معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران:

برای تولید حداکثری آماده ایم

مشعل  بيژن زنگنه، وزير نفت بتازگي در پاسخ به اينکه توليد نفت ايران پس از توافق احتمالي چه زماني به حداکثر ممکن مي رسد؟ اعلام کرد: «سه روز هم طول نمي کشد.» معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران نيز اين مساله را مورد تاکيد قرار داده است که «براي بازگشت به توليد حداکثري نفت، آماده ايم.»  فرخ عليخاني اين توضيح را در پاسخ به سوالي درباره فرازو نشيب هاي توليد نفت ايران در اين دوره از تحريم ها اعلام کرد: «شرايط، سخت و البته تحت کنترل است. بديهي است که عبور از اين شرايط سخت، بدون گستره وسيعي از کار و فعاليت ممکن نيست. پس بدون ترديد نه تنها در توليد، بلکه در تمام فرايندها با چالش ها و فراز و نشيب هاي زيادي مواجه هستيم؛ اما اين را هم بگويم که ما از تحريم براي رفع گلوگاه هاي توليد و انجام بسياري از کارهاي گاه عقب مانده در زمينه تعميرات، بازسازي و حتي نوسازي برخي تاسيسات استفاده کرديم و مي توانم بگويم آمادگي خوبي براي بازگشت به توليد حداکثري نفت پيدا کرده ايم.» نکته مهم ديگر در سخنان او تاکيد بر اين بود که به هيچ عنوان در ميدان هاي مشترک، کاهش توليد نداريم.

انسجام و نقشه راه

 معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران که در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با تشريح ماموريت ها، اولويت ها و برنامه هاي اين معاونت، بر سياستگذاري درست در حوزه توليد تاکيد و اعلام کرد: «يکي از اقدام هاي مهم انجام شده، ايجاد انسجام و هماهنگي بيشتر ميان شرکت هاي توليدي است که در اين مسير، نقشه راهي با كمك همكاران ايجاد كرديم. 6 شرکت تابعه شرکت ملي نفت ايران، شامل شرکت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، نفت فلات قاره ايران، نفت مناطق مرکزي ايران، نفت و گاز اروندان، پايانه هاي نفتي ايران و ملي حفاري ايران به عنوان زيرمجموعه اين معاونت مشغول فعاليت هستند و فکر مي کنم مهم ترين اقدام  انجام شده که به شکل مستمر مورد توجه ما قرار دارد، ايجاد انسجام بيشتر بين اين شرکت ها و جلوگيري از فعاليت هاي جزيره اي و پراکنده در اين مجموعه است. سعي كرديم با هدف ايجاد بستر يكپارچه، ستاد نقش توليد محتوا را به عهده بگيرد و نقشه راهي نيز با كمك همكاران ايجاد كرديم. در بخش هاي فني نيز نقشه راه در سه فرايند شامل فرايندهاي فني، پشتيباني و مديريتي تعريف شده است.  فرايند اصلي كه بخش فني است، از چند منظر از جمله محصول محور و دارايي محور مورد توجه قرار گرفت: محصول محور براساس ماده 5 اساسنامه شركت ملي نفت ايران تنظيم شده تا ماموريت شركت به عنوان يک بنگاه اقتصادي، توليد، توزيع داخلي و تجارت 5 محصول توليدي را اجرايي کند. بخش دوم که افق زماني در آينده بيشتر به اين سمت است، شامل دارايي هاي صنعت نفت مي شود که امروز در صنعت نفت دنيا دارايي هاي فيزيکي، نيروي انساني، برند سازمان، مباحث مالي و... در درجه نخست اهميت قرار دارند و ما هم ناگزير به حرکت در اين مسير هستيم. نگاه دارايي محور براساس زنجيره ارزش بالادستي است كه از مخزن شروع و سپس به چاه و تأسيسات سطح الارضي، خطوط لوله، مخازن و سپس به صنايع پايين دست ختم مي شود؛ در واقع محصولات كه از ديد ما مهم به شمار مي روند، خروجي اين دارايي ها هستند. ما در معاونت توليد، تمامي اين بخش ها را براي شركت ملي نفت ايران تعريف كرده ايم و همچنين به صورت ماتريسي براي هر شركت به طور مجزا اعمال شده است.

پارامترهاي توليد در شرايط ويژه

معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران در ادامه، پارامترهاي مختلف براي تداوم توليد در شرايط ويژه را برشمرد و گفت: در شرايطي همچون تحريم، پارامترهاي مختلفي را براي توليد در نظر مي گيريم. به عنوان مثال، موضوع اهميت توليد از ميادين مشترک، تعهدات پايين دستي داخلي از جمله پالايشگاه ها، پتروشيمي ها، نيروگاه ها و نيز موضوع صادرات از نظر كمي و كيفي در نظر گرفته مي شوند. افزون بر آن پتانسيل چاه ها و مخازن و حتي منابع انساني مدنظر قرار مي گيرد. نکته مهم در توضيحات او تاکيد بر اين مساله بود که «به هيچ عنوان در ميدان هاي مشترک، کاهش نداريم.». با طرح سوال توليد در ميادين مشترک، صحت و سقم طرح اخباري مبني بر تغيير در تاسيسات آن با هدف سازگاري عمليات توليد با شرايط هورالعظيم پس از سيل ابتداي امسال عنوان شد که عليخاني با رد آن، اين نکته را متذکر شد که طراحي اين تاسيسات براساس هورالعظيم بوده و همه فعاليت ها در حوزه توسعه و توليد شرکت ملي نفت ايران با پشتوانه مطالعات مبسوط پايه و لحاظ کردن همه پيش نيازها و شرايط و مختصات عملياتي اجرايي مي شود. بر اين اساس توسعه در غرب کارون نيز از همان ابتدا با در نظر گرفتن همه جوانب آغاز شد که مدارک و مستندات آن در شرکت متن موجود است. در واقع طراحي اوليه کار در غرب کارون با در نظر گرفتن عمق هور در بخش هاي مختلف صورت گرفته و همان طور که در سيلاب هم شاهد بوديد، فقط چند چاه به دليل آب گرفتگي جاده هاي دسترسي و به دليل ايمني، به حالت تعليق درآمدند و چاه ها با مشكل مواجه نشدند كه اين موضوع بيانگر آن است که طراحي چاه ها بر اساس هور بوده و بحران سيل نمي تواند منجر به آسيب شود و قرار نيست تغييري در طراحي آنها به وجود آيد؛ البته در همان زمان هم اعلام کرديم که اين چاه ها به دليل رعايت حداکثري مسائل ايمني (نه بروز مشکل در فرايند توليد) بسته شدند تا تمرکز روي بحران سيل باشد.  او در ادامه به تعامل بسيار مناسب مسوولان استاني، شهري، نظامي و صنعتي در سيل اخير اشاره کرد و يادآور شد: بحران سيل غير از پيشگيري، دو فاز مقابله و بازسازي دارد. معاونت توليد در مقابله نقش بيشتري داشت؛ اما اكنون مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز نقش برجسته تري در فاز بازسازي دارد. با اين حال معاونت توليد نيز همچنان به اين بخش كمک مي كند. عليخاني در توضيح فرايند تحويل طرح آزادگان جنوبي از بخش توسعه به توليد گفت: در جلسات متعدد برگزار شده با معاونت توسعه و مهندسي و شركت متن، فرمتي براي تحويل آزادگان جنوبي از بخش توسعه ايجاد شد كه بتدريج در حال تحويل است. گام بعدي نيز تلمبه خانه غرب کارون است.

اولويت بندي تکميل مخازن ذخيره سازي

وي در پاسخ به سوالي درباره برنامه افزايش ظرفيت ذخيره سازي توضيح داد: در اين زمينه اولويت هايي داريم که براساس بازه زماني مورد نياز براي تکميل در سه اولويت تقسيم بندي شده که اميدواريم سال آينده شاهد به مدار آمدن بخشي از آن باشيم. از جمله با توجه به درصد پيشرفت کار در مخازن گوره - اميديه، عمليات تکميل آن بخوبي از سوي شرکت متن در حال انجام است.