تلاش صنعت نفت در جبهه اقتصاد مقاومتي ادامه دارد

سلام به امید

مشعل: صنعت نفت ايران انسدادپذير نيست؛ حتي اگر پاي تحريم هاي يکجانبه اي در ميان باشد که از قضا مشخصا همين بخش را نشانه رفته است. توسعه و پويايي کنوني در صنعت نفت ايران، نه شعار است و نه يک پز سياسي اقتصادي. گواه آن، مرور عملکرد يکساله در بخش هاي مختلف از نفت، گاز، پالايش و پخش فراورده هاي نفتي و پتروشيمي است که در هر يک از اين بخش ها مي توان تحقق اقتصاد مقاومتي و راهبرد توسعه اي را در سال رونق توليد به نظاره نشست.

در صنعت نفت تمرکز بر توسعه ميادين مشترک نفتي و گازي کارنامه قابل قبولي در اين مسير پيش رو قرار مي دهد که مي توان بررسي عملکرد يکسال گذشته را با اخبار اميدوارکننده اي دنبال کرد. تداوم افزايش ظرفيت توليد در ميدان هاي مشترک در غرب کارون تا جنوبي ترين نقطه ايران در عسلويه که مخزن مشترک ايران و قطر قرار دارد، هر کدام نويدبخش تدبير و اميد هستند.

در همان جنوب، نام «ستاره خليج فارس»  بيش از گذشته، از قِبَل اجراي پالايشگاه شنيده مي شود. نسخه ضدتحريمي براي بنزين کشور که افزون بر بي نياز کردن کشور از واردات، نام ايران را در ليست کشورهاي صادرکننده بنزين هم قرار داده است. به اين موارد، بايد افزايش کيفيت بنزين و گازوييل توليدي را هم اضافه کرد. در بيان عملکرد درخشان صنعت گاز ايران، تنها بيان يک آمار مي تواند توسعه گازرساني کشور را عيان کند که «آمار گازرساني روستايي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم با آمار همه تاريخ گازرساني تا پيش از سال 92 به عبارتي 50 سال گذشته برابر است» و مي شود با اطمينان اعلام کرد که هيچ کشوري به اندازه ايران، داراي شبکه گازرساني نيست. 85 درصد جمعيت روستايي و 100 درصد جمعيت شهري بدون احتساب استان سيستان و بلوچستان به شبکه گاز طبيعي متصل هستند. صنعت پتروشيمي کشور هم که بيش از گذشته در تيررس تحريم هاي آمريکا قرار گرفته است، از توسعه بازنمانده و با تداوم روند توليد و صادرات، طرح هاي مختلفي در اين بخش در نوبت افتتاح قرار دارند که از جمله آنها مي توان به متانول کاوه، پتروشيمي ايلام و بوشهر اشاره کرد.  همپاي تمامي اين اقدام ها، عمل به مسؤوليت اجتماعي است که هيچ يک از بخش هاي نفت، گاز، پالايش و پخش فراورده هاي نفتي و پتروشيمي از جامعه محلي غافل نشده اند. اينها همه حاصل جمع تلاش خستگي ناپذير کارکنان صنعت نفت است که با اميد به آينده، از توقف بازنمي مانند که در ادامه و به تفکيک، در هر بخش مرور خواهد شد. 

 

دستاوردهای يكساله   شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب

گاز بــر مــدار    رفــاه

توزیع بنزین یورو 4 تا رونمایی ا زسامانه اسکادا

پالایش نفت درخشید

ارائه خدمات متنوع بهداشت و درمان