با حضور وزير نفت و رئيس بنياد مستضعفان
 تفاهم نامه تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجرجم امضا شد
مشعل   شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران و شرکت انرژي گستر سينا (متعلق به بنياد مستضعفان) براي بررسي و مطالعه امکان سنجي تامين پايدار خوراک شرکت پالايش گاز فجرجم در حضور وزير نفت و رئيس بنياد مستضعفان دو تفاهم نامه همکاري امضا کردند. تفاهم نامه نخست ميان محمد حسن تولايي، مديرعامل شرکت انرژي گستر سينا و حميدرضا عراقي، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران و تفاهم نامه دوم ميان مديرعامل شرکت انرژي گستر سينا و رامين حاتمي، مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي (به نمايندگي از شرکت ملي نفت ايران) امضا شد. تفاهم نامه نخست در زمينه بررسي نحوه تامين خوراک کامل شرکت پالايش گاز فجرجم و تفاهم نامه دوم، د     رباره تفکيک خروجي پالايشگاه و جداسازي مولکول هاي سنگين است. بر اساس اين تفاهم نامه که روز د     وشنبه (29 آبان ماه) امضا شد     ، 6 ماه زمان براي اين مطالعات در نظر گرفته شده است و قرار شد براي مطالعه امکان سنجي از شرکت هاي معتبر بين المللي استفاده شود.

ضرورت مطالعه دقيق تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجر جم  
وزير نفت در اين مراسم ضمن تبريک حلول ماه مبارک ربيع الاول اظهار کرد: انجام مطالعات امکان سنجي تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجرجم، کاري مهم و از آخرين کارهايي خواهد بود که براي استحصال اتان انجام مي شود.
مهندس بيژن زنگنه با يادآوري اين که از سال 77 در همه طرح هاي توسعه فازهاي پارس جنوبي، طرح جداسازي اتان در نظر گرفته شده است، تصريح کرد: از فازهاي 4 و 5 که دومين قرارداد توسعه فازهاي پارس جنوبي بوده، طرح استحصال اتان اجرا شده است و پس از آن در ديگر طرح ها نيز ادامه يافت. وي با بيان اينکه مطالعات اين طرح بايد جامع باشد و گزارش آن نيز با دقت تهيه شود، افزود: با توجه به تراز توليد، مصرف گاز، جايگاه پالايشگاه فجرجم، وضع ميدان هاي مشترک و ميدان هاي داخلي تصميم گيري براي طراحي مفهومي پروژه اي که قرار است شرکت انرژي گستر سينا (متعلق به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) اجرا کند، براي ما بسيار مهم است.
زنگنه بر ضرورت مطالعات دقيق اين طرح تاکيد کرد و گفت: وقتي طرحي به مرحله اجرا برسد، ديگر برگشتي ندارد.
وي با بيان اين که مطالعه امکان سنجي تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجرجم کار ساده اي نيست، تصريح کرد: بايد مطالعات در اين باره دقيق و با هدف تامين حداکثري منافع کشور انجام شود.

چگونگي تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجر جم به مطالعه دقيق نياز دارد
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران نيز در اين مراسم، بر ضرورت مطالعه دقيق تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجرجم تاکيد کرد و گفت: اين مطالعات بايد به صورت دقيق انجام شود.
حميدرضا عراقي با اشاره به افت فشار گاز ميدان نار و کنگان به عنوان تامين کننده خوراک شرکت پالايش گاز فجرجم اظهار کرد: به اين منظور مطالعه شرکت انرژي گستر سينا براي تامين پايدار اين پالايشگاه بايد حداقل در 2 بخش متمرکز باشد.
وي از تامين خوراک از پالايشگاه 6 تا 8 پارس جنوبي به عنوان نخستين بخش مطالعه نام برد و گفت: اين شرکت مي تواند راه هاي ديگر دريافت مطمئن خوراک پالايشگاه فجر جم را بررسي کند.
معاون وزير نفت ابراز اميدواري کرد که با به نتيجه رسيدن اين مطالعات، تفاهم نامه امضا شده با شرکت انرژي گستر سينا به امضاي قرارداد نهايي بينجامد.
 ضرورت مطالعات سه گانه براي تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجرجم
مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي نيز در اين مراسم گفت: براي تامين پايدار خوراک شرکت پالايش گاز فجرجم، مطالعه در سه بخش با همکاري شرکتهاي صاحب صلاحيت بين المللي ضروري است.
رامين حاتمي اظهار کرد: قرار است مطالعات درباره اين تفاهم نامه در سه بخش با مشارکت شرکت هاي صاحب صلاحيت بين المللي انجام شود. وي از بررسي مطالعات انجام شده ميدان هاي حوزه زاگرس جنوبي شامل دي، سپيد زاخور، سفيد باغون، هاليگان، گردان، خار تنگ، نار و کنگان بعنوان نخستين بخش کار نام برد و افزود: امکان سنجي تامين خوراک پالايشگاه از فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي و امکان سنجي تامين خوراک پالايشگاه از توسعه ميدان گازي کيش دو بخش ديگري است که بايد مورد مطالعه قرار گيرد. حاتمي تصريح کرد: براي تکميل مطالعات و تسهيل سرمايه  گذاري نياز است مطالعه در اين سه بخش به صورت دقيق انجام شود.

تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي با امضاي تفاهمنامه تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجرجم
مديرعامل شرکت انرژي گستر سينا نيز در اين مراسم گفت: امضاي تفاهم نامه تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجر جم در زمره اهداف برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است. محمد حسن تولايي اظهار کرد: جداسازي بخش ارزشمند گاز يعني استحصال اتان و تبديل آن به محصول با ارزش افزوده بيشتر همسو با برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است.
 وي با بيان اينکه با اين اقدام، از سوختن گازهاي ارزشمند +C2 جلوگيري مي شود، تصريح  کرد: ايجاد منبع جديد درآمدي، افزايش سهم صادرات گازي ايران در منطقه، ايجاد پالايشگاه جديد با فناوري روزآمد، افزايش مشارکت بخش خصوصي و تقويت زمينه هاي کارآفريني، برخي مزاياي حاصل از مطالعه و اجراي اين طرح خواهد بود.
تولايي، درآمد حاصل از اجراي اين پروژه را معادل 5/1 ميليارد دلار در سال عنوان کرد.

تخصيص 5 ميليارد تومان به طرح مطالعه امکان سنجي تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجر جم
رئيس بنياد مستضعفان نيز از تخصيص پنج ميليارد تومان براي مطالعه امکان سنجي تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجر جم خبر داد.
محمد سعيدي کيا، پس از مراسم امضاي تفاهم نامه تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجر جم ميان شرکت  ملي نفت و شرکت ملي گاز با شرکت انرژي گستر سينا (متعلق به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس اين تفاهم نامه، شرکت انرژي گستر سينا جداسازي فرآيند اتان از متان و تامين خوراک کافي براي پروژه بعدي را بررسي مي کند. وي مطالعه دقيق يک طرح را مهمترين نقطه آغاز يک پروژه عنوان کرد و درباره بودجه مورد نياز براي اين پروژه اظهار کرد: حدود پنج ميليارد تومان براي اين طرح  در نظر گرفته شده است.
سعيدي کيا با بيان اين که مطالعه اين طرح از سوي شرکت مشاور خارجي و داخلي مورد تاييد وزارت نفت انجام مي شود، تصريح کرد: در صورت به نتيجه رسيدن اين مطالعات و تاييد طرح مفهومي از سوي وزارت نفت، بقيه مراحل کار انجام مي شود.

 


وزير نفت در جمع خبرنگاران:
 بيشتر اوپکي ها موافق تمديد کاهش عرضه نفت هستند

مشعل   وزير نفت ضمن تشريح آخرين وضع ميدان رگ سفيد و روند بهبود شرايط کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت درباره نشست آينده اعضاي اوپک گفت: بيشتر پيشنهادها مبني بر تمديد کاهش توليد است، اما تصميم نهايي در نشست وزيران نفت و انرژي اين سازمان گرفته مي شود. بيژن زنگنه، دوشنبه (29 آبان ماه) در حاشيه امضاي تفاهم نامه تامين پايدار خوراک پالايشگاه فجرجم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت انرژي گستر سينا (متعلق به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) از چندي پيش متقاضي شد خروجي پالايشگاه جم (اتان) را از ما تحويل بگيرد؛ به اين صورت که مولکول هاي سنگين گاز بالاتر (+C2) را که بسيار باارزش است و مي تواند خوراک پتروشيمي شود، جدا کنند. وي با بيان اين که از پيشنهاد بنياد مستضعفان استقبال کرديم، گفت: با توجه به اينکه مدت زيادي از زمان توليد در ميدان هاي نار و کنگان به عنوان تامين کننده خوراک پالايشگاه گازي فجر جم مي گذرد و توليد آنها رو به کاهش است؛ بايد درباره اين موضوع مطالعه بالادستي انجام شود تا از وضع تامين خوراک اين پالايشگاه مطمئن شويم، سپس درباره ادامه فعاليت ها برنامه ريزي صورت گيرد. وزير نفت با اشاره به امضاي  2 تفاهم نامه  شرکت ملي نفت و شرکت ملي گاز با شرکت انرژي گستر سينا (متعلق به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) تصريح کرد: يکي از تفاهم نامه ها به منظور بررسي نحوه تامين خوراک کامل پالايشگاه فجر جم و ديگري به منظور تفکيک خوراک يا خروجي و جداسازي مولکول هاي سنگين است.
زنگنه، مدت زمان مطالعه اين تفاهم نامه را 6 ماه اعلام کرد و افزود: در هر 2 مورد توافق شده است از مشاوره شرکت ها ي بين المللي  استفاده شود. وي ادامه داد: پس از مشخص شدن نتايج مطالعات بايد بر پايه اين مطالعات و با پيشنهادي که بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ارائه مي دهد، براي تاسيساتي که در آينده شرکت انرژي گستر سينا ايجاد خواهد کرد، در زمينه طراحي مفهومي توافق حاصل شود. زنگنه افزود: ان شاءالله تخصيص خوراک به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي مشخص شود تا سرمايه گذاري را براي احداث واحدهاي تفکيک و پتروشيمي آغاز کند.

از شرايط کارکنان مدت موقت ناراضي هستيم
زنگنه درباره وضع کارکنان مدت موقت صنعت نفت و نارضايتي آنان از شرايط گفت: از شرايط اين کارکنان ناراضي هستيم؛ زيرا جمعي از کارکنان وضع خوبي ندارند؛ چند ماه است که در حال مطالعه روي اين موضوع بوده ايم و همين امروز براي بررسي وضع کارکنان مدت موقت جلسه داريم.
وزير نفت با بيان اين که بررسي و پيگيري وضع کارکنان صنعت نفت تداوم دارد، يادآور شد: رسيدگي به اين مسئله کار پيچيده اي است؛ به هر حال زماني بر مبناي تصميم هاي احساسي، اقدام هايي انجام شد که به اين سادگي نمي شود شرايط را اصلاح کرد و در اين زمينه با گرفتاري هاي زيادي روبه رو هستيم.
زنگنه با بيان اين که نيت ما کمک به وضع کارکنان است؛ گفت: اين کار فرآيند ساده اي ندارد بلکه کار پيچيده و سنگيني است که اصلاح آن نياز به کار بيشتري دارد.
وزير نفت در پاسخ به پرسشي درباره اين که گروهي از کارکنان صنعت نفت با سابقه طولاني فعاليت وضع نامشخصي دارند، گفت: وضع آنان مشخص است و طبق قانون کار، فعاليت دارند؛ آنان خواهان بهبود شرايط حقوقي خود هستند و اين موضوع نيز در حال بررسي است.

مهار چاه 147 رگ سفيد زمان بر است
زنگنه درباره آخرين اقدام ها براي مهار چاه 147 رگ سفيد-2 گفت: همان طور که پيش تر گفته شد، کارها براي مهار آتش در حال انجام است و دو بخش دارد؛ نخست اينکه حفاري چاه هاي کمکي را آغاز کنيم و اکنون دکل ها براي حفر چاه هاي کمکي به منظور مهار فوران و آتش چاه از پايين (Bottom Kill) برپا شده است و دوم، اقدام هايي براي مهار فوران و آتش از سطح و دهانه چاه است که فعاليت ها در حال پيشرفت است، به اين صورت که سعي کرده اند محيط پيرامون چاه را پاک سازي کنند و امکانات لازم نيز تامين شده است.
وزير نفت تاکيد کرد: همه سعي مان اين است که همکاران ما با آرامش بتوانند در منطقه عملياتي رگ سفيد بدون وقوع اتفاقي، کار کنند. هم اکنون مهارگران تلاش مي کنند اگر بتوانند از سطح چاه 147 ميدان رگ سفيد-2 را خاموش کنند و اگر اين کار انجام نشود، از کف بتوانيم چاه را مسدود کنيم که آن هم به موازات در حال انجام است. زنگنه در باره زمان مهار آتش چاه گفت: نمي توانم زمان دقيقي براي اين کار اعلام کنم، اما تيم عمليات مهار همه تلاش خود را براي کنترل فوران و اطفاي حريق چاه 147 رگ سفيد-2 انجام مي دهند.

بيشتر اوپکي ها موافق تمديد هستند
وزير نفت درباره نشست عادي وزيران نفت و انرژي کشورهاي عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در نهم آذرماه گفت: بيشتر پيشنهادها مبني بر تمديد کاهش توليد است، اما تصميم نهايي در نشست وزيران نفت و انرژي گرفته مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا در صورت تمديد کاهش توليد اعضاي اوپک، ايران دوباره از کاهش توليد مستثني مي شود؛ گفت: اگر کاهش توليد تمديد شود؛ مستثني بودن ايران از کاهش توليد هم تمديد مي شود.
زنگنه در پاسخ به گفته هاي اخير درباره قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي با کنسرسيومي به رهبري شرکت فرانسوي توتال گفت: قرارداد ايران با کنسرسيومي به رهبري توتال يک قرارداد معتبر است و اين قرارداد پيش مي رود.

ارزان فروشي گاز به شرکت نروژي نداريم
وزير نفت درباره ارزان فروشي گاز به شرکت نروژي اظهار کرد: کف قيمت گاز فروخته شده، قيمتي است که به مجتمع هاي پتروشيمي عرضه مي شود، اما قيمت گاز صادراتي به ترکيه، متفاوت است. وي گفت: البته هر شرکتي بخواهد مي تواند با آن قيمت سرمايه گذاري کند؛ اگر عده اي مي گويند قيمت فروش گاز به شرکت نروژي پايين است؛ بنابراين ما بايد مثلا حدود 60 متقاضي سرمايه گذاري براي ميني ال ان جي ها داشته باشيم.
وزير نفت تصريح کرد: کف قيمت، قيمت عرضه خوراک گاز به پتروشيمي هاست، ضمن اين که قيمت اعلام شده عمومي است؛ به اين معنا که هر شرکتي که بخواهد، مي تواند با شرايط و ابلاغيه اي که ما داريم، سرمايه گذاري کند و مختص شرکت خاصي نيست.
زنگنه تصريح کرد: ما صادرات گاز نداريم، بلکه گاز را به يک واحد صنعتي مي فروشيم و شرکت خريدار است که ال ان جي توليد شده را مي فروشد.
مذاکرات قراردادي در حال انجام است
وي در پاسخ به اين پرسش که يکي از انتقادها به وزارت نفت، روند کند مذاکرات قراردادي است، گفت: مذاکرات قراردادي در حال انجام است؛ اگر مي خواهيد قرارداد امضا کنيم، بعد بگويند چرا با خارجي ها امضا مي کنيد، از هم اکنون بگويند؛ يعني يک عده به ما فشار مي آورند که چرا تاخير مي کنيد و يک عده هم فشار مي آورند که چرا امضا کرديد؟
زنگنه در باره مذاکرات طرح توسعه لايه هاي نفتي پارس جنوبي گفت: مذاکرات طرح توسعه لايه هاي نفتي پارس جنوبي به خوبي پيش رفت، اما به دليل خريد شرکت دانمارکي مرسک از سوي توتال با مشکل بزرگ ديگري روبه رو شديم و اين موضوع ما را کمي دچار اشکال کرد، زيرا دو طرف (پيمانکار توسعه دهنده سمت ايراني و قطري لايه هاي نفتي پارس جنوبي) شرکت توتال مي شد؛ بنابراين اين موضوع روند مذاکرات را با مشکل روبه رو کرد.
وي ادامه داد: شرکت مرسک از روند مذاکرات کنار نرفته است، اما ما با مشکلاتي روبه رو شديم.
وزير نفت افزود: افزون بر شرکت ها يي که از گذشته براي توسعه لايه هاي نفتي پارس جنوبي دعوت شده بودند، از چند شرکت ديگر هم دعوت کرديم که بيشتر آنها رد کردند.

حضور معاون اول رئيس جمهوري در نشست سران جي يي سي اف بوليوي
زنگنه درباره وضع همکاري ايران با شرکت هاي روسيه گفت: با تعدادي از شرکت هاي روس يادداشت تفاهم امضا کرديم و مذاکرات در اين بخش پيش مي رود.
وي در پاسخ به اين پرسش که روس ها اعلام کرده اند تمايل دارند تا 30 ميليارد دلار در ايران سرمايه گذاري کنند، اظهار کرد: شرکت روسنفت اين موضوع را اعلام کرده است و ما هم علاقه مند به سرمايه گذاري آنها هستيم، اما اکنون در مرحله يادداشت تفاهم هستند و بايد به ما پيشنهاد بدهند که با توجه به اين که زمان ارائه پيشنهادشان فرا نرسيده است؛ هنوز پيشنهاد خاصي به ما نداده اند.
زنگنه در باره اجلاس سران مجمع کشورهاي صادرکننده گاز اظهار کرد: چهارشنبه شب يا پنجشنبه (يکم يا دوم آذرماه) براي شرکت در اين اجلاس خواهيم رفت که هم اکنون شرکت آقاي جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري در اين نشست قطعي است.