ابلاغ سياست ها و نظام نامه نحوه ايفاي مسؤوليت هاي اجتماعي در صنعت نفت از سوي وزير نفت

وزير نفت همزمان با برگزاري چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت، «سياست ها و نظام نامه نحوه ايفاي مسؤوليت هاي اجتماعي در صنعت نفت» را ابلاغ کرد.

در متن ابلاغيه بيژن زنگنه، وزير نفت آمده است: «پيرو جمع بندي مباحث مطرح شده در شوراي معاونان وزارتخانه، با عنايت به آثار محيط اجتماعي بر کارايي فعاليت هاي صنعت نفت و با هدف ارائه تصوير مناسب از صنعت نفت در افکار عمومي، ايجاد فضاي لازم براي افزايش اعتماد اجتماعي، بهبود روابط با جوامع محلي و تسهيل شرايط کاري صنعت نفت در اين جوامع، بهينه سازي هزينه کردها در زمينه اقدام هاي مسؤولانه سازمان ها و شرکت هاي نفتي و نظارت عاليه در اين باره، سياست ها و نظام نامه نحوه ايفاي مسؤوليت هاي اجتماعي در صنعت نفت ابلاغ مي شود. همه شرکت هاي اصلي، فرعي و تابعه وزارت نفت نيز مشمول مفاد اين نظام نامه هستند.»

ماده 1- تعاريف

1-1- جوامع محلي: مقصود از جوامع محلي در اين نظام نامه گروهي از مردم با هويت مشخص است که در مناطق مختلف فعاليت صنعت نفت ساکن بوده و بر فعاليت هاي صنعت نفت تاثير مستقيم يا غيرمستقيم داشته و يا از آن تاثير مي پذيرند.

2-1- توانمندسازي: بهره گيري از روش هاي متنوع حمايتي، تسهيل گري، آگاهي بخشي و آموزشي (بويژه آموزش هاي فني و حرفه اي و تقويت بنيه علمي دانش آموزان کم بضاعت و با توجه ويژه به زنان و دختران)، به منظور خوداتکايي و توسعه سرمايه انساني در جوامع محلي

ماده 2- مناطق فعاليت صنعت نفت از منظر اهميت تاثيرپذيري و تاثيرگذاري در ارتباط با جوامع محلي به ترتيب زير است:

منطقه يک: منطقه عمومي پارس (شامل شهرستان هاي عسلويه، کنگان و جم) و منطقه غرب کارون

منطقه 2: حوزه جغرافيايي عمليات شرکت هاي مناطق نفت خيز جنوب، نفت مناطق مرکزي، نفت فلات قاره، نفت اروندان به علاوه تاسيسات فراورشي پيوسته با بالادست در همان مناطق مانند پالايشگاه هاي گاز شهيد هاشمي نژاد، بيد بلند (يک) و پارسيان و قشم

تبصره: منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر نيز جزو همين منطقه محسوب مي شود.

منطقه 3: ديگر مناطق کشور

ماده 3 - موضوعات و زمينه هاي عمل

3- 1- تاکيد بر رعايت ضوابط حفظ محيط زيست در طراحي و اجراي طرح هاي صنعت نفت در همه مناطق

3- 2- بررسي و احصاي ظرفيت هاي توسعه محلي با بهره گيري از نظرات مسوولان محلي و نيز نخبگان در منطقه (يک)

3-3- کمک به هدايت و توانمندسازي ساکنان جوامع محلي خاصه دختران، زنان و اقشار آسيب پذير به منظور شکوفايي ظرفيت هاي توسعه محلي در منطقه (يک)

3-4- نيازسنجي، ارزيابي و اجراي طرح هاي عمراني (فيزيکي) در مناطق

3-5- استفاده از ظرفيت هاي توليدي و خدماتي موجود در مناطق يک و دو در زمينه تأمين کالاهاي عمومي مورد نياز صنعت نفت و پيمانکاران (نظير تهيه مواد خوراکي، توليد لباس کار، وسايل نقليه براي اياب و ذهاب کارکنان و تعمير ماشين آلات) و ايجاد شرايط تقويت اين ظرفيت ها

 3- 6- بهره گيري از نيروي کار صاحب صلاحيت جوامع محلي در اجراي طرح هاي صنعت نفت از سوي پيمانکاران طرف قرارداد با رعايت ابلاغيه وزارت نفت به شماره 658-20/2 مورخ 10/ 10/ 1396 در مناطق (يک) و (2) و نيز رعايت شيوه نامه به کارگيري نيروي انساني اولويت دار محلي از سوي پيمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومي پارس جنوبي به شماره 165319- 10/1 مورخ 1397/04/12

3- 7- مساعدت به مردم و جوامع محلي در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه در تمام مناطق بويژه مناطق (يک) و (2)

3-8- مشارکت در انجام فعاليت هاي ترويجي و پيشگيرانه به منظور کنترل بيماري هاي شايع در ميان کودکان و زنان جوامع محلي در منطقه (يک)، به ترتيب و در سقف اعتبار مصوب هيات مديره شرکت اصلي براي هر مورد

3- 9- حمايت از فعاليت هاي فرهنگي در مناطق (يک) و (2) در سقف اعتبار مصوب هيات مديره شرکت اصلي براي هر مورد

3-10- برقراري ارتباط موثر با مردم، جريانات اجتماعي و بزرگان مناطق (يک) و (2) به منظور ايجاد احساس منفعت مشترک، اقناع و تنوير افکار عمومي

ماده 4- در مناطق تعريف شده، طرح هاي عمراني صرفا در زمينه هاي مشخص شده زير قابل اجرا خواهد بود:

در مناطق (يک) و (2): کمک و مشارکت در احداث و بازسازي موارد زير:

 در روستاها: خانه بهداشت، درمانگاه، مدرسه، آب آشاميدني و فاضلاب، طرح هادي روستايي، سالن ورزشي و زمين چمن.

در شهرها: درمانگاه، مراکز آموزشي، تجهيز مراکز فني و حرفه اي، مرکز فرهنگي چندمنظوره، سالن ورزشي و زمين چمن

در منطقه (3): کمک و مشارکت در اجراي طرح هاي زمين چمن روستايي و سالن هاي کوچک ورزشي به ميزان حداکثر 50 درصد هزينه ها در سقف مصوب هيات مديره شرکت ملي نفت ايران (که هر ساله تعيين و ابلاغ مي شود) و نيز اعلام سازمان برنامه و بودجه براي تامين بقيه بودجه در هر مورد

تبصره (يک)- ادامه اجراي طرح هاي عمراني فعال در دست اقدام «مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز» با پيشرفت قابل ملاحظه، حداکثر در سقف تعهد مصوب هيات مديره شرکت ملي نفت ايران بلامانع است.

 تبصره 2- در منطقه يک، مشارکت در طرح هاي راه هاي مواصلاتي روستايي نيز قابل انجام خواهد بود.

 تبصره (3)- در همه موارد بايد از اجراي طرح هاي با اعتبار ريالي بالا و زمان بندي طولاني اجتناب شده و به طرح هاي کوچک و پربازده بخصوص در مناطق روستايي اولويت داده شود.

 تبصره (4)- انتخاب طرح هاي عمراني مسؤوليت اجتماعي که به عنوان مثال در قالب طرح هاي EPC/ EPD به تاييد شوراي اقتصاد رسيده نيز مشمول همين قاعده خواهند بود.

 ماده 5- شرايط اجراي طرح ها

1-5- طرح هاي موضوع ماده 4 صرفا از طريق يا با هماهنگي مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز به انجام مي رسد.

5- 2- اصل بايد بر اين باشد که اين مديريت نيز کارها را از طريق عقد موافقت نامه با دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در هر مورد به انجام مي رساند و از ارتباط مستقيم با پيمانکار پرهيز مي کند.

3-5- بهره گيري از اِلمان هاي سازه اي خلاقانه و نمادهاي يکنواخت براي معرفي شرکت اصلي تابعه وزارت نفت به عنوان متولي طرح ها الزامي است.

ماده 6- ساختار، نظام اجرايي و بودجه

6- 1- نظارت کلان بر اجراي مفاد اين نظام نامه شامل تاييد کلي سقف منابع تخصيص يافته به هر يک از مناطق سه گانه ياد شده از سوي هر يک از چهار شرکت اصلي، در هر سال برعهده شوراي عالي مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت (شوراي معاونان وزارت نفت) خواهد بود. مديريت و راهبري عملياتي شدن مفاد موضوعات مذکور در ماده 3 (به جز بند3-3) به عهده مشاور اجتماعي وزير نفت با همکاري مشاوران اجتماعي و مشاوران امور زنان چهار شرکت اصلي وزارت نفت و کميته هاي مسؤوليت اجتماعي شرکت هاي زيرمجموعه است.

تبصره: مشاوران اجتماعي شرکت هاي اصلي با تاييد مشاور اجتماعي وزير و حکم مديران عامل شرکت ها منصوب مي شوند.

2-6- در مناطق عمده نفتي مانند مناطق نفت خيز جنوب، منطقه غرب کارون، منطقه عمومي پارس و منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، براي هماهنگي در اجراي سياست ها، شوراي راهبري از ترکيب مديران شرکت هاي مشمول اين نظام نامه تشکيل شده و دبيرخانه شورا در محل يکي از شرکت ها به تصميم خود اعضا مستقر مي شود.

6- 3- شرکت هاي اصلي بايد بجز موارد مصوب در طرح هاي سالانه «مديريت نظارت بر طرح هاي عمران مناطق نفت خيز»، نسبت به تصويب بودجه سالانه مسؤوليت اجتماعي براساس برنامه هاي مصوب در چارچوب ماده (3) اين ابلاغيه، اقدام کنند. هرگونه هزينه کرد در زمينه هاي مرتبط با مسؤوليت اجتماعي بجز موارد مصوب با رعايت بخشنامه صرفه جويي ابلاغ شده به شماره 146-20/2 تاريخ 1398/2/23 ممنوع بوده و در حکم تخلف اداري است.

ماده 7- ارزيابي، گزارش عملکرد و اطلاع رساني

7- 1- تمامي شرکت هاي مشمول مي بايست نسبت به ارائه گزارش هاي سالانه نحوه اجراي مسؤوليت اجتماعي به «امور مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت» (که بايد زير نظر مشاور اجتماعي وزير نفت فعاليت کند) اقدام کرده و اين امور نيز با تدوين شاخص هاي ارزيابي و رتبه بندي، نسبت به ارائه گزارش هاي سالانه در حوزه مسؤوليت اجتماعي به شوراي عالي مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت (شوراي معاونان وزارت نفت) اقدام کند.

7- 2- ادارات روابط عمومي شرکت هاي اصلي با هماهنگي اداره کل روابط عمومي وزارت نفت بايد با همکاري سازمان ها و واحدهاي فعال صنعت نفت در حوزه مسؤوليت اجتماعي، نسبت به اطلاع رساني عمومي فعاليت ها در اين زمينه با ابزارهاي گوناگون اقدام کنند.

ماده 8- شرکت ملي گاز، شرکت ملي پالايش و پخش و شرکت ملي پتروشيمي نيز مکلفند، مطابق مفاد اين نظام نامه، نسبت به انجام مسؤوليت هاي اجتماعي در مناطق اصلي فعاليت هاي خود، حسب مورد اقدام کنند. نقش و سهم اين شرکت ها در موضوع مسؤوليت هاي اجتماعي، هر ساله در شوراي عالي مسؤوليت هاي اجتماعي صنعت نفت (شوراي معاونان) تعيين خواهد شد.

 ماده 9- همه شرکت هاي تابعه و فرعي هر ساله بايد برنامه هاي مسؤوليت اجتماعي خود را به تصويب هيات مديره شرکت اصلي برسانند.

جوایز چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت

 در پایان چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت، از شرکت های برتر در دو بخش ارائه «گزارش پایداری» و «فعالیت در بخش مسؤولیت اجتماعی (CSR)» تقدیر شد.

در بخش گزارش های پایداری، سپاس نامه به همراه «تندیس طلایی» چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت به دلیل «تدوین و ارائه بهترین گزارش عملکرد مسؤولیت اجتماعی شرکت» به شرکت های پتروشیمی نوری، گاز استان لرستان و پتروشیمی بندر امام و سپاس نامه به همراه «تندیس نقـره ای» در این بخش به 10 شرکت پالایش گاز ایلام، پالایش گاز سرخون و قشم، پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پتروشیمی اروند، شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی، گاز استان تهران، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان مازندران و پالایش گاز فجر جم اهدا شد.

در بخش فعالیت های مسؤولیت اجتماعی ( CSR)، سپاس نامه به همراه تندیس طلایی چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت به این شرکت ها تعلق گرفت:

1. شرکت پالایش گاز بیدبلند، به دلیل «فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت در قبال جوامع محلی، بویژه به کارگیری نیروی بومی تا میزان 98 درصد نیروی کار مورد نیاز».

2. شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، به دلیل «فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت در قبال جوامع محلی، بویژه توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد دفتر تعاملات اقتصادی ».

 3. شرکت پالایش نفت آبادان، به دلیل «فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت در قبال محیط زیست، بویژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل ها با هدف کاهش میزان فلرینگ»

 در همین بخش، سپاس نامه به همراه تندیس نقره ای چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت به دلیل «فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی به این شرکت ها اهدا شد:

1. شرکت پتروشیمی نوری، برای «فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت در قبال محیط زیست، بویژه طرح حفاظت از دلفین های منطقه حفاظت شده مُند و نخیلو».

2. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، به دلیل «فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت، بویژه فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی با تاکید بر حفاظت از حریم خط لوله».

3.                     شرکت گاز استان مازندران، برای «فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت، بویژه طرح توسن».

4.                     شرکت گاز استان گیلان، برای «فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت، بویژه طرح سفیـران انرژی».

برای سایر شرکت های ارائه دهنده گزارش پایداری نیز سپاس نامه همایش به دلیل تدوین گزارش یاد شده اعطا شد.

در بخش نمایشگاهی نیز ضمن تقدیر از شرکت های حاضر در نمایشگاه، سپاس نامه همایش به آنها اهدا شد.