بهداشت و درمان صنعت نفت   

صرفه جويي 8 ميليارد توماني حوزه دارو

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از صرفه جويي هشت ميليارد توماني اين سازمان در هزينه دارو خبر داد. حبيب الله سميع با اشاره به گزارش حسابرسان سازمان حسابرسي وزارت اقتصاد و دارايي و ارائه آن درمجمع عمومي سازمان افزود: گزارش حسابرسان نسبت به ديگر شرکت هاي تحت پوشش شرکت ملي نفت ايران از شرايط مطلوبي برخوردار بوده است. وي با ارزيابي مثبت روند عملکرد مالي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در پنج سال اخير گفت: درسال گذشته عملکرد مالي اين سازمان مورد تاييد و قبول مجمع و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران بوده است و بهداشت و درمان صنعت نفت در بخش هاي مالي و خدمات، درماني نمره قبولي گرفت. مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به ضرورت توجه به مديريت هزينه ها با توجه به سند راهبردي ابلاغي وزير نفت تصريح کرد: تخصيص بودجه به مناطق طبق سال هاي گذشته مبتني بر ارائه گزارش عملکرد مناطق است. سميع از ديگراقدام هاي انجام شده به منظور صرفه جويي مالي را خريد متمرکز دارو و اقلام پرمصرف در سه سال اخير عنوان کرد و گفت: سال گذشته افزون برهشت ميليارد تومان در هزينه دارو صرفه جويي شد که جاي قدرداني از همکاران مديريت سلامت به ويژه حوزه دارو و تجهيزات پزشکي را دارد. مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت همچنين از رشد 20 درصدي خريد متمرکز دارو در سال گذشته خبرداد وافزود: پارسال 147 ميليارد تومان وسال 96، مبلغ 121ميليارد تومان خريدمتمرکز دارو انجام شد که اين رشد 20 درصدي با توجه به تورم و افزايش قيمت ها، قابل قبول است. سميع با بيان اين که خريد متمرکز اقلام پرمصرف تجهيزات پزشکي مانندآنژيوکت، سرنگ، دستکش، گاز، باند و موادضدعفوني کننده بيمارستاني در دستور کار قرار گرفته است، تصريح کرد: پارسال براي خريد متمرکز دوقلم تجهيزات پرمصرف (آنژيوکت و سرنگ) اقدام شد. مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت گفت: درباره خدمات پيشگيرانه، معاينات طب صنعتي شاغلان، شناسايي شيوع بيماري هاي غيرواگيردار و پيگيري و درمان سه بيماري عمده فشارخون، چربي خون و چاقي شاغلان و خانواده هاي آنان نيز گزارش هايي ارائه شده است. به گفته وي، پارسال از کل جمعيت شاغلان صنعت نفت، 56 هزار نفر معاينه دوره اي شده اند که11درصد آنها مبتلا به فشارخون، 8 درصد مبتلا به ديابت ونزديک به 50درصد مبتلا به چاقي و اضافه وزن هستند. سميع گفت: نزديک به 50درصدافراد مبتلا به بيماري فشارخون بالا شناسايي شده اند وبه اهداف استاندارد کنترل بيماري رسيده اند.

 ارائه بسته هاي پزشکي به کارکنان

مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت به ارائه بسته هاي خدمتي به خانواده هاي شاغلان صنعت نفت اشاره و اظهارکرد: در حوزه پزشک خانواده 60 درصد خانواده ها داراي پرونده پزشکي هستند و خدمات دريافت مي کنند و در حوزه دندان پزشکي نيز با فراخوان هاي متعدد در ارائه خدمات پيشگيرانه موفق عمل کرده ايم. وي يکي ديگر از اقدام هاي مثبت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را راه اندازي سامانه ساتا عنوان کرد و افزود: هدف از راه اندازي اين سامانه، تمرکز بر فعاليت همه مناطق و بهبود تصميم گيري مديريتي است.

 

    شرکت مهندسي و توسعه نفت

اجراي يک طرح زيست‎محيطي

مجري طرح توسعه ميدان نفتي آذر با اشاره به تکميل و راه اندازي پروژه انتقال آب رودخانه چنگوله (بااحداث آبگير روي اين رودخانه)، گفت: اين اقدام، آثار زيست‎محيطي مطلوبي به همراه دارد. کيوان ياراحمدي گفت: احداث آبگير روي رودخانه چنگوله با توجه به پوشش گياهي مناسب، سبب ايجاد يک زيستگاه و اکوسيستم طبيعي براي جانوران منطقه شده است که سالانه هزاران پرنده مهاجر فصلي را به خود جذب مي کند. وي ادامه داد: همچنين درساخت سازه اين آبگير، سعي بر کاهش آثار منفي اکوسيستم آبي بوده، به طوري که با احداث نردبان ماهي (Fish ladder) از تخريب چرخه حيات در رودخانه چنگوله جلوگيري شده است. مجري طرح توسعه ميدان نفتي آذر افزود: با احداث و تکميل فعاليت هاي مربوط به سازه اصلي آبگير، ايستگاه پمپاژ وخط انتقال آب حدفاصل آبگير تا واحد فرآورش مرکزي ميدان آذر، برداشت و انتقال آب از ايستگاه پمپاژ احداثي جنب رودخانه چنگوله به مخزن احداث شده در مجاورت واحد سي پي اف فراهم شده است. به گفته وي، با انجام اين طرح نياز آبي اين ميدان براي مصارف صنعتي واحد سي پي اف، مصارف بهداشتي اين واحد واقامتگاه دائم بهره بردار تامين شده است. يار احمدي تصريح کرد: براي زيرسازي و تحکيم بستر سازه آبگير روي رودخانه چنگوله، 7200 مترمکعب ملات سنگ وبتن مصرف شده است. درساخت سازه هاي آبگير نيز9100 مترمکعب بتن و420 تن ميلگرد استفاده شده است. به گفته مجري طرح توسعه ميدان نفتي آذر، براي انتقال آب از ايستگاه پمپاژ جنب آبگير تا مخزن آب مجاور واحد CPF، يک خط لوله 10اينچ به طول 40 کيلومتر احداث شده است.

 

   شرکت ملي حفاري ايران

حفاري 124 حلقه چاه نفت و گاز در   يکسال

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: در يک سال اخير، حفاري 124حلقه چاه نفت و گاز در کارنامه اين شرکت ثبت شده است.

سيدعبدالله موسوي افزود: ازاين تعداد، يک حلقه اکتشافي، 52حلقه، توسعه اي -توصيفي و 70حلقه نيز تعميري - تکميلي بوده است.

وي اظهارکرد: دربازه زماني يادشده، 170هزار و270مترحفاري چاه ثبت شده وحفاري جهت دار وافقي که به تخصص ويژه نياز دارد، 26 هزار و 810متر بوده است. وي با اشاره به انجام 6هزار و 422 مورد خدمات ويژه دريک سال گذشته تصريح کرد: نمودارگيري، چاه پيمايي ونمودارگيري ازسيال حفاري وخدمات فني حفاري، اسيدکاري گسترده و ويژه، سيمان کاري، تزريق پذيري، لوله مغزي سيار، آزمايش چاه با ساق مته، همچنين حفاري باهوا و حفاري به روش فروتعادلي، لوله گذاري چاه، نصب آويزه و آزمايش بهره دهي چاه، از جمله مواردي هستند که خدمات ويژه در صنعت حفاري را شامل مي شوند. مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران همچنين با اشاره به ورود اين شرکت به پروژه هاي ميدان محور با هدف حفظ، نگهداشت و افزايش توليد ادامه داد: تاکنون اجراي دو پروژه در طرح توسعه ميدان هاي نفتي گچساران و نفت شهر به شرکت ملي حفاري ايران واگذار شده است و اين شرکت با شماري از شرکت هاي بخش خصوصي دراين زمينه مشارکت دارد. موسوي تداوم همکاري بامراکز علمي وپژوهشي، شرکت هاي دانش بنيان، سازندگان وصنعتگران داخلي  به منظورساخت قطعات و تجهيزات کاربردي درصنعت حفاري را از اقدام هاي اجرايي شرکت ملي حفاري ايران در همسويي با برنامه هاي اقتصاد مقاومتي عنوان و گفت: اين مهم با اشاره به نام گذاري امسال به عنوان «رونق توليد» با جديت بيشتري دنبال مي شود. وي همچنين توجه به امکانات رفاهي کارکنان از جمله در بخش هاي فرهنگي و ورزشي وحضور موثر شرکت ملي حفاري ايران درانجام مسؤوليت هاي اجتماعي را بخش ديگري ازفعاليت هاي اين شرکت برشمرد.

همکاري با 230سازنده داخلي

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين شرکت با 230شرکت ايراني سازنده قطعات و تجهيزات صنعت نفت همکاري دارد. سيدعبدالله موسوي افزود: حاصل اين تعامل، ساخت شمار قابل توجهي قطعات پرمصرف مربوط به دستگاه هاي حفاري و تجهيزات خدمات فني و مهندسي است. سيدعبدالله موسوي با اشاره به نقش شرکت ملي حفاري ايران در توليد نفت وگاز ازميدان ها و مخازن هيدروکربوري، اين شرکت را يک سرمايه ملي خواند وافزود: کار درصنعت راهبردي حفاري در رديف مشاغل بسيارپيچيده فني است وکارکنان سختکوش آن درشرايط مختلف جغرافيايي و اقليمي با تلاش شبانه روزي خود پاسخگوي نيازصنعت نفت هستند و در اقتصاد کشور نقش آفريني مي کنند. موسوي با اشاره به اين که شرکت ملي حفاري ايران يکي ازقطب هاي حفاري درمنطقه به شمارمي آيد، اظهارکرد: اين مجموعه عزم خود راجزم کرده است که باوجود محدوديت ها، باتکيه برتوان متخصصان مجرب و کارکنان کارآمد و بهره گيري از ظرفيت ها و توانمندي هاي داخلي، برنامه هاي تبيين شده ازسوي شرکت ملي نفت ايران را به موقع محقق سازد. وي به موفقيت هاي اخير شرکت در زمينه ارتقاي تجهيزات کليدي دستگاه هاي حفاري اشاره کرد و در همين ارتباط از بازسازي و تغيير سيستم بالابري (جکينگ) دستگاه حفاري دريايي شهيد مدرس با استفاده از توان تخصصي و امکانات داخلي شرکت نام برد. موسوي باتاکيد برافق روشن شرکت ملي حفاري ايران، به حفظ سهم 65 درصدي بازارحفاري، ورود به پروژه هاي ميدان محور، کاريابي دکل ها وهمکاري هاي دوجانبه باشرکت هاي حفاري بخش خصوصي اشاره و تصريح کرد: از ابتداي امسال تاکنون تفاهمنامه و توافقنامه هاي متعددي با شرکت هاي تابع صنعت نفت و بخش خصوصي و مراکزعلمي و پژوهشي با هدف توسعه همکاري ها، تعامل در موضوعات علمي و پژوهشي و دانش فني امضا شده است.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان 

افتتاح درمانگاه صنعتي غرب کارون

درمانگاه صنعتي غرب کارون با هدف ارتقاي شاخص هاي سلامت کارکنان به بهره برداري رسيد.  جهانگيرپورهنگ، مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، در آيين گشايش اين درمانگاه بابيان اين که موضوع سلامت کارکنان همواره از ضرورت هاي صنعت و ازاصلي ترين دغدغه هاي مديران است، افزود: با ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي ارائه خدمات درماني ومراقبتي با کيفيت مطلوب، تلاش شده است پاسخگوي نيازهاي کارکنان باشيم. وي افزود: درمانگاه صنعتي غرب کارون با هدف ارتقاي شاخص هاي سلامت کارکنان و ايجاد اطمينان خاطر توام با کاهش استرس هاي ناشي از کار، باهمکاري و مساعدت سازمان بهداشت و درمان در واحد بهره برداري و نمکزدايي غرب کارون ساخته و تجهيز شده است.

درمانگاه صنعتي غرب کارون با استفاده از تجهيزات پزشکي استاندارد و گروه پزشکي مجرب مورد تائيد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بوده است و قابليت ارائه خدمات پزشکي به کارکنان شاغل درمناطق عملياتي جفير و آزادگان را دارد.

 

     وزارت نفت

2 انتصاب در هيئت مديره گاز

باحکم وزير نفت، جمشيدي دانا وحق بين جهرمي،عضو اصلي هيئت مديره شرکت ملي گاز شدند

وزير نفت در احکامي جداگانه، مهدي جمشيدي دانا وحميدرضا حق بين جهرمي را به مدت سه سال به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره شرکت ملي گاز ايران منصوب کرد.

در احکام صادره ازسوي مهندس بيژن زنگنه آمده است:با عنايت به تعهد وتجارب جنابعالي،به استنادماده (5) قانون وظايف واختيارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391مجلس شوراي اسلامي ومواد(17) و(18) اساسنامه شرکت ملي گازايران،حسب اختيارتفويضي به اينجانب درجلسه مورخ19/ 8/ 1397 مجمع عموعي اين شرکت،به موجب اين حکم به سمت عضو اصلي هيئت مديره براي مدت سه سال منصوب مي شويد.

اميد است با اتکال به ايزد متعال و تعامل با ساير اعضاي محترم هيئت مديره و کارکنان صديق و وظيفه شناس آن شرکت در انجام امور و اهداف عاليه شرکت موفق و مويد باشيد.

 

     مناطق نفت خيز جنوب

اجراي 70 پروژه ورزشي

از82 پروژه مسؤوليت اجتماعي دراستان فارس، 70پروژه آن مربوط به حوزه ورزش است.که در دستور کار شرکت ملي نفت ايران قرار دارد. بنابراعلام مديريت نظارت برطرح هاي عمراني مناطق نفت خيز، علاوه بر اين تعداد طرح ورزشي که در دستور کارشرکت ملي نفت ايران قرار دارد، چهارپروژه آموزشي، سه پروژه بهداشتي و پنج پروژه مربوط به راه و حمل و نقل نيز در دست اجرا و تکميل است. زمين چمن مصنوعي شهرستان کواراستان فارس، ازجمله طرح هاي ورزشي است که با اعتبارشرکت ملي نفت ايران تکميل شده است که همزمان باهفته دولت، به صورت ويدئوکنفرانس ازسوي رئيس جمهوري به بهره برداري رسيد. اين پروژه بااعتباري افزون بر دوميليارد و130ميليون تومان به بهره برداري رسيده است. مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز اعلام کرد: تا پايان امسال، دو پروژه ديگر مسؤوليت اجتماعي دراستان آماده بهره برداري خواهد شد. هم اکنون 791پروژه درحوزه مسؤوليت هاي اجتماعي درمناطق نفت خيز، در دستور کار شرکت ملي نفت ايران قرار دارد.  

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق

تسطيح مسير خط لوله 22 اينچ ري -شاهرود

عمليات تسطيح مسير، لوله يابي، احياي تاج، رفع آبردگي ها و اصلاح رودخانه هاي مسيرخط لوله 22 اينچ انتقال فراورده هاي نفتي ري-شاهرود تا کيلومتر 325دامغان/شاهرود پايان يافت.

رئيس نگهداري و تعميرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق، هدف ازانجام اين عمليات راسهولت در تردد، دسترسي سريع تر به خطوط لوله در مواقع اضطراري، انجام تعميرات، همچنين پايش ها و بازرسي هاي دوره اي از مسير عنوان کرد. يوسف نقوي بابيان اين که عمليات مزبور درحريم خط لوله ري– شاهرود، ازکيلومتر161تاکيلومتر325انجام شده است، افزود: دراين مسير 164 کيلومتري، افزون براقدام هاي اخير، آب بردگي هاي ايجاد شده نيز رفع شده است.

وي گفت: اين عمليات با استفاده از امکانات، دستگاه ها و ماشين آلات ساختماني منطقه وبا همکاري واحدهاي اچ اس اي، ترابري وحراست آن انجام شده است. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق يکي ازمناطق دوازده گانه شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران است که انتقال فراورده هاي نفتي را درناحيه جغرافيايي شمال شرق کشورشامل پنج استان خراسان هاي شمالي، رضوي وجنوبي، همچنين استان هاي سمنان وگلستان را به عهده دارد.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

امضاي تفاهم نامه همکاري

شرکت هاي ملي حفاري وتوسعه پتروايران به منظورهمکاري هاي دو جانبه و هم افزايي توان فني، تفاهم نامه همکاري امضا کردند.

براساس مفاد اين سندهمکاري که سيدعبدالله موسوي، مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران وسپهرسپهري،مديرعامل شرکت توسعه پترو ايران آن را امضا کردند،مقررشد دوشرکت در زمينه توسعه فضاي کسب وکار در عرصه هاي ملي و بين المللي همکاري مشترک داشته باشند.

سيدعبدالله موسوي درآيين امضاي اين تفاهم نامه بابيان اين که 70 درصد صنعت حفاري کشوردراختيار شرکت ملي حفاري ايران است، افزود: اين شرکت درصدداست که طبق برنامه ريزي مدون واصولي بتواند از 30 درصد ظرفيت باقي مانده نيزبه نحو مطلوب استفاده کند.

موسوي بابيان اين که اولويت شرکت ملي حفاري ايران برنامه ريزي براي به کارگيري 30درصدظرفيت خالي اين شرکت است،افزود: در گام بعدي به دنبال اين هستيم که درعرصه هاي بين المللي حضوري موثر و فعال براي صادرات خدمات مهندسي حفاري داشته باشيم.

وي افزود:امضاي تفاهم نامه وقراردادها باشرکت هاي بخش خصوصي، اين امکان را فراهم مي کند که در سايه ايجاد هم افزايي،اهداف مشخص و نگاه راهبردي به صنعت نفت،بتوان در شرايط تحريم، ازظرفيت هاي خالي بهره گرفت.

موسوي توجه به اقتصاد مقاومتي وهم افزايي علمي، فني و اقتصادي را تنها راه برون رفت از تحريم عنوان و تصريح کرد:از اهداف مهم دولت و به ويژه مقام عالي وزارت، دستيابي به هم افزايي ميان شرکت هاي دولتي و خصوصي است که انعقاد تفاهم نامه ها وهمکاري هاي مشترک مي تواند در مسير دستيابي به اين مهم تاثيرگذار باشد.

وي بااشاره به طرح هاي نگهداشت و افزايش توان توليد نفت تصريح کرد:حدود 6 ميليارد دلاربراي طرح هاي نگهداشت وافزايش توان توليد از سوي وزارت نفت درمناطق خشکي وميدان هاي مشترک هزينه مي شود که براي عملياتي شدن اين طرح از توانمندي داخلي استفاده شده است.

را ه اندازي هلدينگ ملي حفاري

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران همچنين از راه اندازي هلدينگ ملي حفاري درآينده نزديک خبر دادوافزود: شرکت ملي حفاري ايران به لحاظ حجم دکل در غرب خاورميانه رتبه سوم وازنظر فناوري،دانش فني، تکنيسين و متخصص نيز در سطح بسيار قوي در دنيا قرار دارد. موسوي تصريح کرد:اين ويژگي ها،بستري براي راه اندازي هلدينگ قوي و موثر فراهم خواهد کرد.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران با تاکيد براين که اين شرکت به دنبال حذف رقبا ازصحنه نيست،تصريح کرد:شرکت ملي حفاري آمادگي کامل دارد تا درسايه همکاري مشترک باشرکت هاي اکتشاف وتوليد(( E&P، همه خدمات درون چاهي، دکل و خدمات فني را ارائه کند.

توسعه فعاليت هاي بين المللي با صدور خدمات حفاري

درادامه،سپهرسپهري،مديرعامل شرکت توسعه پترو ايران،هدف از امضاي اين تفاهم نامه را توسعه فضاي کسب وکار درعرصه هاي ملي و بين المللي خواند و افزود:همکاري مشترک بين شرکت توسعه پترو ايران به عنوان يک شرکت فعال در زمينه E&P وشرکت ملي حفاري، براي توسعه ميدان ها ست واميدواريم با گسترش اين همکاري هاي دوجانبه بتوانيم درعرصه ها ي بين المللي هم فعاليت خود را توسعه دهيم. وي با بيان اين که نگاه مديران همواره به اين موضوع معطوف بوده است که تنها درشرايط تحريم بايد از توانمندي شرکت هاي داخلي استفاده شود،تصريح کرد:ضروري است که اين رويکرد تغييرکند و نبايد تنها براي برون رفت از مشکلات تحريمي، به سوي شرکت هاي داخلي رفت.

سپهري بابيان اين که شرکت توسعه پترو ايران اين امکان را دارد که براي توسعه ميدان ها ورود کند وفعاليت هاي قابل توجهي انجام دهد،افزود: ميدان سوسنگرد از جمله ميدان هايي است که به شرکت ملي حفاري پيشنهاد داده شده، ضمن آن که براي توسعه ميدان هاي غرب کارون نيز گزينه اي مناسب است.

مديرعامل شرکت توسعه پتروايران تصريح کرد: هدف اصلي اين شرکت ورود به بازارهاي جهاني است که اميدواريم بارفع موانع و محدوديت هاي بين المللي بتوانيم در عرصه هاي جهاني ورود کنيم وبه رقابت بپردازيم.