از توزيع بنزين يورو 4 تا رونمايي از

سامانه اسکادا

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، بخش هايي از صنعت نفت کشور به شمار مي آيند که بنابر وظيفه ذاتي تعريف شده مسؤوليتي به عهده دارند؛ مسؤوليتي از جنس تامين و توزيع سوخت.  اين دو بخش ازصنعت نفت کشور در حوزه پالايش و پخش فراورده هاي نفتي، خدمات مهم و تاثيرگذاري رادرهمه روزهاي سال و ساعات شبانه روز انجام مي دهند، ازاين رو شايد نتوان بازه زماني مشخصي مانند هفته دولت را براي تشريح عملکردشان قائل شد چون هميشه وهمه وقت، فعال هستند وخدمت رساني مي کند.  آنچه مي خوانيد، مروري است بربرخي طرح هاي آماده افتتاح و بهره برداري و فعاليت هاي مستمر و بدون وقفه اين دوشرکت که به مناسبت هفته دولت نگارش شده است.

طرح هاي آماده بهره برداري و آغاز عمليات اجرايي

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران هفته دولت امسال، بهره برداري، افتتاح وآغازعمليات اجرايي چند طرح را دردستور کار دارد.  طرح هايي مانند احداث ساختمان آزمايشگاه مركزي و ساختمان اداري عمليات كالا ري که آماده بهره برداري است، ارتقاي سامانه ايمني و آتش نشاني انبار نفت شمال شرق تهران که درآستانه بهره برداري قرار دارد و پروژه حفاظت الكترونيك انبارنفت خاش که قراراست عمليات اجرايي (کلنگ زني ) آن هفته دولت آغاز شود.  راه اندازي10دستگاه ازتجهيزات بازيافت بخارات بنزين درتهران و بهره برداري از مخزن گاززداي تجهيزات بازيافت بخارات بنزين انبارنفت كرج، ديگر طرح هايي هستند که هفته دولت کليد مي خورند.

توزيع روزانه بيش از 220ميليون ليتر انواع فراورده نفتي

توزيع منظم وبدون وقفه روزانه بيش از220 ميليون ليتر انواع فراورده نفتي درسراسر کشور، يکي ازچند 10خدمتي است که شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران مبادرت به انجام آن مي کند. اين مهم، بي هيچ وقفه اي در24ساعت شبانه روز انجام مي شود و حاصل آن، رضايت مندي بيش شمار جمعيت است.

توزيع بنزين يورو 4 در کلانشهرها

کاهش آلاينده هاي زيست محيطي ناشي ازمصرف سوخت در کلانشهرها، سياست کلان و راهبردي است که به عنوان موضوعي مهم از سوي وزارت نفت پيگيري شده است.  براين اساس، توليد بنزين با استاندارد يورو 4 و توزيع آن به وسيله ناوگان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، يکي ازشاخص هاي عملکردي به شمارمي آيد و براي توزيع فراگير آن به ويژه با فعال شدن پالايشگاه ستاره خليج فارس، تلاش فراواني ازسوي متوليان پخش فراورده هاي نفتي به عمل آمده است. به طوري که غالب بنزين توليدي پالايشگاه هاي کشوربا استاندارد يورو 4 درکلانشهرها و حتي برخي محورهاي مواصلاتي توزيع مي شود واين مهم، سهم و تاثير بسزايي درکاهش آلاينده هاي زيست محيطي ايفا کرده است.

خدمت رساني با «پيدو»

بهره گيري از «پيدو» يا همان خودروهاي سيار سوخت رسان، خدمتي جديد درعرضه سوخت به شمار مي آيد که شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران آن را با بهره گيري ازتوان و ظرفيت بخش خصوصي، در دستور کار قرارداده است.  «پيدو» پمپ بنزيني سيار است که همه تجهيزات آن اعم ازمخزن و ديسپنسر و... در يک خودرو خلاصه مي شود وعملياتي شدن آن به عنوان يک طرح مي تواند به کاهش ترافيک وتردد خودروها به منظور سوخت گيري کمک کند وسطح رفاه را افزايش دهد. اپليکيشن پيدو(Pido) نخستين سيستم سوخت رساني آنلاين درايران است که به طورآزمايشي درمنطقه 2 تهران راه اندازي شد و هم اکنون بيش از 50 دستگاه از اين خودروها در کلانشهر تهران به مردم خدمت رساني مي کنند. هم اکنون چهار کشور دنيا (آمريکا، فرانسه، انگليس وهندوستان) از اين امکان براي سوخت رساني استفاده مي کنند و ايران پنجمين کشور وارد شده به اين بخش براي سوخت رساني آنلاين است.  ورود خودروهاي سوخت رسان به عرصه توزيع سوخت رااز آنجا که در کشورمسبوق به سابقه نبوده است، مي توان طرح و دستاوردي جديد براي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي برشمرد.  «پيدو» تجربه اي نو درحوزه سوخت رساني است و از آنجا که مي تواند جمع زيادي از ذي نفعان را پوشش دهد، طرح موفقي به شمارمي آيد. وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان ملي استاندارد، مالکان جايگاه هاي عرضه سوخت و به ويژه مردم، ازجمله ذي نفعان پروژه سوخت رسان سيار هستند.

آمادگي هاي هميشگي

يکي از مهم ترين فعاليت هاي شرکت ملي پخش، تامين سوخت در تعطيلات نوروزي و آمادگي هاي پيش از آن است. کارکنان اين شرکت در37 منطقه زيرمجموعه خود و درجاي جاي ايران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، با ذخيره سازي هاي به موقع براي گذر از روزهاي پاياني اسفندماه آماده مي شوند. درسال97 نيزاين آمادگي رقم خورد و مسافران نوروزي، بي هيچ دغدغه و نگراني از تامين سوخت درمبدأ، ميان راه ومقصد به تعطيلات رفتند و بازگشتند. نوروز امسال سوخت مورد نيازمردم درهمه استان ها به ويژه خراسان، تهران، رضوي، اصفهان، فارس، گيلان ومازندران، به نحوي تامين شد که هيچ مسافري نه درمبدأ و نه درمقصد، پيش ازآغاز تعطيلات وحين آن، با مشکلي رو به رو نشود و دراين کار خوش درخشيد. بازديد جايگاه ها با هدف رفع نواقص احتمالي، ايجاد نوبت هاي کشيک شبانه روزي، اعزام بازرسان به جايگاه و ارزيابي کمي و کيفي عرضه سوخت به مردم، زيباسازي جايگاه ها با نمادهاي نوروزي و... مواردي بود که در جهت آمادگي هاي نوروزي انجام شد؛ امسال نيز فعاليت هايي انجام مي شود تا مردم نوروز امسال نيز بدون دغدغه براي سفر به نقاط مورد نظر خود اقدام کنند. چنين آمادگي هايي البته باچند ماه فاصله از تعطيلات نوروز، درتابستان هم ايجاد شد وشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در ادامه فعاليت هاي بلاانقطاع خود، با برنامه ريزي دراين زمينه، سوخت مورد نياز سفرهاي تابستاني رابه گونه اي مطلوب برنامه ريزي و تامين کرد.

حضور هميشگي درصحنه هاي کمک رساني

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، بنابر وظيفه اي که درحوزه تامين سوخت به ويژه درشرايط بحران به عهده دارد، همواره تلاش کرده است در اين عرصه نيز، ارائه دهنده خدمت به هموطنان باشد.  حضوردرچنين شرايطي، به بازه زماني مشخصي منوط نمي شود و آمادگي هميشگي است آمادگي اي که هميشه درشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي وجود دارد ودرچنين مواقعي تلاش مي کند باتامين سوخت وارسال آن به نقاط بحران و کمک به ديگر دستگاه هاي کمک رسان، التيا مي باشد بر آلام هموطنان بحران زده.

ثبت نام الکترونيکي کارت سوخت المثني

مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايران مبني بر الزام در استفاده ازکارت هوشمند سوخت براي سوخت گيري خودروها، شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران را به عنوان متولي تامين و توزيع سوخت درکشور، مکلف ساخت تا بسترعملياتي شدن اين مصوبه را آماده سازد. از آنجا که تعداد قابل توجهي از خودروها بنا به دلايل مختلف (سرقت، مفقود شدن و مراجعه نکردن به اداره پست...) چنين کارتي را در اختيار نداشتند، شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با راهبري شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران وهمکاري بخش هاي مرتبط، طرح ثبت نام المثني ازطريق اپليکيشن دولت همراه را از پنجم آذرماه پارسال در دستور کار قرار داد (اين طرح با يک هفته تمديد تا يکم دي ماه ادامه يافت). با آغاز اين طرح وادامه آن تازمان مقرر، مالکان خودروها و موتورسيکلت هاي فاقد کارت سوخت، با مراجعه به سايت دولت همراه يا نصب اپليکشين هاي معرفي شده درتلفن هاي همراه، همچنين استفاده از ظرفيت پليس +10 و ... به ثبت نام الکترونيکي کارت سوخت اقدام کردند. در اين فراخوان عمومي، نزديک به سه ميليون نفر براي دريافت کارت سوخت المثني شرکت کردند. ثبت نام الکترونيک دريافت کارت سوخت المثني، ازجمله طرح هاي موفق شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران است که هدف اصلي آن رامي توان درعبارت جلوگيري از قاچاق سوخت خلاصه کرد.

عملياتي شدن کارت سوخت

احياي کارت سوخت خودروهاوعملياتي شدن دوباره آن درسيستم توزيع، موضوع مهم ديگري به شمار مي رود که شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در کارنامه خود ثبت کرده است.  باآماده شدن زيرساخت هاي لازم، سرانجام از22 مردادماه امسال، کارت هاي سوخت خودروها که مدت هاي مديد بدون استفاده مانده بود، به جريان افتاد وسوخت گيري با آنها به نوعي جنبه الزام پيدا کرد تا دراين رهگذر، هم مصرف سوخت پايش ومديريت شود وهم ازعرضه خارج از مجاري آن جلوگيري به عمل آيد.

هوشمند سازي جايگاه هاي سوخت

هوشمندسازي جايگاه هاي عرضه سوخت، گام ديگري است که در عرصه سوخت رساني   عملياتي شده است. پيرو اين موضوع، اوايل امسال، جايگاه اختصاصي 236 ميدان آزادي تهران به عنوان نخستين جايگاه هوشمند عرضه سوخت، به بهره برداري رسيد.  دراين جايگاه امکان پرداخت الکترونيک از طريق کارت واستفاده از اپليکيشن روي تلفن همراه فراهم است. بانکداري الکترونيکي24 ساعته، ديسپچينگ، نصب سطح سنج درمخازن، کنترل آنلاين، همچنين باشگاه مشتريان و ايجاد کافه اينترنتي، از ويژگي هاي اين جايگاه هوشمند است.

کارت هاي مهاجر و ابطال آنها

ابطال کارت هاي سوخت مهاجر باهدف مبارزه باقاچاق سوخت را مي توان به عنوان يکي ديگر از دستاوردهاي مهم شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران عنوان کرد. ابطال کارت هاي سوخت مهاجر، فعاليتي مهم در جهت کوتاه کردن دست سوداگران سوخت و تسهيل در چرخه سوخت رساني است که شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي آن را با جديت پيگيري مي کند.

همراه با زائران حسيني

همه ساله با نزديک شدن به موسم برگزاري آيين با شکوه اربعين حسيني، شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران نيز با برنامه ريزي دقيق براي سوخت رساني به اتوبوس هاي زائران تلاش مي کنند اين مراسم با شکوه ميليوني به نحو مطلوب برگزار شود. امسال نيز اين شرکت خدمات رسان، تامين سوخت دراين ايام را در دستور کار قرار داد و با آمادگي هرچه تمام تر به استقبال موسم اربعين رفت تا اين آيين ملي– مذهبي باشکوه تر از سال قبل برگزار شود. برپايي موکب به منظور پذيرايي از زائران عاشق حرم اباعبدالله الحسين (ع)يکي ديگر از فعاليت هاي شرکت پخش فراورده هاي نفتي در اربعين سال گذشته بود.

بهره برداري از جايگاه هاي کوچک مقياس

پس ازاحداث جايگاه هاي عرضه تک تلمبه (تک سکو) به عنوان راهکاري براي مقابله با کمبود زمين درحوزه جايگاه سازي، ساخت جايگاه هاي عرضه سوخت فشرده (کمپکت) نيز به عنوان راه حلي ديگر در اين بخش مورد توجه قرارگرفته و نخستين مورد آن 20 آذرماه پارسال در بازار تره بار پيروزي شرق تهران به بهره برداري رسيد. جايگاه هاي کوچک مقياس که به يک کانتينر شبيه است، با هزينه اي کم، در فضايي کوچک و در زماني بسيار کوتاه، قابليت ساخت و استقرار در مکان هاي مختلفي مانند شهرک هاي مسکوني و نقاط پرجمعيت شهر را دارنداصطلاح فشرده (کمپکت) به کارگرفته شده در اين نوع جايگاه به اين دليل اين است که تاسيسات تعبيه شده در آن مرکب از مخزن و تلمبه، در فضايي شبيه کانتينر قرار دارند و مي توان آن را درفضاي کمي داير کرد. احداث جايگاه عرضه سوخت تابع استانداردها و شاخص هاي فني است که شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي بايد آن را تاييد کند و مجوز ساخت و فعاليت دهد. جايگاه هاي کمپکت و تک سکو نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. ازسوي ديگر، توجه به محيط زيست، موضوع ديگري است که سازمان متولي خود را دارد.

توزيع سراسري بنزين و گازوييل يورو 4

بهبود بخشي به محيط زيست با کاهش آلاينده هاي زيست محيطي، همواره يکي از اهداف مهم وزارت نفت بوده که براي دستيابي به آن گام هاي بلندي برداشته است. تلاش براي تحقق اين هدف مهم ازسال هاي پيش با توزيع بنزين يورو 4درکلان شهرهاي کشور وپس ازآن باتوزيع گازوئيل يورو4 آغازشد اما متوقف نماند و رفته رفته توزيع اين فراورده ها با استاندارد يورو 4، پوششي سراسري به خودگرفت؛ به طوري که هم اکنون بيش از412 جايگاه درکلانشهرها وشهرهاي مختلف کشور توزيع کننده اين فراورده نفتي(گازوييل يورو4) هستند.  توزيع بنزين يورو4نيزهم اکنون درهمه جايگاه هاي کشورفراگيرشده وبه اين ترتيب، درجهت کيفي سازي سوخت، گام بزرگي برداشته شده است.

گسترش جايگاه هاي سي ان جي

سي ان جي وتوسعه اين صنعت باافزايش تعداد جايگاه هاي عرضه کننده سوخت پاک، موضوع مهم ديگري است که شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران همسو با ديگر اهداف زيست محيطي به آن توجه دارد؛ به طوري که از سال گذشته تاکنون با افزايش تعداد اين جايگاه ها کمک بزرگي به سالم سازي و بهبود محيط زيست شده است. هم اکنون نزديک به 2500 جايگاه عرضه گازطبيعي (سي ان جي) در مدار استفاده قرار دارند.

توزيع سوخت زمستاني درمناطق سخت گذر

يکي از اولويت هاي مهم شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، تامين سوخت زمستاني و ارسال آن به مبادي مصرف به ويژه نقاط سخت گذر است. درزمستان پارسال نيزاين شرکت خوش درخشيد وباوجود بارش هاي سنگين برف درغالب نقاط کشوراجازه نداد، کمبودي دراين زمينه ايجاد شود. تامين و توزيع به موقع سوخت درجاي جاي کشور، وظيفه ذاتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران به شمار مي آيد؛ از اين رو همواره تلاش کرده است اين مهم به نحو مطلوب انجام شود.

خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران نيز، بخش ديگري ازصنعت نفت است که انواع فراورده نفتي را با بهره گيري از14هزارکيلومتر لوله در قطرهاي مختلف، به مبادي مصرف انتقال مي دهد.  وظيفه ذاتي اين شرکت نيز ايجاب مي کند، فعاليتي مستمر و بودن وقفه داشته باشد و اين مهم باوجود بستر و زيرساختي به نام مخابرات که بخش مکمل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت است، انجام مي شود.

رونمايي از اسکادا؛ بزرگترين دستاورد مخابراتي

 اين شرکت قراراست هفته دولت امسال، ازسامانه اي به نام «اسکادا» که يکي از پيچيده ترين و بزرگترين دستاوردهاي اين شرکت در زمينه مخابراتي است، رونمايي کند.  با بهره برداري كامل ازاين سامانه در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، اطلاعات همه تجهيزات مهم ايستگاه هاي عملياتي به صورت برخط جمع آوري و نمايش وكنترل وضع آنها به صورت زمان واقعي در مراكز كنترل و تصميم گيري در هرمنطقه جغرافيايي كه دسترسي به شبكه شركت موجود باشد، امکان پذير مي شود.