیگر بخش های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در زمینه ماده 12 برنامه هایی را در دستور کار دارد که از جمله می توان به طرح برق دارکردن چاه ها و تلمبه های آب کشاورزی اشاره کرد. سال 97 برای توسعه این طرح اقدام هایی از جمله برقی کردن 47 حلقه چاه کشاورزی و توافق با شرکت توانیر برای مشارکت در طرح برق دار کردن چاه های کشاورزی به عنوان سرمایه گذار عامل صرفه جویی انجام شده است.

حمايت مالي از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي

پژوهش و فناوري، يکي ديگر از مديريت هاي شرکت بهينه سازي مصرف است. انجام وظايف دبيرخانه شوراي پژوهش شرکت؛ برنامه ريزي و تنظيم بودجه سالانه فعاليت هاي پژوهشي شرکت؛ اخذ و جمع بندي نيازهاي پژوهشي شرکت و تنظيم عناوين طرح ها و پروژه ها، اولويت بندي آنها با توجه به اعلام نيازهاي واصله و ارائه پيشنهادهاي مقتضي به شوراي پژوهش شرکت و انجام تمام اقدام هاي مرتبط با حمايت مالي از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي، پروژه هاي جايگزين سربازي(سرباز نخبه) و... را به عهده دارد.  اين مديريت در سال 97 اقدام هايي انجام داده که عبارتند از: انجام مراحل تصويب و ابلاغ 14 مورد قرارداد حمايت مالي از پايان نامه هاي مقاطع ارشد و دکترا: تصويب سه پروژه پژوهشي جديد در شوراي پژوهشي شرکت ملي نفت (طراحي و ساخت سر مشعل هاي ديگ هاي موتورخانه هاي مسکوني با قابليت نصب بر مشعل هاي مورد استفاده در کشور، طراحي و توسعه سامانه GHP بر پايه فناوري موتور گازسوز، طراحي و ساخت ميکرو توربين گازي در محدوده تواني 30 تا 60 کيلووات، (به منظور کاربرد در صنايع نفت و گاز با هدف بازيافت انرژي، افزايش راندمان و توليد همزمان برق و حرارت)؛ انجام اقدام هاي لازم به منظور تشکيل شوراي پژوهشي شرکت (تهيه پيش نويس دستورعمل داخلي، دستور جلسه و...) و تهيه گزارش و پرونده اوليه مسؤوليت اجتماعي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و همکاري موثر در معرفي ديدگاه و استانداردهاي CSR.